صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از بازار رسانه ها تا سیاستگذاری

-

از بازار رسانه ها تا سیاستگذاری

خبر رسانها از جمله رسانه ها بوسیله کاهش دادن هزینه اجتماعی در روند به دست آوردن اطلاعات به طور بالقوه بر نتایج سیاسی و اقتصادی تاثیر میگذارند. این تولید کنندگان منبع اصلی اطلاعات برای اصحاب کسب و کار، خانه داری، و خیلی چیزهای دیگر، در مورد انتخاب پالیسی عامه و شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی میباشند. اینکه چه خبرهایی رسانه ها برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و پخش بر می گزینند و چه شیبی برای جمع آوری و پخش گزارشات خود می دهند، موضوع و سرمنشاء نتایج آتی خواهد بود.
انتخاب این موضوعات خبری همیشه ساده نیست تهیه اطلاعات پر هزینه است، و کسب و کار رسانه ای باید برای بازار دوسویه: صاحبان/  تبلیغگران در مقابل مصرف کنندگان سود برساند. برای کسانی که دغدغه تاثیر مدیا بر نتایج سیاسی و اقتصادی، را دارند مهم است که برآوردی داشته باشند در مورد تاثیرات اقتصادی عملیات رسانه ای به همان اندازه که باید از تاثیراتش بر دیگر بازارها هم برآورد حاصل کرد. این نوشتار فاکتورهای اثر گذار بر محتوا و غنای پوشش رسانه ای و تاثیرات محتوا و پوشش رسانه ای را از خلال تاثیراتش بر سیاست و اقتصاد بر پالیسی عامه را نشان داده است.
در هر نوشتاری از این دست باید به مساله محدودیت بازارهای اثرگذار بر مدیا اشاره کرد و  به ویژه به مساله خبر و محتوا، و تاثیری که گزارش خبری بر انتخابهای اقتصادی و سیاسی خواهد داشت. این نوشتار ما همانند دیگر نوشتارهای مربوط به اقتصاد سیاسی رسانه معمولا مباحثی در ذیل این عناوین بحث می شود:
•              شواهدی که اثبات می کند که گزارش خبری بر نتایج پالیسی عمومی، نتایج  سیاسی اقتصاد و پالیسی عامه و پروسه سیاست گذاری موثر بوده است.
•              تاثیر یکسویه نگری در گزارش خبری
•              تاثیر فاکتورهای بازاری و غیر بازاری بر گزارشهای خبری، شامل منابع و دلایل یک-سویه نگری  
•              اهداف بخش دولتی از بخش رسانه ای
پاراگرافهایی از این نوشتار هم با ارایه مثالهایی به پوشش محیطی که رسانه در کشورهای در حال توسعه عمل میکند، میپردازد؛ این مثالها به فهم تمایز در کشورها و شرایط بازاری که رسانه ها در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند کمک میکند.
توانایی رسانه برای اثر گذاری بر نتایج بازارهای اقتصادی و بازارهای سیاسی، در چندین نشریه جدید بحث شده است و بیان شده است که گزارشهای خبری و تبلیغات احتمالا بر رفتار مصرف کننده در بازار کالاها و خدمات مستقیما اثر  می گذارد از طریق چند روش:
•              افشای اطلاعات در مورد تولید
•              عمل به سان یک برنامه ریز  برای اثر گذاری بر تقاضای مصرف کننده ( برای مثال، کالاهایی که با نیروی فرزندان کار (خردسالان) تولید می شود، ممکن است به طور منفی در رسانه منعکس شود ).
•              ارتقای رقابت در بازارها بوسیله هشدار به مصرف کننده در مورد جانشین ها و ارتقای تقاضا بوسیله افشای کالاهای تکمیلی
•              هشدار به مصرف کننده و تولید کننده در مورد شرایط کلی بازار، همانند هشدارهای موثر بر پروفایل درآمدهای موقتی، همانند شرایط بازار سهام
•              هشدار به مصرف کننده و تولید کننده در مورد تغییرات در پالیسیهای اثر گذار بر  بازار کالاها و خدمات و دیگر فاکتورهای غیر بازاری اثر گذار بر ارتقا مثل تغییرات در پالیسی پولی
گزارشهای خبری و تبلیغاتی ممکن است بر رفتارهای مصرف کنندگان محصولات رسانه ای در بازارهای سیاسی، موثر باشند مانند:
•              اطلاع دادن به رای دهنده ها در مورد دیدگاه و رفتار سیاستمداران یا رهبران، و عواقب عملکرد آنها
•              اطلاع رسانی به شهروندان در مورد نتایج پالیسی عامه
•              «خبر سازی» یا زوم کردن بر موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برای اثر گذاری بر رفتارها و دیدگاه ها- و سرانجام آرای- مصرف کنندگان تولیدات رسانه ای.
گزارش رسانه ای تسهیل کننده  کمک به دولت برای پالیسی عامه و کمک یا توقف اجرای پالیسی جدید بوسیله بالا بردن آگاهی از مفاد بالقوه یا هزینه های بالقوه هماهنگ با پالیسی است. گزارش رسانه ای توان افزایش تقاضا برای تغییرات در پالیسی عامه را دارد. برای مثال، از خلال گزارشات رسانه ای، شهروندان می توانند از استخدامهای خاص یا برنامه های خدمات اجتماعی تهیه شده بوسیله دولت، یا افزایش های هزینه عمومی در نواحی مختلف مطلع گردند. گزارش رسانه ای هزینه های آزادسازی تجاری و توافقات تجارت آزاد را در کشورهای متفاوت و مختلفی همانند ایالات متحده، مکزیک و جمهوری دومینکن را برجسته می سازد.
گزارشات خبری بر پالیسی اثر گذار خواهد بود اگر الگوهای رای دهی را تغییر دهد یا بر شهرت نیک افراد تاثیر بگذارد چرا که افراد خوشنامی را مهم می شمارند حتی اگر خودشان در آن اداره انتخاب نشوند. تاثیر اطلاعات بر خوشنامی و ارزشش در ارتقای انواع خاصی از رفتار به خوبی به اثبات رسیده است ( بانک جهانی، 2002a ). کسانی که در قدرت هستند انگیزه انتشار اطلاعات مثبت و بزرگنمایی و تمجید و تعریف به نفع خودشان با هدف فرونشاندن اطلاعات واقعی در مورد مسایل نامطلوب در مورد خودشان را دارند. اشخاص ممکن است در مورد خوشنامی در محل کار نیز حساس باشند همان گونه که در چرخه اجتماع این مساله مهم است. چنین امتیازات مثبت و منفی که گزارشهای رسانه ای آن را ایجاد می کند، می تواند باعث ایجاد این توقع شودکه مقداری تغییرات در رفتار و بنابراین مسوولیت سیاستمداران تولید نماید. سرانجام، گزارش موفقیتهای دیگر مسایل عمومی یا شخصی می تواند انگیزه ها را برای اجرای بهتر یا انتخاب پالیسیهای بهبود یافته، برجسته کند. محتوای رسانه ای نه تنها کمک می کند که رفتار سیاسی آنچه شهروندان در مورد آن اهمیت می دهد را بررسی نماییم بلکه سازمانهای خبری می توانند که خودشان موضوعاتی را برجسته کنند و برنامه ساز باشند. شمار زیاد روشهایی که گزارشهای خبری توان تاثیر بر نتایج سیاسی را دارد، قابل توجه است. اما تعجب اور است که ارایه شواهدی بر چنین تاثیری هنوز کمیاب هستند.
اولین شرط برای اثر گذاری گزارش خبری بر پالیسی عامه - «دسترسی» به رسانه است. دسترسی به رسانه در اکثر کشورهای در حال توسعه محدود است و احتمالا به عواملی ورای کنترل کمپانی های رسانه ای، بستگی دارد. 

دیدگاه شما