صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات پارلمانی؛ شکست و پیروزی های چند جانبه

-

انتخابات پارلمانی؛  شکست و پیروزی های چند جانبه

این روزها بازار رقابتهای انتخاباتی گرم است و نامزدان و هوادارانش در سراسر کشور سرگرم تبلیغ و تماس با مردم به منظور جلب نظر مساعدشان. انتخابات پارلمانی بسیار مهم است و پیروزیها و شکستها چند جانبه و دارای پیامدهای طولانی مدت محسوب میشود.
نفس برگزاری انتخابات و صیانت از آراء شهروندان برای دولت-ملت پیرزوی بزرگ به شمار می رود. مخالفان نظام سیاسی افغانستان؛ کشورها و گروههای تروریستی مورد حمایت شان تلاش کرده اند که با توجه به انتقال مسئولیت امنیتی در سال 2014 به نیروهای افغان و کاهش حمایتهای مالی جامعه جهانی، جلو برگزاری انتخابات و نهادینه شدن دموکراسی را بگیرند. از این رو نفس برگزاری انتخابات پیروزی برای دولت و ملت افغانستان و شکست برای دشمنان ما به حساب میاید. طبیعی است که دشمن از تمام توان خود برای ایجاد مشکل در روند برگزاری انتخابات استفاده خواهد کرد، حمله دیروز بر گردهمایی انتخاباتی در ننگرهار موید نیت شوم دشمن است. هرچند نیروهای امنیتی و نظامی ما با عزم آهنین در برابر نقشههای شوم دشمن ایستادگی کرده و می کنند ولی در عین حال بر بخشهای کشفی و خود نامزدان و ستادهای تبلیغاتی شان- مخصوصا در محلات خاصی از قبیل غرب کابل -است که نهایت حساسیت و هوشیاری را برای حفاظت از جان مردم و خودشان بخرج دهند. وقوع هر نوع حادثه تروریستی دراین روزها می تواند صدمات جبران ناپذیر بر فرایند انتخابات گذاشته روحیه مردم برای شرکت در کارزارها و روز انتخابات را شدیدا آسیب خواهد زد، چنانکه حادثه دیروز صدمات جدی خود را دارد.
از جانب دیگر صیانت از اراء مردم و برگزاری انتخابات شفاف با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود توقع ملی و همگانی است و مسئولیت در این عرصه به صورت مستقیم متوجه کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر ارگانهای ذی ربط است. با توجه به تجارب تلخ از برگزاری انتخابات توام با مشکلات، بروز هر نوع مشکل در این مرحله می تواند اعتماد نسبی مردم نسبت به انتخابات و نهادهای برگزار کننده را از بین برده دورنمایی مردم سالاری در این کشور را برای مدت طولانی با خطر مواجه خواهد ساخت. علاوه بر ان حیثیت و جایگاه کمیسیون و کمیشنران و مسئولان نیز در گرو برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم است. از این جهت مقامات کمیسیون  و کمیشنران در یک آزمون بزرگ نزد افکار عمومی و ناظران بین المللی قرار دارند. سر بلندی در این آزمون نه تنها موفقیت و کسب اعتبار برای کمیسیون انتخابات است که اعتماد ملی نسبت به پروسه انتخابات احیا خواهد شد.
پیروزی یا شکست دیگر مربوط به تصمیم شهروندان و نحوه استعمال رأی شان است. مردم شریف افغانستان حتما می دانند که کشور تا رسیدن به این مرحله از چه مراحل تلخ و دشوار عبور کرده و چه هزینههای سنگین پرداخت شده است تا حق تعیین سرنوشت برای مردم به رسمیت شناخته شود. حال که این بستر فراهم گردیده و گردش نخبگان بر اساس خواست مردم صورت می گیرد، اولا ایجاب می کند که مردم حضور گسترده و حداکثری به پای صندوقهای رأی داشته باشند و ثانیا نمایندگان شایسته و مناسب کار در چارچوب پارلمان را برگزینند.
حضور حد اکثری مردم در صحنه انتخابات نشان از حمایت مردم از نظام سیاسی و دموکراسی دارد و رویای افراط گرایان برای بازگشت به استبداد و یک جانبه گرایی را تعبیر ناپذیر خواهد ساخت. از جانبی هم دولت های همجوار رشد و بالندگی افکار عمومی را درک کرده پالیسی های خود در قبال این ملت را بازنگری خواهند کرد. بی تردید انتخابات یکی از عرصههای جدی است که دوستان ودشمنان ملت ما ما را محک زده و بر اساس کنش و رفتار انتخاباتی ما برنامههای بعدی خود در قبال ما را تنظیم خواهند کرد. از این جهت حضور گسترده و فعال ملت در صحنه پیروزی بزرگ برای مردم به شمار می رود و بر عکس عدم حساسیت در قبال انتخابات و حضور کمرنگ شکست ملی محسوب میشود.
پس از حضور حد اکثری، حساسیت در قبال رأی و اینکه چه افرادی و بر اساس چه معیارهای باید انتخاب و روانه خانه ملت شوند، آزمون دیگر برای ملت شریف افغانستان است. شکی نیست که موفقیت در گرو گزینش افراد شایسته و کاردان برای عضویت در مجلس نمایندگان است. اگر مردم به هر دلیلی جایگاه و کارویژه پارلمان و مدت طولانی تأثیرگزاری نمایندگان را در نظر نگرفته و صرفا بر اساس منافع کوتاه مدت، معامله کنند باید پذیرفت  که در تشکیل یک پارلمان متعهد، قوی و تأثیرگزار ناکام بوده و خود با رأی خود زمینه بسیاری از فسادها و ناکامی ها را در ابعاد مختلف فراهم کرده ایم. شکست در گزینش افراد لایق، عواقب و پیامدهای بلند مدت و عمیق دارد و خیانت به خون شهدا و هزینههای مادی و معنوی است که تا رسیدن به این مرحله پرداخت کردهایم.
پارلمان قوی و قدرت مند که وظایف قانونی خود را در عرصه تقنین و نظارت بر رفتار بخشهای اجرایی به نحو احسن انجام دهد، نیازمند ان است که مردم در این مرحله دقت و دور اندیشی کافی را مورد توجه قرار دهند. مردم اگر دور اندیشی، آینده نگری و و منافع کلان خود و کشور را در نظر بگیرند به راحتی قادر به تشخصیص افراد شایسته برای ورود به پارلمان خواهند بود. یکی از آسیبها گرایشهای محلی و منطقهای است که حتی در درون گروههای قومی جا باز کرده و عدهای هم بر آتش آن را شعله ور تر می کنند. در حالی که نمایندگان در مجلس صرف نظر از تعلقات خیلی خرد و محلی می توانند در سطح حوزه انتخابیه و در سطح کشور اثرگزاری خود را داشته باشند. فرایند رشد افکار عمومی، وجود کتله تحصیل کرده نسبت به یک و نیم دهه قبل ایجاب می کند که انتخابها متفاوت از قبل و بر اساس شایستگیها و توانمندیهای افراد باشد و نه بر اساس تعصبات سمتی، محلی و فامیلی. ناکامی در این عرصه نشان دهنده ان است که جامعه ما به رغم دست یابی نسبی به سواد تئوریک از اتخاذ تصامیم راهبردی هنوز عاجز اند و نیاز به گذر زمان و صرف هزینههای بیشتر است. امید است که به چنین سرنوشتی گرفتار نشویم و بتوانیم از این آزمون سربلند بیرون شویم.

دیدگاه شما