صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان به عقب بر نمی‌گردد

-

افغانستان  به عقب بر نمی‌گردد

استاد دانش در مراسم یاد بود از 26 دلو سالروز خروج ارتش سرخ از کشور، جمعه 26 دلو در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی جامعی داشت. صلح با طالبان در ماههای اخیر یکی از بحثهای مهم در افغانستان بوده که کشورهای همکار، کشورهای منطقه و همسایگان ما را نیز بحث صلح افغانستان شدیدا در گیر کرده است.
تا کنون راههای متعددی برای رسیدن به صلح معرفی و نسخههای مختلف از سوی جوانب مختلف ارائه شده اند. حکومت موقت یکی از نسخههای است که هر ازگاهی در محافل سیاسی از آن یاد میشود.
اما واقعیت این است که مردم افغانستان برای بار چندم مجال رفتن به عقب را ندارند. استاد دانش معاون رییس جمهور نیز با توجه به خواست مردم پیام واضحی داشت:« هر نوع طرح صلح نباید به گونه ای طراحی و مدیریت شود که ما به عقب برگردیم و پروسه دولت سازی را نیمه تمام بگذاریم و دوباره از صفر شروع کنیم. اکنون کسانی که بار دیگر شعار دولت موقت را سر میدهند باید بدانند که این طرح بار دیگر به پروسه نظام سازی نقطه پایان میگذارد و ما را دوباره به عقب بر میگرداند.»
درست یک قرن است که مردم افغانستان باربار قدمهایی به جلو گذاشته ولی بعد از اندک توفیق، برگشتهای هولناکی را تجربه کردهاند. از اصلاحات امانی، تا دهه دموکراسی و دوران گسترش و اقتدار گروههای چپ، کشورما پیشرفتهایی را در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی تجربه کرد، ولی این پیشرفتها هر بار در تحولاتی توام با مداخلات بیگانگان دور زده شده، دستخوش ایست کامل شدند.
حال برخی از کارشناسان وضعیت موجود در کشور را مشابه سالهای آخر حکومت دکتور نجیب الله تحلیل میکنند و بر این باورند که روند صلح افغانستان مشابه روند مصالحه نجیب از روی ناگزیری است.
اما وضعیت جاری در کشور در چند نکته تفاوتهای کلانی با شرایط سالهای 1369 تا 1371 دارد.
اتحاد جماهیر شوروی سابق با قوه نظامی بدون جواز حکومت افغانستان، جواز شورای امنیت ملل متحد و خلاف روحیه نظم جهانی وقت وارد افغانستان شده بود. از دیدگاه مردم افغانستان و جهان یک استعمار کاملا آشکارا بود. در حالیکه جامعه جهانی در پی یک جلسه فراگیر و جامع میان طرفهای مختلف سیاسی کشور در بن با جواز کامل شورای امنیت ملل متحد در افغانستان وارد اقدام گردیدند. مردم افغانستان نیز به عنوان صاحبان این ملک این اقدام را کاملا پذیرفتند و هنوز پس از هفده سال از این روند حمایت میکنند.
در آن زمان هزینههای جنگ اتحاد شوروی به حد افزایش یافته بود که گورباچف از افغانستان با تعبیر «زخم خونین» یاد کرده بود. وضعیت اقتصاد سوسیالیستی شوروی وقت دیگر ایجاب مقاومت در افغانستان را نمیکرد، ناگزیر بود افغانستان را با هزینه کلانی مالی و نظامی که متقبل شده بود، ترک گوید. اما ایالات متحده امریکا با همکاری مالی و نظامی بیش از 40 کشور دیگر بخاطر امنیت خود وارد افغانستان شده است. از جانب دیگر به هیچ وجه وضعیت اقتصادی ایالات متحده امریکا و شرکای غربی و حتا شرقیاش در مساله افغانستان؛ با وضعیت آن روز شوروی قابل مقایسه نیست.
طالبان سالهای طولانی مردم افغانستان را قتل عام کردند چرا ایالات متحده امریکا دم بر نیارود؛ حادثه 11 سپتامبر 2001 موجب شد که با گروه تروریستی طالبان حساب را یک طرفه کند. این اقدام امریکا نه تنها خلاف آرزو و خواست مردم افغانستان و جهان نبود که با استقبال هم مواجه شد.
بحث آخر اینکه نجیب رییس جمهور دست نشانده بود که به باور مردم افغانستان از آدرس یک استعمارگر غاصب برکرسی اقتدار کشور جلوس نموده بود. اما رهبری فعلی کشور، از دل یک نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت سیاسی و همکاریهای جامعه جهانی بر افتدار رسیده اند. داکتر نجیب در زمان مسوولیتهای قبلی خود بگروند تاریکی داشت که دل هزاران خانواده افغان را داغدار کرده بود، ولی رهبران فعلی نظام سیاسی ما هیچ نوع بگروند خلاف ارزشهای حقوق بشری ندارند که در مدت زعامت و رهبری خود تلاشهای صادقانه و دلسوزانهای معطوف به بهبود اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور انجام داده اند.
تفاوت دیگر در این است که رهبری موجود نظام سیاسی در عین حال که باریکیهای تمام جوانب را به خوبی تشخیص میکنند و بر مسایل عمده کشوری چه در سطح داخلی، چه در سطح منطقهای و چه در سطح بین المللی اشراف کامل دارند و توانایی قابل تحسینی را برای تعامل با جهان و منطقه مبتنی بر منافع کشور نیز دارند. به عبارت کوتاه اینکه افغانستان به عقب نمیگردد.
مهمتر از همه اینکه مردم افغانستان شرایط را به خوبی درک میکنند و با همه برچسبهای که به شکل پروپاگاندهای سیاسی به این نظام و رهبری نظام زده میشوند، از این حکومت با تمام توان حمایت میکنند. اظهارات ستانکزی در مورد انحلال اردوی ملی و اشتراک کنندگان جلسه مسکو امتحانی خوبی از مردم افغانستان پس گرفتند که نتیجه را هم جانب طالبان تمامیتخواه و هم رهبران سیاسی در تلاش «صلح خاکستری» به خوبی میدانند.

 

دیدگاه شما