صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیانیه رئیس دولت قزاقستان در سومین جلسه شورای ملی اعتماد عمومی - 27 می سال 2020

-

بیانیه رئیس دولت قزاقستان در سومین جلسه شورای ملی اعتماد عمومی - 27 می سال 2020

       قاسیم-ژومارت توکایف در سخنان خود خاطرنشان کرد: شورای ملی اعتماد عمومی با نتایج ملموس   به جلسه امروز آمد. قانون "روش سازمان و برگزاری جلسات مسالمت آمیز" به امضا رسید که اصول اگاهی دهی برگزاری  تظاهرات را معرفی کرد.
     - قانون جدید حق قانون اساسی شهروندان برای برگزاری مجامع مسالمت آمیز را به طور کامل تضمین می کند. لوایح دیگری که در اولین بسته اصلاحات سیاسی موجود است نیز تهیه شده است. من همچنین اصلاحات درمورد انتخابات و احزاب سیاسی را امضا کردم. ما نهاد اپوزیسیون مجلس را پیاده سازی کردیم. الزامات ثبت احزاب سیاسی را ساده ساختیم. احزاب شرکت کننده در انتخابات سهمیه 30 درصدی برای زنان و جوانان اختصاص می دهند.  
رئیس دولت در مورد دستور کار این نشست ، یادآور شد: اصلی ترین اقدام موفقیت هر دولت سرمایه انسانی آن است.
     - شرایط جدید نیاز به یک اصلاح اساسی در سیستم آموزش و پرورش و علوم دارد. بدیهی است که اهمیت این حوزه افزایش می یابد. اقتصاد نیز به توسعه آن بستگی دارد. ما باید نقش آموزش و علوم را در آینده به وضوح درک کنیم. این تعیین کننده کل سیاست دولت خواهد بود. "
رئیس جمهور حجم ناکافی بودجه برای آموزش و پرورش را نام برد که درنهایت باعث عقب ماندگی چشمگیر کشورهای توسعه یافته از نظر کیفیت آموزش و زیرساخت های مکاتب می شود.
- مکاتب قزاقستان به کلاس های مجهز و از لحاظ تعداد دانش آموزان اندک نیاز دارد.
رئیس دولت گفت: طبق برنامه آموزش دولت ، تا سال 2025 پیش بینی شده است 800 مکتب جدید با بیش از 650 هزار مکان ، 114 مدرسه شبانه روزی برای   پشتیبانی مکاتب  روستایی ، بیش از 700 سالن ورزشی ساخته شود .
قاسیم-ژومارت توكایف توجه اعضای شورا را به وظایف مربوط به كاهش فاصله بین مدارس شهری و روستایی ، تأمین امنیت كودكان و حل مشكلات خشونت و خودكشی در بین دانش آموزان معطوف كرد. سیستم مدیریت و تأمین مالی آموزش نیز به پیشرفت نیاز دارد.
رئیس دولت گفت:- طبق تصمیم من ، از سال 2021 ، مدیریت ادارات آموزش و پرورش نواحی و تأمین اعتبار آنها به سطح منطقه منتقل می شود. همزمان با آن ، اخیراً تعداد سؤالات مربوط به نحوه انتصاب روسای مؤسسات آموزشی رو به افزایش است. دولت باید برای انتصاب مدیران کودکستان ها ، مکاتب  و دانشكده ها یك سیستم جدید قابل فهم و شفاف ایجاد كند. رئیس جمهور خواستار بهبود همه جانبه آموزش زبان دولتی شد. در این شماره لازم است از تجربیات اروپایی همگرایی زبان استفاده شود.
رئیس جمهور پیشنهاد نمود:
- هنگام تدریس زبان، جوانان را در مؤسسات آموزشی متکی می کنند. بنابراین، من معتقدم که از سال 2021 کمیته زبان ها باید به وزارت آموزش و علوم منتقل شود. این گام امکان متمرکز ساختن تمام پتانسیل های دولتی در توسعه و آموزش روش شناسی زبان قزاقی در یک مرکز واحد ، ساختن سیستمی برای تجزیه و تحلیل و نظارت بر موفقیت برنامه های آموزشی اجرا شده را فراهم می کند.  
توجه زیادی به پیشرفت علم صورت گرفته است.
       - به طور کلی، ما به طور پیوسته بودجه علوم را افزایش می دهیم ، تا سال 2025 آن را به 1٪ تولید ناخالص داخلی می رسانیم. در عین حال ، ما نمی توانیم کار و تحقیقات غیر ضروری را تأمین کنیم ، که اغلب کسی آن را نمی خواند. در هر کار علمی باید تقاضای جدی  و بازگشت اقتصادی ، صنعتی و فنی خاصی داشته باشد. تأمین اعتبار برنامه باید فقط بر اساس وظایف علمی و فنی ملی اختصاص یابد. رئیس جمهور خاطرنشان كرد: لازم است تلاش ها و منابع به سمت مناطقی از قبیل تحقیقات زیست پزشکی ، علوم كشاورزی ، فناوری های سبز ، هوش مصنوعی ، بهره وری انرژی هدایت شود.
قاسیم-ژومارت توکایف خاطرنشان کرد: همه گیر   ویروس کرونا که به یک تست استرس قدرتمند برای سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان تبدیل شده است ، کمبود مزمن پرسنل پزشکان حرفه ای در قزاقستان را برجسته کرده است. این امر به دلیل دستمزدهای پایین ، اعتبار این حرفه و عدم امنیت پزشکان است.
     - در بین متخصصان صنایع مختلف ، پزشکان کمترین حقوق را دریافت می کنند. رئیس دولت گفت که از سال جاری آغاز نموده به دولت دستور می دهم به تدریج حقوق پزشکان را افزایش داده و آن را به سطح دو و نیم برابر بالاتر از میانگین حقوق در اقتصاد تا سال 2023 برساند.
رئیس جمهور همچنین دستور داد كه تعدادی از موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای پزشکی را برطرف كنید.
      - از سال 2010  ما  بر روی بهینه سازی مناطق خاص مراقبت های  صحی/بهداشتی و بهره وری گسترده تمرکز کرده ایم. در نتیجه ، حدود 1000 تخت عفونی کاهش یافته است. با در نظر گرفتن تهدیدات بیولوژیکی ، دولت باید مسئله افزون بودن سیستم مراقبت های صحی را در برخی مناطق بررسی کند و آمادگی خود را برای موقعیت های بحرانی حفظ کند.
      در این جلسه ، رئیس دولت همچنین دستور داد كه بر اجرای اقدامات لازم برای ایجاد یك الگوی مؤثر مراقبت از بهداشت روستایی ، تقویت و نهادینه كردن سرویس بهداشتی - اپیدمیولوژیك و تقویت به نهادینه كردن داروها و وسایل پزشکی نظارت جدی داشته باشد.
رئیس جمهور در  جمع بندی سخنان خود گفت:
     - امروز من طرح هایی را با هدف اصلاح حوزه های کلیدی اجتماعی ابراز کردم. بخش قابل توجهی از این ابتکارات بر اساس توصیه های اعضای شورای ملی تدوین شد. اجرای مؤثر این اقدامات باید تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت سرمایه انسانی داشته باشد.

دیدگاه شما