صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات ولایت غزنی را سیاسی نسازیم

-

انتخابات ولایت غزنی را  سیاسی نسازیم

پس از 13 ماه از اولین روزهای ماه ثور سال گذشته که انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی با خواست، اعتراض و تحصن  شماری مردم این ولایت به بن بست خورد، در چند روز اخیر، تلاشها برای عبور از این بن بست در سطح حکومت و نمایندگان مردم بار دیگر آغاز شده است.
خواستگاه اصلی تنش انتخاباتی در ولایت غزنی از آن جا ناشی می شود که در مجلس دور شانزدههم نمایندگان تنها از یک تبار قومی راه یافتند وبرخی اقوام دیگر ساکن این ولایت مدعی است که بنا به دلیل امنیتی موفق نشدند در انتخابات اشتراک کند تا در ولسی جرگه این دور نماینده داشته باشند. به گفته معترضین، این نگرانی هنوزهم وجود دارد؛ زیرا مشکل ناامنی در برخی از ولسوالیها و مناطق غزنی همچنان باقی است. معترضین در حدود ده ماه قبل، طرح سه حوزه وی  شدن انتخابات غزنی را ارائه کردند و آنرا عادلانه خواندند. اما این طرح نیز مخالفان خود را داشت. مخالفان طرح سه حوزه وی شدن ولایت غزنی نیز قبل از برگزاری انتخابات، خیمه تحصن در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات برپا کرده و تک حوزه وی یا ولایت شدن جاغوری را مطالبه کردند. به هر حال این تنشها، انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی را با بن بست سختی مواجه کرد و مانع برگزاری انتخابات در این ولایت گردید. اکنون که کمیسیون مستقل انتخابات، مصمم است تا در جدول تقویم انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولایت غزنی را نیز درج کرده و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند، تلاش ها برای رفع بن بست و رسیدن به راه حل عادلانه بار دیگر آغاز شده است. اما این تلاشها نیز با سبوتاژهای هدفمند مواجه است.
نشست اول با وکلای غزنی
استاد دانش معاون رییس جمهور، دو نشست جداگانه با وکلای ولایت غزنی در دفترش دایر کرد. در جلسه اول که در تاریخ 2 جوزا برگزار شد، استاد دانش دو راه حل - سابق - و جدید مبنی بر سه حوزه وی و دو حوزه وی شدن انتخابات غزنی را مطرح نمودند. معاون رییس جمهور این دو طرح را موضوع مطرح شده در جلسه شورای امنیت ملی که در اول جوزا در ارگ ریاست جمهوری به ریاست رییس جمهور برگزار شده بود نیز عنوان کرد.
در جلسه اول، وکلای غزنی، هرکدام نظریات خود را پیرامون همین دو موضوع ارایه کرده و تاکید داشتن که بدون انتخاب یکی از این دو نظریه ، عبور از بن بست موجود ممکن نیست. اما با وجود نظریات غالب بر محور سه حوزه وی شدن انتخابات، وکلای غزنی خواستار فرصت بیشتر برای بررسی دقیق تر گردیدند تا در نشست بعدی طرح تایید شده ای را به جلسه ارایه کنند که آن گویای از نظریات این وکلا باشد.
در طرح سه حوزه وی، ولسوالی جاغوری، مالستان و ناهور یک حوزه و مرکز غزنی، ولسوالی قرباغ، رشیدان  و  ولسوالی واغظ حوزه دوم و سایر ولسوالیها حوزه سوم در نظر گرفته شده است. اما در طرح دو حوزه وی ولسوالی جاغوری، مالستان، ناهور، قرباغ، رشیدان، واغظ و مرکز ولایت غزنی یک حوزه و سایر ولسوالی ها حوزه دوم در نظر گرفته شده است.
نشست دوم وکلا
نشست دوم قبل از ظهر جمعه 3 جوزا در حضور معاون دوم ریاست جمهوری برگزار گردید. در این نشست شماری بیشتر وکلای غزنی حضور یافته بودند.  اما جالب بود که وکلای غزنی متن فیصلهای را به معاون رییس جمهور تقدیم کردند که قبلا در صفحات فیس بوک همگانی شده بود. هیچ کس باور نمی کرد که وکلای این ولایت، تا این اندازه به یک موضوع جدی و سرنوشت ساز مردم غزنی، سیاسی و منفعت محور برخورد کنند که قبل از ارایه طرح به مرجع اصلی و بحث و توافق روی آن، نظریات خود را همگانی سازد.
به هر حال، وکلا چیزی تازه راه به عنوان راهبرد عبور از بن بست مطرح نکرده بودند. سخن وکلا سخنان همان تحصن کنندگان در حدود ده ماه قبل بود که در مقابل دقتر کمیسیون انتخابات در شهر غزنی برپا شده بود. وکلا در این متن بر دو موضوع تاکید کرده بودند، اول تک حوزه وی شدن انتخابات، دوم ولایت شدن جاغوری. هرچند که در جلسه شماری وکلا برخلاف متن فیصله شده شان اظهار نظرهای مبنی بر حوزه بندی انتخابات نیز داشتند. نفیسه عظیمی که فیصله وکلا را امضا کرده بود، در جلسه مخالفت خود را روی تک حوزه وی شدن بیان داشته واز سه حوزه وی شدن انتخابات حمایت نمود. از سوی هم این فیصله که برخلاف سخنان جلسه دور اول ترتیب شده بود، برای همه تعجب آور بود. فهم غالب از این فیصله وکلا چنانچه در حضور آنان نیز مطرح شد، دو چیز بود:
اول؛ وکلای غزنی در تلاش پیچیده تر شدن انتخابات غزنی اند تا در نتیجه، انتخابت در غزنی برگزار نشود و وکلای حاضر برکرسی های خویش باقی بمانند.
دوم؛ در تلاش اند تا امتیاز ولایت شدن جاغوری که اکنون تثبیت شده است را بنام خودها تمام کنند. این ابتدایی ترین برداشتی بوده که از طرح پیشنهادی وکلای غزنی در جلسه و هم در فضای مجازی مطرح گردید.
نشست سوم؛  مردم
تلاش ها اینجا متوقف نشد و روز گذشته جلسه گسترده متشکل از علما، استادان دانشگاه، متنفذین و اهل نظر ولایت غزنی در حضور استاد دانش جمع شده روی موضوع به بحث و تبادل نظر نشستند.
معاون رییس جمهور در این نشست به راه حل عادلانه تاکید کرد. شرکت کنندگان نیز همه خواهان انتخاباتی در غزنی شدند که بتوانند نمایندگی از تمام مردم غزنی نمایند.
با تمام این مسایل، می توان چنین نتیجه گیری کرد، که در حال حاضر انتخابات درولایت غزنی بیش از هر زمان دیگر سیاسی و منفعت جویانه شده است. شماری در تلاش اند تا با دامن زدن به مسایل قومی و تباری، وضعیت را چنان سازند که انتخابات در غزنی برگزار نشود. شماری نیز به این می اندیشند تا به بهانه ای قلمداد کردن نا امنی ها، طرح راه حل فعلی، را بعنوان یک رویه ثابت تاریخی کرده و از این طریق زمینه بی عدالتی را برای انتخاب نمایندگان مردم در ولسی جرگه و شوراهای ولایتی برای همیشه فراهم نمایند. 

دیدگاه شما