صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع طرح قانون تحریم‌ چین در ارتباط با سوءرفتار با اقلیت اویغور را تصویب کرد. چین این اقدام پارلمان آمریکا را دخالت در امور داخلی خود دانسته . ..

صفحه بعدی صفحه آخر