صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بلوغ پسا انتخاباتی در نظام اقتصاد سیاسی - قسمت اول

-

بلوغ پسا انتخاباتی در نظام اقتصاد سیاسی - قسمت اول

دوران رشد و تعالی یک جامعه همانند دوران رشد یک انسان، دارای سیر تکاملی می باشد و وقتی به دوران بلوغ خود رسید، نشانه های تغییر وضعیت و رشید بودن در وی ظهور می کند. یکی از نشانه های بلوغ نظام اقتصاد سیاسی هر جامعه چگونگی به سر آمدن دوران عجیب انتخابات است. دورانی که کمیت و کیفیت تغییر رفتار افراد و گروه ها و احزاب مختلف را به خوبی نمایش می دهد. میزان پایندی به منافع اجتماعی به حیث یک منفعت بزرگ و همگانی و حفظ و صیانت از آن نشان می دهد که جامعه در چه مرحله از دوران گذر از کودکی به بزرگسالی است. آیا می تواند و فهم این را دارد که برای حفظ منافع بزرگ اجتماعی کل جامعه تلاش کند یا اینکه وی تنها نماینده  و وظیفه مالی منطقه خود را دنبال می کنند.
نظام اقتصاد سیاسی یک جامعه وقتی به بلوغ می رسد که در این دوران گذر و تحول انتخاباتی، نشانه هایی از سرمایه انسانی و بخصوص سرمایه اجتماعی در آن ظهور کند. یعنی بلوغ نظام اقتصاد سیاسی یک جامعه از طریق سرمایه اجتماعی سنجیده می شد.
البته سرمایه اجتماعی با بلوغ اقتصادی کاملا فرق می کند اما شروع بلوغ اقتصادی از تشکیل سرمایه اجتماعی در جامعه است. هر چقدر این سرمایه بیشتر باشد، نشانه رشید بودن اقتصاد جامعه و به بلوغ رسیدن اقتصاد در جامعه نیز بیشتر است.
افراد جامعه در داشتن ویژگیهایی چون پشتکار، دقت عمل، روشنفکری، تحلیلی بودن همراه با گرایش بیشتر به طرف پایداری هیجانی و نیرومندی، خودکفایی، مهار اراده  و امثال آن، فرد را مستعد تلاش و کوشش برای رسیدن به اهداف و گام نهادن به سوی موفقیت می نماید؛ به طوری در بررسی پژوهش های علمی مطرح این است که داشتن حد متوسطی از مهار خود، مهار تکانه ها، خواست ها و هیجانات، میزان بالایی از انعطاف پذیری و ظرفیت پویای فرد در اصلاح خود برای اینکه بتواند بر اساس موقعیت در حد مطلوب رفتار نماید، فرد را قادر می سازد که بتواند در حد مطلوبی با مشکلات موقعیتی متنوع کنار آمده و سازگار شود.
زندگی موفقیت آمیز فردی و اجتماعی افراد و شهروندان در سنین و موقعیت های مختلف باعث بروز مهارت اجتماعی می شود. مهارت اجتماعی، استعدادی است که باعث بروز رفتارهای اجتماعی می شود این مهارت می توانند در روابط آدمی با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورد اگرچه کسب مهارت های اجتماعی یکی از عناصر اساسی اجتماعی شدن آدمی در کلیه فرهنگ ها است لیکن در دو سه دهه اخیر بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر این اساس دستیابی جامعه به بلوغ اقتصادی سیاسی از طریق کسب منش هایی صورت می گیرد که شامل توانایی ایجاد ارتباط خوب  و توانایی ابراز دوستی صمیمانه با دیگران است. شخصی که دارای بلوغ اجتماعی است می تواند با قوانین و ارزش های اجتماعی محیطی که در آن زندگی می کند خود را سازگار می  نماید و از نظرات و خواسته های گروهی پیروی نموده و در جهت نیازهای گروهی و اجتماعی تلاش  می نماید.
همین ملاک ها نیز برای کل جامعه متشکل از افراد قابل تصور است. اگر جامعه توانست از ظرفیت ها و موقعیت های خود استفاده نماید و رفتاری انعطاف پذیری را در کسب منافع اقتصادی و اجتماعی د رمنطقه و محیط خود داشته باشد، به بلوغ رسیده است.
بلوغ  در نظام اقتصاد سیاسی مرحله ای از رشد عقلی و ذهنی افراد جامعه می باشد که افراد جامعه به توانایی انتخاب شرایط بهینه و مطلوب خود در بسیاری از عرصه ها مانند دوران انتخابات رسیده است. لذا آنچه مهم است این است که خود فعل برگزاری انتخابات – بدور از مسائل سیاسی نامزدها و ... نقش بسیار موثری را در جهت غنی سازی فرهنگی – اجتماعی و بالا بردن سرمایه های اجتماعی ( social captal ) و سرمایه های انسانی (  human captal ) که جز در بستر تعاملات و روابط اجتماعی درونی و برونی پدید نیامده و رشد نمی کند، می تواند ایفا نماید.
که در این صورت تحقق کامل آن به جامعه پیشرفته و همچنین مهتر از ان به سطحی از رفاه زندگی سالم و اسوده منجر خواهد شد.  انتخاب های کلان اجتماعی به صورتی است که حداکثر کننده منافع کل جامعه باید شود. به عبارت کلی تر بلوغ اجتماعی در نظام اقتصاد سیاسی جامعه مرحله از رشد می باشد که انسان به توانایی ایجاد و مدیریت یک جامعه به حیث یک خانواده کلان را داشته و امکان ایجاد ارتباطات مهم اقتصادی و رفتاری بین اعضا را داشته باشد.
نتیجه سخن آنکه در دوران انتخابات و حتی مسایل پس از باید بگونه ای باشد که نه تنها به حفظ سطح رفاه جامعه کمک کند، بلکه باعث افزایش مطلوبیت ها و سطح کیفیت زندگی اجتماعی تمام جامعه،نه فقط گروههای خاص، مردم شود. یعنی دوران انتخابات دوران شناخت افراد توانمد در عرصه مدیریت کلان کشور می باشد. افرادی که هرچند در تیم های انتخاباتی مختلف به عنوان رقیب بوده اند اما به حیث یک شهروند با توانایی بالاتر از بقیه امکان خدمت و مدیریت را برای بقیه فراهم آورند.
دوران انتخابات دوران تخریب و غارت اموال جامعه و سرمایه های مادی و انسانی و اجتماعی جامعه نیست. دوران انتخابات هر چند رقابت است اما قرار نیست همه پتانسیل ها و نیروهای جامعه، هدر رود. هیچ گروه و حزبی نباید به تخریب بپردازد و سرمایه های کلان و ملی جامعه که به مرور زمان به وجود آمده اعم از فرآیندهای تشکیل یک انسان کارآ در جامعه به حیث سرمایه انسانی و یا نه اعتبار و اعتماد بین افراد در جامعه به حیث سرمایه اجتماعی تخریب شود. این نوع تخریب نشان از عدم بلوغ و رشد کامل جامعه در نظام اقتصاد سیاسی می باشد.
حفظ سرمایه اجتماعی و روابط بین جامعه در راستای توسعه مطلوب کیفیت ها و کمیتهای جامعه انسانی رابطه مستقیمی بلوغ نظام اقتصاد سیاسی دارد. شروع بلوغ اجتماعی در نظام اقتصاد سیاسی یک جامعه از تشکیل سرمایه اجتماعی شروع و تجلی آن در دوران انتخابات می باشد. هر چقدر این سرمایه بیشتر باشد، نشانه رشید بودن جامعه مدنی در تحولات مطلوب در نظام اقتصاد سیاسی جامعه نیز بیشتر است.

دیدگاه شما