صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«جشنواره فلم سرباز» در کابل

-

«جشنواره فلم سرباز»  در کابل

جشنواره سه روزه فلم سرباز افتتاح شد. قرار است این جشنواره سه روز ادامه داشته باشد.
جشنواره فلم سرباز که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست افغان فلم تدارک دیده شده است، شام روز چهارشنبه در کابل افتتاح و تا امروز، نهم حوت ادامه خواهد یافت. جشنواره ملی سرباز به مناسبت ۹ حوت روز ملی سرباز راه اندازی شده است.
در مراسم گشایش این جشنواره بر علاوه سینماگران و هنرپیشهها، مسعود اندرابی وزیر داخله، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع نیز شرکت کرده بودند.
جشنواره فلم سرباز به هدف حمایت و پشتبانی از نیروهای امنیتی افغانستان راه اندازی شده است و به گفته برگزارکنندگان این برنامه، قرار است جشنواره در سالهای آینده نیز برگزار شود.
صحرا کریمی رییس افغان فلم می‌‌گوید: «با وجود فداکاری چند دهه نیروهای امنیتی در بخش دفاع از کشور متاسفانه در بخش فلمسازی کار خاصی صورت نگرفته و یا به خوبی دیده نشده و ما با برگزاری این جشنواره بستری را فراهم میکنیم تا این فلمها با هدف بازنمایی زندگی نیروهای دفاعی افغانستان بیشتر ساخته شوند و همچنین بهتر دیده شوند.»
خانم کریمی در مورد برگزاری این جشنواره به رسانهها گفته است: «جشنواره فلم سرباز، طوری که از نامش هم مشخص است با موضوعیت سرباز، نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و در کل در مورد جنگ، رشادتها و جان فشانیهای این سربازان و از دید سربازان، خانوادههایشان و کسانیکه در این حوزه با دشمنان میجنگند فلم نمایش میدهد.»
رییس افغان فلم همچنان گفته است که قرار است در هفده قسمت برای برندگان این جشنواره جایزه داده شود. بهگفتهی او هدف از برگزاری جشنواره این است که فلمسازها تشویق شود تا در این زمینه و در حمایت از سربازهای وطن فلم بسازند و سهم بگیرند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در آغاز این جشنواره سخنرانی کرده و گفته است: «به عنوان یک مامور حکومت امسال خواستیم سلیقه به خرج دهیم، نوآوری کرده و شهامت و استواری سرباز وطن را ماندگار و جاویدانه کنیم؛ خواستیم شهامت بینظیر سربازان وطن را به فلم و در قالب هنر ماندگار بسازیم.»
آقای زهیر خاطر نشان کرده است: «وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامههایی روی دست دارد که از سربازان دلیر ما که در هر گوشهی این سرزمین استوار و قامت بلند ایستادهاند و از آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما قهرمانانه دفاع میکنند، حمایت فرهنگی کند و راهاندازی جشنواره فلم سرباز یکی از این برنامههای فرهنگی ماست.»
پس از آن، شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع ملی و محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله به ترتیب صحبت کردند و از ریاست افغان فلم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی به خاطر برگزاری این جشنواره به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، تشکر کردند.
آنان از جانفشانی و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر دفاع از مردم و وطن و تامین صلح که در دورترین نقاط کشور مصروف مبارزه هستند و همچنان شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و خانوادههای آنان به نیکی یاد کردند و تأکید کردند که همه باید به خاطر تأمین صلح و امنیت سراسری و پیشرفت و ترقی کشور کار کنند.
به گفتهای صحرا کریمی، 55 فلم به دبیرخانهای این جشنواره آمده و از بین آنها 30 فلم که شامل مستند، داستانی و انیمیشن می شود، انتخاب شده و در سه روز به نمایش گذاشته خواهد شد.
صدیقه تمکین، سینماگر در باره برگزاری این جشنواره میگوید: «بی نهایت خوش استم از کسانی تقدیر صورت میگیرد و برایشان جشنواره برگزار شده است که فوقالعاده خدمتگزار این مردم و این وطن بوده اند.»
گفتنی است که فلمهای این جشنواره تا روز 9 حوت در سینماهای آریانا و نمارسانه در کابل برای عام مردم و در آکادمیها و کمپهای پولیس برای سربازان به نمایش گذاشته خواهد شد.

 

دیدگاه شما