صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیشنران جدید و توقع شهروندان

-

کمیشنران جدید و توقع شهروندان

   انتخابات عمده ترين ابزار مشاركت قانوني مردم در نظامهای دموکراتیک و مردم سالار است. انتخابات نقش اساسی و بنیادی در تأمین حقوق شهرواندان و اراده آنان دارد. بدون رعایت و در نظر داشت اصول و معیارهای انتخابات؛ صیانت از حقوق و امتیازات شهروندی امکان پذیر نخواهد بود. برگزاری انتخابات به عنوان یک حق مهم از حقوق بشری و سیاسی افراد در جامعه شناسایی گردیده است و به نظام انتخاباتی تبدیل شده است. لذا در تمام نظام های سیاسی معاصر، انتخابات بهترین شیوه تعین نمایندگان در حکومتهای توده گرا محسوب گردیده است. به همین جهت تاکید شده است که انتخابات باید به گونه ای برگزار شود که مردم بتوانند طبق قوانین نافذه کشور؛ آزادانه وبدون تبعیض از این حق قانونی شان برخوردار گردند و بدون ترس به شخص مورد نظرشان رأی دهند و به عبارت دیگر آرای مردم واقعا تعیین کننده نتیجه انتخابات باشد. در این صورت است که انتخابات موجب تحکیم دموکراسی و مشروعیت نظام گردیده وحقوق سیاسی مردم را تثبیت و نهادینه خواهد کرد و مناسبات مردم وحكومت را نیز تقويت خواهد نمود. بنا براین انتخابات به عنوان یک وسیلهی صلح آمیز و بدور از خشونت برای ایجاد نهادهای قدرت و انتقال آن، تلقی شده است.
قوانین نافذه افغانستان نیز انتخابات را به عنوان یک حق از حقوق بشری و سیاسی شهروندان مورد تایید و تاکید قرار داده است. حکومت و کمیسیون انتخابات را موظف به اجرا و تطبیق آن نموده است و شا خص های چون عمومیت، عادلانه بودن، آزاد بودن، سری بودن، شفاف بودن و امثال آن را به عنوان اصول و معیار های برگزاری انتخابات، ضروری دانسته است.
اعضأ و کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات با توجه به نظام انتخاباتی پذیرفته شده در این کشور، موظف هستند تا اصول و سازوکارهای قانونی که در قانون اساسی و قانون انتخابات، به رسمیت شناخته شده را مورد توجه قرار دهند و به هیچ عنوان از آن تعدی و تخطی نه نمایند تا برگزاری انتخابات و رای گیری به سمت رعایت شاخصهای مورد نظر انجام گردیده و زمینه فراهم شدن خصوصیت فراگیری، عمومیت و عادلانه بودن انتخابات، مهیا شود. انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش افراد مورد نظر شهروندان و رای دهندگان، تدبیر و در نظر گرفته شده است و به وسیله آن میتوان اراده شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. به همین جهت انتخابات موجهترین و مشروعترین ابزار رسیدن به قدرت و رایجترین شیوه اعمال اراده مردم شمرده شده است. پس دست یافتن به صلح پایدار، امنیت و ثبات دائمی در کشور نیز در صورتی ممکن است كه تعدادی از افراد شایسته به انتخاب و  نمایندگی از سوی مردم، اداره امور كشور را بر عهده بگیرند و مدیریت کشور بر اساس قانون اساسی با اتكا به آراء عمومی اداره کنند. این امر مهم از طریق انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و ولسوالیها طبق اصول  و معیارهای قانونی امکان پذیر خواهد بود چنانچه که در قانون اساسی نیز تاکید شده است که در نظام سیاسی  افغانستان، اداره حكومت و قانون گذاری در چار چوب اصول قانون اساسی با اراده و نظر ملت تعیین می گردد و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم می باشد.
مردم بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قوانین نافذه کشور، در صحنه انتخابات، حضور بهم رسانده و بهترین ها را به عنوان نماینده خود در مقام ریاست جمهوری و همچنان نمایندگان خویش انتخاب می نمایند و به این ترتیب حق و اراده خود را در اداره كشور به فرد یا افراد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص می دهند، تفویض می کنند. توقع که از مسولین، اعضأ و کمیشنران کمیسیون انتخابات دارند این است که آنان نیز باید محیط برگزاری انتخابات را از آلودگی های نفرت انگیز و فساد آور پاك كنند و نگذارند افراد و گروه های سود جو و فرصت طلب با ایجاد  فشارهای سیاس، قومی، حزبی و سمتی، انتخابات سالم را تحت الشعاع قرار دهند و آن را از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب برگزاری انتخابات به صورت واضح در قانون انتخابات مشخص گردیده است و همه افراد و گروه ها باید آن را محترم شمرده و در مسیر آن حركت نمایند. با اطمنان به رعایت ضوابط انتخابات، شهروندان با اعتماد كامل به برگزار كنندگان انتخابات به طور گسترده در آن حضور یافته و با هر سلیقه و فكری که داشته باشند، فرد یاافراد مورد نظر خود را را با تشخیص دقیق خویش انتخاب خواهند نمود. برای رسیدن به این مقصود است که تاکید شده است تا فرد یا افرادی كه  به عنوان رئیس جمهور و یا نماینده کاندید هستند و عهده دار این مسئولیت می گردند، اهداف و آرمان های رای دهندگان را برآورده سازند. لذا این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و برای مردم ارایه نمایند. لذا مسؤلیت مهم کمیسیون است که تشخیص دهند تا کسانیکه در انتخابات شرکت می کنند اعم از کاندیدان و رای دهندهگان باید شرایط و توانمندی لازم را داشته باشند به گونه ای که بتوانند مصالح و منافع  اجتماعی را تشخیص دهند و شرایطی حضور در انتخابات را جدا مورد توجه قرار دهند. شرایط همچون سن که باید به حدی از رشد عقلانی و اجتماعی رسیده باشند و مسایل اجتماعی را درک نمایند و یا باید تابعیت کشور را داشته باشند تا از رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی با کشور، برخوردار باشند و از حقوق شهروندی خود استفاده نمایند و تعلق خاطر به ارزشها و منافع ملی جامعه داشته باشند. یا شرط اقامتگاه در کشور را داشته باشند تا واقعیات اجتماعی را به صورت ملموس و عینی درک نمایند. و همچنان بهره مند بودن از حقوق سیاسی؛ به این معنی که شخص از حضور در انتخابات طبق قوانین نافذه کشور محروم نشده باشد. و  بتواند از حقوق سیاسی خود استفاده نماید. همچنین داشتن سلامت روانی؛ تا بتوانند آگاهانه گزینش نمایند. داشتن اهلیت اخلاقی از شرایط مهم دیگری است تا در صورت ارتکاب بعضی جرایم خاص از حقوق اجتماعی و  شرکت در انتخابات محروم نشده باشند چونکه ارتکاب جرم تعرض به مصالح عمومی تلقی می گردد. علاوه بر مسائل فوق نظارت بر تمام مراحل انتخابات از ثبت نام تا اعلان نتیجه نهایی از وظایف و مسولیتهای مهم کمسیون انتخابات است. مراحل نهايي در برگزاري انتخابات عبارتند از تأييد نتايج، رسيدگي به اعتراضات، و تأييد نامزدهاي پيروز. اين تأييد از طريق گزارشات انتخابات، شمارش مجدد آراء، و بازرسي هاي مستقل انجام مي شود. فرايند تأييد شامل رسيدگي به مشاجرات در خصوص نتايج نيز مي باشد. مقامات قضايي و حيطه قدرت آن ها در چارچوب قانوني تعيين مي شوند. پس از اين كه نتايج تأييد شدند و به اعتراضات رسيدگي شد، هيئت مديريت انتخابات مي تواند نتايج نهايي را اعلام كند.
با توجه به توقعات شهروندان و تجربیات تلخ از کمیسیونهای انتخاباتی قبلی؛ انتظار می رود که اعضای جدید کمیسیون انتخابات، مسؤلانه عمل نموده و از اعتماد حکومت و مردم افغانستان سو استفاده نه نمایند و در انجام این مسولیت خطیر و سنگین؛ سربلند و پیروز میدان باشند.

 

دیدگاه شما