صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ اسد ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تماس با روزنامه افغانستان

آدرس: کابل، ناحیه سوم، روبروی لیسه حبیبه

شماره های تماس: 0798000331
0799005019
0777005019

ایمیل ادرس: thedailyafghanistan@yahoo.com

                     chairman@dailyafghanistan.com

لطفا اسم تان را بنویسید
لطفا شماره تماس تان را بنویسید
لطفا ایمیل تان را وارد کنیدایمیل شما اشتباه است.
لطفا پیام تان را بنویسید