صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت امور داخله می‌گوید که برای مبارزه با فساد در قوای پولیس، جلوگیری از نفوذ سازمان‌های استخباراتی و جلوگیری از نفوذ عمال دشمن در قوای پولیس؛ سه استقامت کاری ...

سرپرست وزیرصحت عامۀ کشور، در حالی ده‌ها تن را از وظیفه تبدیل، منفک و یا به حیث سرپرست در بخش‌های مختلف مقرر کرده است که طبق قانون سرپرست وزارت، صلاحیت این چنین اقدامات را ندارد...

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، می‌گوید که طالبان برای حمله بر هلمند که او آن را «خونین، شرم‌آور و ویران‌کن» توصیف کرد، نُه ماه آماده‌گی گرفته بودند، اما «به جز ...

صفحه بعدی صفحه آخر