صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا اعلان نتایج انتخابات به تاخیر افتاد؟

-

چرا اعلان نتایج انتخابات به تاخیر افتاد؟

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در ششم ماه میزان برگزار شد. این دوره  انتخابات با دیگر انتخابات ریاست جمهوری بسیار متفاوت برگزار گردید. در روز برگزاری انتخابات نیز تنها موضوع قابل توجه برای رأی دهندگان و اصحاب رسانه، حضور کمرنگ مردم در پای صندوقهای رأی و به¬ویژه در پایتخت کشور را شاهد بودیم. تأمین امنیت و مدیریت روند انتخابات دو نگرانی عمده در روز انتخابات بود که ارگانهای امنیتی با آمادگی های لازم در تأمین امنیت انتخابات موفق عمل کردند و حملات پراکنده به مراکز رأیدهی در ولایات مختلف کشور نیز نتوانست برگزاری انتخابات را به بن بست بکشاند و انتخابات با دو ساعت تمدید با موفقیت سپری شد.کمیسیون مستقل انتخابات نیز با تدابیر لازم در روز انتخابات تصامیم و اقدامات فوری و ضروری را مطابق طرزالعملها و رویههای قانونی برای رفع نواقص و مشکلات فنی و عملی فرایند انتخابات انجام شد و روند انتخابات را به نحوی مناسب مدیریت کرد.
براساس جدول زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی این انتخابات بایستی  در تاریخ ۲۷ ماه میزان، و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام می شد، اما کمیسیون به دلیل برخی مشکلات فنی، تا اکنون نتایج انتخابات را اعلام نکرده و اعلان رسمی نتایج ابتدای انتخابات را به 23 عقرب موکل کرده است.
دلایلی که اعلام نتایج انتخابات به تعویق انداخته عبارتند از:
1ـ روند انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به سرور مرکزی: یکی از عوامل که موجب تأخیر افتادن در اعلام نتایج انتخابات گردید، همین مسئله بود که برخی از معلومات دستگاه¬های بایومتریک با اطلاعات کمیسیون هم خوانی نداشت و از این رو، با دقت بیشتر انتقال داد¬ه¬ها صورت گرفت که در این باره، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان کرد: «بنا بر مشکلاتی که در انتقال معلومات از دستگاههای بایومتریک به سیستم کمیسیون انتخابات ایجاد شده بود، کمیسیون از کار خود عقب ماند و برای همین، نتایج ابتدایی انتخابات امروز (27 میزان) اعلام نمیگردد». روند انتقال معلومات بایومتریک به سرور مرکزی، همزمان با کُندی انجام می شود و روند انتقال معلومات دستگاههای بایومتریک به سرور مرکزی، شماری از تیمهای انتخاباتی میگویند که کمپنی درمالوگ راهکار جدیدی را برای انتقال معلومات دستگاههای بایومتریک به سیستم مرکزی اعمال خواهد کرد. براساس این روش، قرار است معلومات دستگاههای بایومتریک با استفاده از کامپیوترها و در حضور ناظران نامزدان به سیستم مرکزی انتقال یابد. دخالت های نابه جای برخی از ناظران کاندیدهای ریاست جمهوری هم موجب کندی انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به سرور مرکزی می شود.
2ـ دقت و شفاف سازی در روند انتقال آراء: کمیسیون مستقل انتخابات این بار مصمم است که نتایج را به طوری شفاف و دقیق تر از دیگر دوره های انتخابات اعلام نماید، این امر موجب شده که اعلام نتایج تا هنوز مشخص نیست که تا چه زمانی به طول می انجامد. در این مورد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید: «اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چند روز به تأخیر انداخته میشود، رهبری کمیسیون در این مورد تصمیم میگیرد.» وی اضافه کرد که این کمیسیون نمی خواهد شفافیت و دقت انتخابات را قربانی اعلام سریع نتیجه انتخابات کند.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که شرکت درمالوگ براساس قرارداد و مطابق قانون انتخابات، طرزالعملها و لوایح این کمیسیون و تفاهم با احزاب سیاسی کارهایش را به پیش میبرد و برای هر گونه تأخیر و مشکل در روند شمارش و تصفیۀ آرای دارای اطلاعات بیومتریک دلایل موجه را با نامه رسمی به آنان میفرستد.
عبدالرحمان ننگ، رییس دارالانشاء این کمیسیون امروز چهارشنبه (۸ عقرب) به رادیو آزادی گفت هیچگونه سهلانگاری شرکت درمالوگ قابل پذیرش نیست و این شرکت در پیوند با هرگونه مشکل و تأخیر در کارهایش برای آنان دلیل موجه ارائه کرده است. او گفت: چیزی که درمالوگ مشخص میکند، آرای تکراری است. [نشان] انگشت تکراری است و گرفتن عکس از عکس است و این مواردی است که درمالوگ به کمیسیون ارائه می کند.
3ـ دخالت کشورهای خارجی
طبیعتا هیچ کشوری حق ندارد که در انتخابات کشورهای دیگر دخالت کند. اما نباید فراموش کنیم که برخی از کشورهای دیگر در تمامی انتخابات ها در کشورهای دیگر دخالت می کند و تلاش می کنند نامزدی مورد دلخواه خویش را به کرسی بنشانند. قوانین بین المللی متاسفانه قوانین محکمی نیست و یک طرفه است. دولت های بزرگ این حق را دارند که انتخابات سایر کشورها را مدیریت کنند. به هر حال، این دخالت ها گاهی گسترده و گاهی هم محدود است و به طور مستقیم دخالت می کند و گاهی نیز به طور غیر مستقیم بر سرنوشت سیاسی کشورها دخالت کرده و ناقض حقوق و قوانین بین المللی باشد.
4ـ  تایید ناظران داخلی و بین المللی
در نظامهای دموکراسی میزان مشروعیت و سلامت انتخابات بستگی به تایید ناظران و مشاهدان داخلی و بینالمللی دارند. در افغانستان، علاوه برنهادهای ناظر داخلی، نهادهای ناظر بینالمللی از انتخابات نظارت و حمایت مالی و تخنیکی میکنند. از جمله گروه حقوق بشر بینالملل و سازمان ملل متحد در نظارت از انتخابات بیشتر فعال بوده است.
همچنان نهادهای ناظر بینالمللی شیوهای نظارت بر انتخابات را به احزاب سیاسی و گروههای ذیدخل در انتخابات آموزش میدهند. این نهادها در آموزش مدنی و سیاسی نیز نقش مهمی ایفا میکنند. امروزه نظارت سازمان ملل مشروعیت انتخابات را بیشتر میسازند. تاکنون در چندین انتخابات مشوره و حمایتهای مالی و تخنیکی سازمانهای بینالمللی از پروسه انتخابات در افغانستان وجود داشته است.
در کنار همکاری سازمان ملل متحد در فرایند انتخابات، انتظار جامعه بین المللی برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، همه شمول و مطابق با معیارهای قبول شده بینالمللی میباشد. توقع آنان از نهادهای برگزارکنندهای انتخابات این است که زمینهای مشاهده و نظارت از تمامی روندهای انتخاباتی را برای برای تمامی نهادهای ناظر، رسانهها و احزاب سیاسی که اعتبارنامه دریافت نمودند فراهم نماید. نهادهای انتخاباتی در امور مالی اصل حسابدهی و شفافیت ایجاد نمایند به تمامی گروههای دخیل در انتخابات پاسخگویی داشته باشند. برگزاری انتخابات با معیارهای جهانی، کسب رضایت شهروندان و گروههای دخیل در انتخابات در تحکیم دموکراسی نوپای افغانستان کمک میکند.
نتیجه
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدا و احزاب و گروه های قومی در ترکیب  اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نقش برجسته داشته است.  نخست اینکه کاندیداها در انتخاب اعضای کمیسیونهای انتخاباتی سهم مستقیم داشتهاند و دوم اینکه ترتیبات لازم برای کاربرد سیستم بیومتریک در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ انجام شده است و مطابق طرزالعمل جمعآوری و شمارش آرا امکان تخلف و تقلب در انتخابات به حداقل رسیده است. نظارت شدید ناظران بین المللی و داخلی موجب شده که آرای غیربیومتریک از چرخه شمارش آراء به صورت کامل، حذف شده و این امیدواری را برای رأیدهندگان فراهم کرده که این دور از انتخابات با شفافیت و دقت بیشتر صورت گرفته است.
کاندیدای ریاست جمهوری، نتایجی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می گردد، باید بپذیرند و این شجاعت و شهامت را هم داشته باشند، به تیم پیروز تبریک بگویند و همکاری و همراهی خویش را با نظام سیاسی آغاز کنند. علاوه برآن تیم پیروز، نماینده همه مردم افغانستان است، چه آنانی که در تعیین سرنوشت شان مشارکت کردند و به نفعی تیم برنده رأی دادند و چه افرادی که در سایر تیم های مشارکت کننده در انتخابات اشتراک کردند.

دیدگاه شما