صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رن دیکر، معاون سفارت امریکا در کابل در یک گفتگویی ویدیویی با سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام کرده که کشورش برای جلوگیری ...

افغانستان‌ما: ریاست جمهوری کشور اعلام کرده که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، تشکیل کابینه جدید را آغاز کرده و عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه تعیین کرده است ...

صفحه بعدی صفحه آخر