صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیاست ودستاوردهای چهارساله حکومت در بخش ترانزیت

-

سیاست ودستاوردهای  چهارساله حکومت در بخش ترانزیت

سیاست حکومت دربخش ترانزیت طی چهار سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ی داشته است؛ افتتاح دو دهلیز خشکی ـ آبی و چندین دهلیز هوایی در کنار وصل شدن افغانستان به خطوط آهن برخی از کشورهای منطقه،برای رشد اقتصادی افغانستان مخصوصا رشد صادرات، آیندۀ مطمئن و باثباتی را درپی خواهد داشت.
علاوه بر رونق صادرات ملی، در نرخ واردات اجناس مورد نیاز مردم نیز کاهش قابل ملاحظه¬ی به میان آمده و از مدرک عبور محموله های مختلف ترانزیتی از طریق خاک و فضای هوایی افغانستان نیز، عواید ملی افزایش یافته و رونق اقتصادی، اشتغال و ثبات را به ارمغان خواهد آورد.
دروازه های ترانزیتی افغانستان
تا سال 1394 به صورت گسترده افغانستان تنها از طریق مرزهای جنوبی خود با جهان وصل می شد و اموال وارداتی و صادراتی کشور، از طریق بندر کراچی پاکستان به سایر کشورها می رسید. درحال حاضر اما وضعیت کاملا دگرگون شده است؛ افتتاح بندرچابهار، افتتاح دهلیز هوایی با کشورهای هند، قزاقستان، امارات متحده، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا و بهره برداری از خطوط آهن مشترک افغانستان با کشورهای ترکمنستان و ازبکستان و بهره برداری از دهلیز ترانزیتی راه لاجورد، دروازه های جدیدی را فرا راه تجارت، ترانزیت و ترانسپورت افغانستان و منطقه گشوده است که نتیجه آن درحال حاضر افزایش امیدوار کننده صادرات افغانستان، گشوده شدن بازارهای جدید بر محصولات داخلی افغانستان بوده و درمیان مدت و طولانی مدت موجب گسترش همکاری ها و همگرایی های منطقوی، ترویج تعامل به جای تقابل درمنافع کشورهای منطقه و تبدیل شدن افغانستان به قطب ترانزیت آسیا خواهد بود.
افغانستان درحال حاضر از طریق بندرچابهار، دهلیزهای هوایی و نیز در روزهای پیش رو از طریق راه لاجورد، می تواند امتعه های صادراتی خود را با زمان کم و هزینه کمتر توأم با امنیت بیشتر، به کشورهای آسیا، اروپا، آمریکا، شرق میانه و خاور دور برساند و از مسیرهای متعدد خشکه و آبی و یا خطوط آهن استفاده کند.
درکنارمسیرهای عملا بهره برداری شده فوق، برنامه ها و فعالیت های عمیق و گسترده ی نیز در بخش شبکه های ترانسپورتی داخلی درجریان است و دراجلاس ریکا هفت به اغاز کارعملی آن ها تأکید شد که از جمله می توان به  پروژه 108 کیلومتری خط آهن آقینه ـ اندخوی ـ شبرغان،پروژۀ 173 کیلومتری تورغندی ـ هرات،پروژۀ 11.5 کیلومتری چمن ـ سپین بولدک ـ مرحله یا فاز» 1 « و همچنان فازِ «2» پروژۀ 96 کیلومتری سپین بولدک ـ قندهار،سرک بغلان ـ بامیان، احیایی مجدد تونل و جاده سالنگ،تکمیل بخش های باقیماندۀ سرک حلقویی کشور و دیگر موارد اشاره کرد.
از جمله برنامه های دیگر، پیگیری جدی و تکمیل خطوط آهنی است که افغانستان را به کشورهای همسایه و منطقه وصل می کند و نیز برداشتن گام های عملی برای تحقق پروژه» یک کمربند یک راه» می باشد.
نتایج دهلیزهای متعدد ترانزیتی
گشایش مسیر های متعدد ترانزیتی و ترانسپورتی سبب رونق تجارت در کشور شده است؛ رشد مبادلات تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیایی میانه در سالهای اخیر بیش ازصد درصد بوده وشاخص های اقتصادی نشان می دهد که این ارقام مبادلات تجارتی میان افغانستان  با کشورهای آسیایی مرکزی و هند، به سرعت و شدت رو به افزایش است. ارقام ارایه شده از میزان صادرات افغانستان نیز نشان می دهد که درسال 1397 ، صادرات کشور32 درصد رشد داشته و به 830 میلیون دالر رسیده که بیشترصادرات کشور ما از مسیرهای جدید ترانزیتی به کشورهای مقصد صورت گرفته است.
درحال حاضر، اتاق های مشترک افغانستان و کشورهای آسیایی میانه فعال هستند و بنادر اقینه و حیرتان، مزدحم تر از هر بندر دیگر افغانستان که نشان توسعه رو به رشد روابط اقتصادی و سیاسی میان افغانستان با این کشورهاست. ترکمنستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان درحال حاضر از عمده ترین شرکایی تجاری و ترانزیتی افغانستان درآسیای میانه هستند.
مزیت مسیرهای متعدد برای افغانستان
افغانستان در زمان های گذشته فشار سختی را به خاطر وابسته بودن به یک دهلیز تجارتی و ترانزیتی تحمل می کرد. متأسفانه این فشارها درتناسب با نوعی روابط افغانستان با کشورهمسایه پاکستان همواره بیشتر می شد .
تداوم فشار بر اقتصاد و تجارت افغانستان، سبب رونق بیشتر سایر دهلیزهای تجارتی افغانستان ازجمله بندرچابهار،
دهلیز هوایی با کشور های فوق الذکر و پررونق شدن مسیرها و بندرهای مشترک با کشورهای آسیای میانه شد. درحال حاضر، افغانستان از لحاظ تجارتی به هیچ کشورخاص وابسته نیست و میزان و سطوح تجارت خود را متناسب با مزیت های مورد انتظار، با کشورهای مختلف دور و نزدیک تنظیم کرده است.
حجم صادرات افغانستان به کشورهای دور و نزدیک نشان میدهد که سیاست گذاری های ترانزیتی به گونه موثر نتیجه داده، کمتر محتمل به نظر می رسد که درحال حاضر و یا آینده، بعضی از کشورها بتواند گلوی افغانستان را به خاطر نیازهای ترانزیتی اش فشار بدهد.
درکنار این، کاهش مصارف حمل ونقل اموال صادراتی و یا وارداتی و همچنین تأمین امنیت محموله ها از لحاظ زمان،بسته بندی و سلامت نیز از دیگر دستاوردها و مزیت های برخوردار شدن از مسیرهای متعدد ترانزیتی و ترانسپورتی برای افغانستان به حساب می رود.

دیدگاه شما