صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح می‌گوید که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در روند صلح افغانستان از جریان مذاکراتش با طالبان، کتباً به دولت افغانستان گزارش می‌دهد. . .

صفحه بعدی صفحه آخر