صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان در مذاکرات، قبل از خواست امارت از مردم افغانستان معذرت بخواهند

-

طالبان در مذاکرات، قبل از خواست امارت  از مردم افغانستان معذرت بخواهند

در دوحه قطر تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان با ترکیب شایسته و متشکل از تمام اقوام و مذاهب برای دفاع از دست آوردهای دود دهه اخیر در مقابل رهبران طالبان قرار گرفته اند. این تیم متشکل از شخصیتهای است که دارای تجربیات علمی، سیاسی و اجتماعی ارزشمند اند. در این مدت آنان نشان داده اند که از آرمانهای والای مشترک ملی به صورت متحدانه دفاع می کنند.
محور گفتگوها برای تیم جمهوریت مشخص و واضح است و هیچ ابهامی وجود ندارد. تیم جمهوریت از آزادی بیان، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، حقوق زنان، ارزشهای حقوق بشری، کثرت گرایی سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی، حفظ و تقویت جمهوریت، آزادیهای مدنی، تمامیت ارضی و اسقلال افغانستان دفاع میکنند. 
تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان، به نمایندگی از مردم افغانستان در دوحه حضور دارند و مردم افغانستان به صورت غیر مستقیم آنان را برگزیده اند که با افراد طالبان مذاکره نمایند؛ و برای طالبان تذکر دهند که در این دو دهه اخیر مردم افغانستان در ساختار جمهوری اسلامی افغانستان تا به کجا به پیش حرکت کرده اند.
در مقابل تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان؛ افراد گروه طالبان قرار دارند، خواست طالبان در مذاکرات صلح مبهم است و آنان هیچ مبنای منطقی و مشروع برای خواستهای شان ندارد.
اول، طالبان نماینده مردم نیستند؛ زیرا آنان در 26 سال به جز قتل، کشتار و سیه روزی هیچ دست آوردی برای مردم افغانستان ندارند.
دوم، طالبان فاقد هر گونه حمایت و پشتیبانی مردمی است؛ در هرجایی از افغانستان که زندگی میکنند با مردم به صورت وحشیانه و ظالمانه رفتار میکنند.
سوم، زندگی طالبان در افغانستان یک زندگی قاچاقی و مجرمانه است، طالبان یک ننگ ملی و بین المللی برای افغانها هستند نه افتخار. متاسفانه آنان نه موقعیت خود را درک میتوانند و نه توانایی درک و فهم ارزشهای مردم افغانستان را دارند.
چهارم، طالبان با زیربناهای افتصادی افغانستان دشمنی دارند از پایه برق تا پایه آنتنهای مخابراتی، از مکتب تا پوهنتون و از کورس آموزشی تا مسجد (خانه خداوند در روی زمین) را تخریب میکنند.
در این دو دهه مردم افغانستان از میان دود و باروت، انتحار و انفجار طالبان راه دشوار و پر ثمری را پیموده اند. مردم افغانستان در ساختار یک نظام سیاسی _اداری دموکراتیک و مردمی پیشرفت سریع داشته اند. اگر جنگجویان طالبان در دو دهه برای منافع دیگران در برابر مردم و دولت مشروع افغانستان موانع ایجاد نمیکرد و به دستور بیگانه گان اقدام به خشونت و خون ریزی نمی کرد امروز ما شاهد وضعیت بسیار قابل رضایت می بودیم.
بر اساس اظهارات مولانا یوسف شاه مسئول مدرسه حقانیه که، در ویب سایت دویچه وله، به تاریخ 26 عقرب نشر شد. طالبان از جمله افتخارات مدرسه حقانیه مرکز پرورش تروریسم صادراتی دست پرورده آی اس آی پاکستان به افغانستان است. این نشان میدهد که ریشههای طالبان در بیرون از مرزهای افغانستان قرار دارند. و ماموریت جنگ برای منافع ملی دیگران را دارند.
با این وضعیت و سابقه تاریخی که طالبان دارند؛ درخواست امارت، حکومت و زمامداری مملکت از جانب آنان بسیار غیر منطقی و غیر عقلانی است.
از سوی دیگر، آنان همه روزه شهروندان بیگناه افغانستان را به شهادت میرسانند تا اینکه قدرت چانه زنی آنان بالا برود. طالبان وقتی میخواهند در قدرت سیاسی و اجتماعی افغانستان شریک شوند باید یک بازخوانی از گذشته و حال شان داشته باشند. آنان برای رفاه، آسایش و پیشرفت مردم افغانستان مبارزه نکرده اند بلکه آنان به خاطر منافع پاکستان جنگیدند و افغانها را کشتند و امروز نیز میکشند. زندگی مردم افغانستان را در سراسر این سرزمین جهنم ساخته اند.
کار معقول و انسانی این است که طالبان به جای اعمال خشونت و کشتن شهروندان بیگناه کشور و چانه زنی برای بدست آوردن قدرت، بیایند از مردم افغانستان معذرت بخواهند. زیرا در این مدت آنان جنایات هولناکی را مرتکب شده اند. مردم افغانستان همه روزه بر فرش غم و اندوه، به خاطر لجاجت و حماقت طالبان اند.
طالبان اگر واقعا ذرهای از انسانیت در وجود شان است و به دین اسلام و آموزههای اخلاقی اش باور دارند؛ قبل از اینکه درخواست مشارکت در سیاست و اجتماع و درخواست تغییر نظام را مطرح کنند، در قدم اول باید به خاطر کشتار و جنایات که در حق مردم افغانستان مرتکب شده اند معذرت خواهی کنند. 
تصفیه حساب طالبان باید با مردم افغانستان باشد، به صدها هزار خانواده امروز در افغانستان، عزیزان شان را در اثر حملات انفجاری و انتحاری طالبان از دست داده اند.
تصفیه حساب طالبان باید با مردم میرزا ولنگِ سرپل، قزل آلای مزار شریف، هسکه مینه ننگرهار، ایبک سمنگان، پل علم لوگر، فیروز کوه غور، گردیز پکتیا، جلال آباد ننگرهار و شهروندان کندز، تخار، فاریاب و کابل باشند. طالبان در برابر این شهروندان جنایاتی را مرتکب شده اند که خارج از هر مکتب و آیین است.
تمام اقوام افغانستان از ننگرهار تا هرات، از بدخشان تا کندهار، از فاریاب تا پکتیکا، از بامیان تا زابل، از غور تا پنجشیر، از بلخ تا کابل در جنایت گروه طالبان سوختند. اگر یک مرکز تحقیقاتی، قربانیان خشونت و جنایات گروه طالبان را در این 26 سال حضور سیاه طالبان مستند سازی کنند به هزاران جیبی معلومات و یک لیست بیشتر از 1ملیون ترتیب میشود. البته عملی سازی این کار ضروری است تا برای طالبان و حامیان شان به صورت مستند نشان داده شود و برای شان تفهیم شود که، کار اول طالبان عذرخواهی از مردم افغانستان است.
بارنت روبن تحلیلگر ارشد آمریکایی، در یک کنفرانس در ماه فبروری 2020 اظهار داشته است که؛ در سال 2004 طالبان از رئیس جمهور کرزی فقط عفو (Amnesty )  میخواستند. بنابراین، طالبان باید متوجه باشند که، وقتی در سال 2004 یعنی 15 سال قبل از امروز خواستار عفو بودند؛ بعد از 15 سال جنایات بسیار بیشتر انجام داده اند. بناءً اکنون در ضمن عذرخواهی، از مردم افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان درخواست عفو کنند. چون 15سال بیشتر جنایت کرده اند و ماشین کشتار شان خون انسان ریخته اند.
طالبان بر اساس باور بدوی و افراطی که دارند، تصور میکنند که مردم افغانستان این همه جنایات آنان را فراموش میکنند. در حالیکه ما میدانیم؛ مصیبتهای که امروز در ماحول ما شامل حال ما میشوند ریشه در خشونت طلبیهای طالبان دارد. طالبان در حقیقت بستر تمام بدبختیهای این سرزمین است. اگر آنان در این 19 سال خشونت پروری نمیکردند ما امروز به جایگاه مطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تکیه زده بودیم.
در اخیر باید گفت جمهوری اسلامی افغانستان، براساس اراده تمام مردم افغانستان ایجاد شده است. تمام مردم افغانستان خود را در زیر چتر جمهوریت میبینند. جمهوریت یک واژه و یک کلمه نیست، بلکه نتیجه تلاش 19 ساله مردم افغانستان است. وقتی ما میگوییم جمهوریت؛ یعنی دست آورههای ارزشمند 19 ساله مردم افغانستان.
اما طالبان هیچ گونه حمایت ملی و مردمی ندارند. دست آورد 19 ساله طالبان کشتار، تخریب و خون ریزی است. تمام مردم افغانستان از آنان متنفرند. حضور آنان، حضور جبری و دزدانه است در مناطق که زندگی میکنند با منطق خشونت و قتل با مردم برخورد می کنند. پس طالبان به جای درخواست امارت و تغییر نظام و ادعاهای واهی و میان تهی، اگر به دین اسلام و انسانیت باور دارند به خاطر جنایات شان از مردم افغانستان معذرت خواهی کنند.

 

دیدگاه شما