صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله تروریستی در بامیان مصداق بارزی از جنایت علیه بشریت

-

حمله تروریستی در بامیان مصداق بارزی از جنایت علیه بشریت

جنایت علیه بشریت، رفتاری متناقض با حقوق انسان از  شنیع ترین و شرم آورترین جرایم بین المللی است که به شیوه سیستماتیک، هدفمند و گسترده و با هدف ضدیت نسبت به جمعیت غیر نظامی انجام می شود. جنایت علیه بشریت هر نوع اقدامات گسترده ای را در بر می گیرد که منتهی به مرگ بشود. جنایت علیه بشریت فجایع وحشتناکی از قبیل کشتار و قتل عمد تا رفتارهای هدفمند و سیستماتیک در جهت نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج و کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، سلب آزادی، محرومیت از دسترسی به غذا، سوء استفاده از قدرت، تبعیض نژادی، آزار و اذیت افراد و اشخاص به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی را در بر می گیرد که عمدتا این گونه رفتارها و اقدامات متناقض با حقوق بشر از سوی تروریسم بین المللی و ناقض حقوق بشر انجام می گیرد. متاسفانه رد پایی از جانیان و مجرمان علیه بشریت در گذشته و امروز تاریخ خونبار و غم انگیز کشور کم نیست. امروزه گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی فعال در افغانستان  به دلایل داشتن اندیشه و تفکر افراطی، ارتباط و وابستگی به دولتها و جریانهای افراطی، هر روز در مقیاس وسیع در پایتخت کشور تا شهرهای آرام و به دور از دغدعهی کشتار و خون ریزی نظیر بامیان فجایع و جرایم علیه بشریت در اشکال مختلف مرتکب می شود. تا هنوز زخمهای جانکاه ناشی از حملۀ تروریستی و کشتار سیستماتیک در  مرکزآموزشی «کوثر» در غرب کابل، کشتار سبعانه گسترده دانشجویان و افراد غیر نظامی در دانشگاه کابل، حملات کور راکتی و دست کم 24 فیر موشک بارانی مرکز پایتخت و نقاط پرتجمع غیر نظامیان که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعیت زیادی زنان، کودکان و غیر نظامیان شدند، التیام نیافته و فراموش نشده بود که حملۀ وحشتناک و ضد بشری در شهر بامیان، شهر آرام و به دور از دغدغه جنگی و تروریستی در عصر روز شنبه، چهارم قوس رخ داد داد که منجر به شهادت 18 نفر و مجروح شدن 59 نفر گردید، که قربانیان این رخداد ضد بشری، تماما غیر نظامیان و چندین کودک بودند. کشتار غیر نظامیان در بامیان همانند سایر کشتارهای غیر نظامیان چه در مسیر راهها، چه به وسیله مینهای دستی و چسپکی در نقاط پرجمعیت و تردد غیر نظامیان، چه سایر اقدامات رعب آور که منجر به مرگ و نابودی گروه انسانی می شود از مصداق بارز و روشن جنایت علیه بشریت است، که مرتکبان این فجایع به جای رهایی از حبس و نوازش، به محاکم کیفری ملی و بین المللی به سزای رفتارهای مجرمانه ضد بشری شان برسد تا عبرتی باشد برای سایر مرتکبان جرائم علیه بشریت. بدون هیچ تردیدی، رهایی مجرمان و ناقضان حقوق انسان، به خصوص رهایی افراد خطرناک و مرتکبان فجایع بشری و هرنوع باج دادن به گروههای تروریستی، به امید آرامش و صلح، نوعی از خود فریبی و رفتار ضد آرامش و صلح است؛ چنانکه رخدادهای گسترده ضد بشری از سوی تروریستها در ماههای اخیر به خوبی روشن کرد که فشردن دست طالبان در داخل و خارج از سوی داعیۀ داران مبارزه با تروریسم چیزی جز نتیجه معکوس در پی ن داشته است.  مدعیان مبارزه با تروریسم و نهادهای حقوق بشری تا کی نظاره گر حوادث دردناک و کشتار فجیع و بی گناه غیر نظامیان در افغانستان است. هرچند طالبان دست داشتن در فجایع ضد بشری را گاه و بیگاه رد میکند، ولی دست داشتن اندیشه افراطی طالبانی و وجود پای از تفکر تکفیری را هیچ کس نمی تواند منکر شود که بی تردید اندیشه کشتار همگانی، همخوانی با اندیشه افراطیت طالبانی و گروه داعشی برامده از طالبان را در افغانستان دارد و لذا انگشت اتهام معمولا به سوی طالبان و گروه داعش برامده از تنظیم طالبان دراز است.
چنانکه ارگ ریاستجمهوری با انتشار اطلاعیهای ضمن محکوم کردن این حمله گفته است که «طالبان و دیگر گروههای تروریستی بهتازگی با افزایش خشونت در کشور، غیرنظامیان را هدف قرار داده و اموال عمومی را تخریب میکنند». و همچنین در حمله تروریستی به دانشگاه کابل که طالبان دست داشتن در آن را رد کرد ولی انگشت اتهام از سوی دولت به سوی طالبان دراز بود چنانکه رییس جمهور در نطق تلویزیونی خود در مورد حمله به دانشگاه کابل گفت: «انتقام این حمله را چند برابر خواهیم گرفت...به طالبان و همه گروههای تروریستی میگویم که با این عملها اراده ملت افغانستان را نمیتوانید در کنترل بگیرید».
و نیز آقای صالح در خبری که آن را بی بی سی منتشر کرده گفت: « "حمله طالبان" بر دانشگاه کابل موشکافانه مورد بحث و بررسیهای ابتدایی قرار گرفته است. او توضیح داده "این حمله وحشیانه و ضد بشریت شباهت بدون چون و چرا به حمله بالای دانشگاه امریکایی ها دارد که کار طالبان بود ، شباهت بیهیچ تفاوت با حمله بالای هتل کانتیننتال دارد که کار طالبان بود.".
در هر صورت کشتار غیر نظامیان در بامیان که کودکانی نیز میان قربانیان این حمله فجیع و دردآور بوده، مصداقی از جنایت علیه بشریت است که نباید هیچگاه مرتکبان آن مورد رآفت در جهت اهداف صلح پوشالی با گروههای تروریستی قرار بگیرد بلکه مورد تعقیب و پیگرد قرار گیرد و به محاکم کیفری ملی و بین الملللی معرفی شود تا با مجازات جانیان علیه بشریت صلح و آرامش استقرار یابد.

 

دیدگاه شما