صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۲ جوزا ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چگونه دولت چین به پیشرفت چشم‌گیردرمبارزه باویروس کرونا دست یافته است؟

-

چگونه دولت چین به پیشرفت چشم‌گیردرمبارزه باویروس کرونا دست یافته است؟ نویسنده: لیو سیندرو ویسز / برگردان: ضیا صادق / منبع: نیوز لیتر

عادتهای گذشته به سختی از بین میروند، زمانی برای نخستین بار در ماه نوامبر خبرهای مرتبط به ویروس کرونا از شهر وهان چین انشتار پیدا کرد. حزب کمونیست چین به آهستگی به موجودیت این ویروس اعتراف کرد اما چین طی اقدامات قاطعانه نظیری قرنطین کردن، جلو انتشار این بیماری را محدود کرد. اقدامات صورتگرفته توسط چین برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا این موضوع را جذاب میکند تا مطالعه کنیم که چطور میتوان ویروس کرونا را تحت کنترول درآورد.
در حالی که هنوز هم چین نیم از مبتلایان به کوید-19 را در جهان تشکیل میدهد و تا هنوز 80هزار و 945 واقعه مبتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. در روز جمعه، تنها 22 مورد جدید در این کشور گزارش شد، در حالی که در مقایسه با بریتانیا 208 واقعه جدید در عین زمان به ثبت رسید.
اقدام اساسی که از سوی دولت چین روی دست گرفته شد قرنطین بود: در 23 ماه جنوری شهر وهان و 15 شهر دیگر مربوط ایالت هوبی که ویروس کرونا در آنها انتشار پیدا کرده بود همه قرنطین شدند. کارمندان صحی از سراسر کشور به خاطر امداد به بیماران به این ایالت سرازیر شدند و دو شفاخانه در مدت یک هفته برای درمان بیماران که در حال افزایش بود، ساخته شد.
مناطق که قرنطین شدند در آنها حدود 56 میلیون نفر زندگی میکردند. همزمان با این اقدام، حمل و نقل عمومی که شامل اتوبوسهای شهری، راهآهن، خطوط پرواز و کشتیها میگردید همه تعطیل شدند. میدان هوایی شهر وهان، خط آهن  و سیستم حمل و نقل میترو در این شهر همه مسدود شدند. هیچکس نمیتوانست بدون اجازه از شهر بیرون شود. در ادامه این اقدامات به زودی کارگاهها، دفاتر و مکاتب نیز بسته شدند.

نظارت بر رفتوآمدها
مقامها از اپلیکیشنهای مشهور و سایر برنامههای اجتماعی برای نظارت بر رفتوآمد و تحرکات استفاده میکردند. با استفاده از چراغهای رهنمای سبز، زرد و سرخ در تلفنهای مبایل، برای مقامات  کمک میکرد که آیا به کاربران برای ورود به  ایستگاههای قطار و یا سایر چکهای بررسی اجازه داده شود یا خیر.
اقدامات دیگری نیز در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا صورت گرفت. تمام مراکز تجارتی الی ساعت 6 بعد از ظهر باید بسته شده تا پس از آن توسط اسپریها ضدعفونی میشدند. سرکها نیز به صورت دوامدار ضدعفونی شده و ساختمانها در جریان روز چندین بار ضدعفونی و پاککاری میشوند. مسافران وقت از خانه بیرون میشوند برای استفاده از تاکسی، ترانسپورت عمومی و رفتن به مراکز تجارتی باید به صورت شان ماسک بزنند. افزایش درجه حرارت هنگام ورود به ساختمان اداری الزامی است. نیروهای امنیتی مدام در حال گشتزنی بوده  و ورود افراد ناشناخته به داخل ساختمانهای مسکونی جدا ممنوع است.
کشور چین، برای کاهش ضررهای اقتصادی نیز گامهای مهم برداشته است. این کشور، از بانکها خواسته برای موارد که توسط ویروس ضرر دیده است از اقدام برای مجازات خودداری کنند. این کشور موافقت کرده که سرمایهگذاری روی "زیربناهای جدید" را در منطقه سرعت بخشیده که شامل سرمایهگذاری در شبکه 5 جی و مرکز نرم افزار میشود. از آنجای که کشورهای دیگر نیز برای مهار ویروس کرونا محدودیتهایی را وضع کرده است، تجربه کشور چین در این مورد میتواند موثر واقع شود. ممکن است اروپاییها علاقهای کمتری به پیروی از سلسله مراتب و دستورالعملهای دقیق داشته باشند.

سرکوب ویروس کوید-19
برای سرکوب ویروس کرونا، در سراسر ایالت هوبی، پیام در مورد حفظالصحه به تمام خانه رسانده شده و مردم را تشویق میکردند که دستها را به صورت منظم شسته و از مسافرت خودداری نمایند و سیستم بهداشتی خود را تقویت کنند. روش چین برای مبارزه با ویرویس کوید-19 تنها به عنوان یک نمونه در آسیا نبوده که سبب شد از انتشار سریع این ویروس جلوگیری کند. سنگاپور نیز به سرعت توانست جلو انتشار این ویروس را بگیرید و تنها در این کشور 200 تن به کرونا مبتلا شدهاند در ضمن هیچ فردی تا هنوز نمرده است.
تجربه این کشور در مبارزه با ویروس سارس در سال 2003 که در آن تنها 33 تن جان شان را از دست دادند نشان میدهد که این کشور جنبه احتیاط را به گونه جدی مراعات میکند. چنانچه این کشور اقدامات مهمی را روی دست گرفته و یک مرکز قرنطین را که دارای 330 بستر میباشد را برای بیماریهای عفونی در سال گذشته آماده کرد و مورد بهره برداری قرار داد. سنگاپور  به عنوان یک جزیره کوچک، میتواند به آسانی نقاط رفتوآمد را زیر نظر داشته باشد.  شهروندانی که از کشورهای مصاب به ویروس کرونا به سنگاپور بر میگردند به زودترین فرصت ممکن قرنطین میشوند و از سوی دیگر دادن هر گونه معلومات نادرست  به مقامهای این کشور در مورد ویروس، سبب زندانی شدن فرد متذکره الی 6 ماه میشود.

دیدگاه شما