صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات و بلوغ اقتصادی - قسمت دوم

-

انتخابات و بلوغ اقتصادی - قسمت دوم

در قسمت قبل بیان شد که آنچه مهم است این است که خود فعل برگزاری انتخابات– به دور از مسائل سیاسی نامزدها و ... نقش بسیار موثری را در جهت غنی سازی فرهنگی– اجتماعی و بالا بردن سرمایههای اجتماعی (social captal ) و سرمایههای انسانی (  human captal ) میتواند ایفا نماید و این دو سرمایه اقتصادی غیر ملموس، از ارکان بلوغ اقتصادی است. همانگونه که وقتی یک انسان به بلوغ میرسد نشانههای رشید بودن در وی ظهور می کند، یک جامعه وقتی به بلوغ اقتصادی می رسد که نشانه هایی از سرمایه انسانی و بخصوص سرمایه اجتماعی در آن ظهور کند. یعنی بلوغ اقتصادی یک جامعه از طریق سرمایه اجتماعی سنجیده میشد.
سرمایه اجتماعی نیز عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا یک جامعه موجب تحقق اهداف اعضا میشود. علاوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامههای توسعه توفیق آفرین است. وجود سـرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و بر عکس نبود سرمایه اجتماعی، اثر بخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی- اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند.
البته سرمایه اجتماعی با بلوغ اقتصادی کاملا فرق می کند اما شروع بلوغ اقتصادی از تشکیل سرمایه اجتماعی در جامعه است. هر قدر این سرمایه بیشتر باشد، نشانه رشید بودن اقتصاد جامعه و به بلوغ رسیدن اقتصاد در جامعه نیز بیشتر است.
افراد جامعه در داشتن ویژگیهایی چون پشتکار، دقت عمل، روشنفکری، تحلیلی بودن همراه با گرایش بیشتر به طرف پایداری هیجانی و نیرومندی، خودکفایی، مهار اراده و امثال آن، فرد را مستعد تلاش و کوشش برای رسیدن به اهداف و گام نهادن به سوی موفقیت می نماید؛ به طوری در بررسی پژوهشهای علمی مطرح است این است که داشتن حد متوسطی از مهار خود، مهار تکانه ها، خواست ها و هیجانات، میزان بالایی ازانعطاف پذیری و ظرفیت پویای فرد در اصلاح خود برای اینکه بتواند بر اساس موقعیت در حد مطلوب رفتار نماید، فرد را قادر می سازد که بتواند در حد مطلوبی با مشکلات موقعیتی متنوع کنار آمده و سازگار شود.
زندگی موفقیت آمیز فردی و اجتماعی افراد و شهروندان در سنین و موقعیت های مختلف مستلزم کسب رفتارها و مهارت هایی در طی دوران رشد است که  بدون دستیابی به آنها بهزیستی اجتماعی و سلامت زندگی فردی و اجتماعی دچار اختلال خواهد شد. مهارت اجتماعی، استعدادی است که باعث بروز رفتارهای اجتماعی میشود این مهارت می توانند در روابط آدمی با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورد اگرچه کسب مهارت های اجتماعی یکی از عناصر اساسی اجتماعی شدن آدمی در کلیه فرهنگ ها است لیکن در دو سه دهه اخیر بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است.
دستیابی به بلوغ اجتماعی از طریق کسب منشهایی صورت می گیرد که شامل توانایی ایجاد ارتباط خوب و توانایی ابراز دوستی صمیمانه با دیگران است. شخصی که دارای بلوغ اجتماعی است می تواند با قوانین و ارزشهای اجتماعی محیطی که در آن زندگی می کند خود را سازگار نماید و از نظرات و خواستههای گروهی پیروی نموده و در جهت نیازهای گروهی و اجتماعی تلاش  نماید.
همین ملاک ها نیز برای کل جامعه متشکل از افراد قابل تصور است. اگر جامعه توانست از ظرفیت ها و موقعیت های خود استفاده نماید و رفتاری انعطاف پذیری را در کسب منافع اقتصادی و اجتماعی در منطقه و محیط خود داشته باشد، به بلوغ رسیده است.
نکته دیگر این مهم است که هر جامعه ای با هر نوع شرایطی که دارد اگر به بلوغ اقتصادی رسید می فهمد که باید چگونه چرخهای اقتصاد خود را بچرخاند و معاش مردم خود را اصلاح نماید و بهترین شرایط را برای زیستن افراد خود مهیا نماید.  نه جمعیت زیاد مانع است نه تنوع اقوام و فرهنگ ها؛ زیرا می بینیم که چین با جمعیت حدود 4/1 میلیاردی دومین رتبه اقتصاد جهان را در دست دارد یا هند با گسترده ترین اقوام  قبایل و تنوع فرهنگی که دارد پنجمین رتبه اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است. بنابراین مردم، مسئولین و تمام ملت افغانستان باید بدانند که افغانستان هیچگاه از دور تسلسل فقر رهایی نخواهد یافت و به قول هندی ها به نیروانا نخواهد رسید، مگر آنکه بلوغ اقتصادی را لمس و تجربه نمایند.
عدم وابستگی اقتصاد ملی به نهادها و موسسات بین المللی و بکار گیری نیروی کار در جهت افزایش تولیدات داخلی و افزایش اشتغال زایی می باشد. همچنین داشتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در اقتصاد کلان که توسط نهاد ریاست جمهوری و مجلس تصویب و پی گیری میشود از مقدمات بلوغ اقتصادی است و مطالبه و پیگری نتایج و نحوه عمل به این برنامهها نیز از وظایف تمام مردم افغانستان است.

دیدگاه شما