صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خـواب آشفته امـیر

-

 خـواب آشفته امـیر

در تکتهای انتخاباتی که تا کنون شکل گرفته، در کنار دیگر علایق و سلایق افراد، عطف توجه اکثریت شخصیتهای سیاسی بر این بوده که از چهار قوم بزرگ افغانستان(هزارهها، اوزبیکها، پشتونها و تاجیکها) به عنوان یک واقعیت عینی، در تکت انتخاباتی خویش داشته باشند. این عرف، گرچند با روح دموکراسی ناسازگار است، ولی از آنجایی که ارزش‌‎ها در این کشور قومی است، کسانی که خواب و خیال رفتن به ارگ ریاست جمهوری را داشته باشند، از این واقعیت ملموس نمیتواند فراتر گام بردارد. به عبارتی این قانون نانوشته و گریز ناپذیر امروز ما است.
اما؛ در این میان گلبدین حکمتیار رهبر یکی از شاخههای حزب اسلامی، دیروز با دو معاونش فضل الهادی وزین و مفتی حفیظ الرحمن خودش را رسما به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او در هنگام ثبت نامش چند مسئله را به عنوان خط مشی اصلی خویش بعد از پیروزی عنوان کرد که قابل ذکر است:
یک. یکی از طرحهایی که حکمتیار در صورت برنده شدن خویش از آن یاد کرد و بیشتر از همه بر آن پافشاری کرد، مسئله «ریاستی بودن نظام» بود. او گفت: « نظام فدرالی کشور را به سوی تجزیه شدن می برد و نظام صدارتی نیز نتیجه ای معکوس دارد». از این سخن رهبر حزب اسلامی میشود این نتیجه را گرفت که او پابند نظام مرکزی قدرتمند است و این چیزی است که اکنون نیز همه جریانها به نحوی آن را تاکید دارد. تا این جای کار، حکمتیار خیلی دور از فضا و واقعیتها پا نگذاشته است.
دو: در بخشی دیگر اما در مورد صلح؛ حکمتیار به مذاکرات بین الافغانی گروه طالبان با مردم افغانستان تاکید کرد که این موضع گیری ایشان نیز در مطابقت به واقعیت های ملی و بین المللی است. روند مذاکرات با طالبان زمانی میتواند به نتیجه منتج شود که گروههای داخلی در کنار دولت با طالبان وارد مذاکره شود. نسخهای که خود حکمتیار را از مخفیگاههای آن طرف مرز به قلب شهر کابل رساند.
سه: چیزی که بیشتر ازهمه مایه نگرانی است، طرح «شورای عالی دولت» در برنامه های حکمتیار است. این شورا با وجود سه قوه(مقننه، قضائیه و اجرائیه) چیزی اضافی و حتا خطرناک نیز است. اعضای این شورا چه کسانی باید باشد؟ آیا شورای عالی دولت، یک نهاد مشورتی خواهد بود و یا اینکه در تصامیم کلان ملی نیز سهم خواهد داشت؟ از نظر نگارنده طرح این چنین نهاد زاید بوده و احتمالا در ذهنیت آقای حکمتیار چیزی شبیه «شورای نگهبان» در کشور همسایه، ایران است که نظارت استصوابی بر امور انتخاباتی و فیلتر کردن کاندیدان پارلمان و ریاست جمهوری در این کشور را به عهده دارد.
چهار: نبود یک هزاره در تکت انتخاباتی حکمتیار مسئلهای دیگری است که متوجه بخشی از مردم این کشور خواهد بود. کاندیدان ریاست جمهوری باید این نکته را مورد دقت قرار بدهد که مشارکت اقوام وشهروندان کشور را همیشه معیار اصلی در نظر بگیرد. واقعا دقیق معلوم نیست که این که آقای حکمتیار می گوید من شخصا از هزاره ها نیز نمایندگی می کنم، هدفش چیست؟
آن چه مهم است این است که کاندیدان محترم باید حداقل فعلا مفاد قانون اساسی موجود را در نظر بگیرند و بدان به مثابه میثاق ملی احترام بگذارند و اگرچه بسیاری از کسانی که این روزها هوای ریاست جمهوری کرده اند سال ها در دنیای بی قانون زیسته اند ولی پیش شرط اساسی اشتراک در پروسه انتخابات به عنوان کاندیدا پذیریش قانون و قاعده بازی است.

دیدگاه شما