صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت ترکیه در واکنش به مرگ دوتار نواز و موسیقیدان برجسته ایغور، عبدالرحیم هیات، از چین خواسته ارودگاه هایی که حدود یک میلیون ایغور به اجبار در آنجا اسکان داده . . .

صفحه بعدی صفحه آخر