صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

براساس معلومات اختصاصی که در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده شده، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ۱۲ هزار «کارمند خیالی» را در نهادهای ملکی (غیرنظامی) این کشور شناسایی کرده است...

صفحه بعدی صفحه آخر