صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش و جایگاه زنان در پروسه انتخـابات

-

نقش و جایگاه زنان در پروسه انتخـابات

یک روز دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی 28 میزان باقی مانده است.  مردم افغانستان اعم از زن و مرد به صورت پرشور در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. این مرحله سرنوشت ساز تاریخی و این چانس تاریخی را از دست نخواهند داد.  با آنهم ممکن است مردم در مورد شفافیت انتخابات و تأمین امنیت روز انتخابات نگرانی های  داشته باشند. سوالاتی در ارتباط با سیستم بایومتریک مخصوصا در مورد اینکه در روز انتخابات عکس خانمها گرفته خواهد شد یانه؟ شاید در اذهان مردم بی جواب باشد، این امر ممکن است اشتراک زنان در انتخابات پارلمانی 28 میزان را کمرنگ سازد.
بدیهی است که زنان نیمی از پیکر این جامعه را تشکیل میدهند و به عنوان بخشی از این جامعه حق دارند که در ترسیم سرنوشت سیاسی این کشور سهم فعال داشته باشند. انتخابات یکی از مهمترین عرصههای است که میتواند سهم و نقش زنان را در ترسیم سرنوشت سیاسی کشور بهبود می بخشد. در زمان اکنون برای مشارکت زنان در پروسه های سرنوشت ساز مانند انتخابات بازهم علیرغم فرصت های موجود برخی مشکلات اجتماعی همچنان وجود دارد. از جمله، گرفتن تصویر از زنان برای پروسه های چون انتخابات و دیگر مدارک مهم تحصیلی یا اداری تاهنوز بعنوان یک مانع در مسیر راه زنان وجود دارد. در انتخابات پارلمانی پیش رو نیز یکی از مشخصات دستگاه بایومتریک عکس گرفتن از رأی دهندگان است و به این ترتیب در کنار سایر مشخصات رأی دهنده، تصویر او نیز در هنگام رأی دادن ثبت میشود.
اما در افغانستان با توجه به رسم ها و عنعنات ناپسند، فامیل های مرد سالار و ساختارهای اجتماعی سنتی می تواند یکی از چالش های فرا روی اشتراک زنان در انتخابات باشد. زنان در مناطق روستایی حاضر نخواهند شد تا تصویر آنها توسط دستگاه بایومتریک ثبت شود. در انتخاباتهای قبلی نیز در بیشتر مناطق روستایی زنان اجازه عکس گرفتن نداشتند و با  کارتهای بدون عکس در انتخابات شرکت کردند.
در بسیاری از مناطق روستایی افغانستان زنان عکس العمل های غیر قابل پیش بینی در مورد ثبت تصویر نشان می دهند. و همینطور بسیاری از مردان اجازه نمیدهند که از زنان شان عکس گرفته شود. این مسأله را من بعنوان یک عکاس، بخوبی درک می کنم.
سال 1394 زمانی که می خواستم از مشکلات نبود لیلیه دخترانه در دانشگاه بامیان یک گزارش تصویری تهیه کنم، به همین مشکل روبرشدم.  وقتی که می خواستم از دانشجویان دختر که در اتاق های نمناک در نبود کمترین خدمات شهری مثل آب و برق روزگار میگذراندند، گزارش تهیه کنم، آنان برایم اجازۀ گزارش تصویری ندادند.  جواب شان برایم خیلی ساده بود:« برو از خواهرت، از مادرت عکس بگیر!»
دلیل را هم نمی پذیرفتند. حالا که عکس العمل دانشجویان دختر در مناطق مرکزی افغانستان در مقابل عکس گرفتن اینگونه است شما تصور کنید که در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان چگونه خواهد بود؟ بدون شک در این مناطق مردان، زنان شان را اجازه رأی دادن نمیدهند.
حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در برابر این مشکل، راهکارهای عملی را هم در نظر گرفته است. در جلسۀ مشترک میان نمایندگان جامعه جهانی، کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان، ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان و دیگر نهادی های ذی ربط که  هفته گذشته به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار و مسایل انتخاباتی افغانستان به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان دادند که خانم ها در صورت که با گرفتن عکس مشکل داشته باشند عکس های شان گرفته نمی شود بلکه به گرفتن نشان انگشت و عکس تذکره شان اکتفا خواهند شد. بنا بر این مشکل موجود با انجام این میکانیزم، هم اکنون برطرف شده است.
علاوه برمشکلات ساختاری در برابر حضور زنان در پروسه انتخابات، عدم اطمینان کامل از تأمین امنیت عمومی در روز انتخابات نیز بعنوان یک نگرانی برای زنان می تواند باشد. اما برای رفع نگرانی های امنیتی باید گفت که با تمام مشکلات و تهدیدات امنیتی جامعه ای بین المللی نیروهای افغانستان را در قسمت تأمین امنیت روز انتخابات یاری می رساند.
زنان تحصیل کرده افغانستان نیک واقفند که انتخابات برای زنان در افغانستان یک فرصت استثنایی است که باید برای بر آورده شدن خواست های سیاسی و اقتصادی، تغییر وضعیت عمومی زنان و سهم گیری شان در تصمیمگیری های کلان سیاسی و اقتصادی چه به عنوان انتخاب شونده و چه بعنوان انتخاب کننده، مسؤلانه برخورد کنند.
بنا بر این انتظار می رود که زنان تحصیل کرده ، فعالان حقوق زن و نهادهای مدافع حقوق زنان،  برای سهم گیری هرچه بیشتر زنان در انتخابات پیش رو، تلاش مؤثر داشته باشند تا زنان افغانستان، دیگر به حاشیه نمانند و در مسایل کلان ملی نقش و جایگاه واقعی خودش را داشته باشند.

دیدگاه شما