صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روز جهانی اسکان بشر

-

 روز جهانی اسکان بشر

ماه اکتبر برای فعالان شهری، ذی نفعان و سازمان های مرتبط به بحث های پایداری شهری به «اکتبر شهری» معروف است. زیرا روز جهانی اسکان بشر(هبیتات)  همه ساله در اولین دوشنبه ماه اکتبر جشن گرفته می شود. گرامیداشت این روز توجه همگان را به وظایف سازمانی برنامه اسکان بشر ملل متحد برای ترویج سیاست های توسعه پایدار شهری که در نهایت موجب فراهم کردن مسکن مناسب برای همگان می شود، جلب می کند. همچنین اکتبرهرسال با «روز جهانی شهرها» در روز 31 این ماه به پایان می رسد. این یک ماه فرصتی است تا فعالیتها، رویدادها و بحثهای مربوط به پایداری شهری توسط دست اندرکاران محلی و بین المللی سازماندهی شود. از این رو سازمان ملل متحد برای روز جهانی اسکان بشر 2018، موضوع«مدیریت بهتر زباله های جامد شهری» را در نظر گرفته است. جلسه سران ملت ها در روز جهانی اسکان بشر امسال در نایروبی کنیا برگزار می شود. در برنامه اسکان بشر ملل متحد ماه اکتبر با توجه به اولین نشست مقامات بلند پایه در نیویورک در خصوص آرمان یازدهم توسعه پایدار در مورد شهرها و جوامع پایدار با موضوع «ساختن شهرهای پایدار و تابآور» در بندر لیورپول بریتانیا به پایان می رسد. قرابت مشکلات و مسائل شهری افغانستان با موضوعات نام گذاری شده امسال از سوی سازمان ملل متحد این گردهمایی را برای افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار می کند. بنابراین رصد راهبردهای ارائه شده از سوی این گردهمایی برای کارشناسان ضروری به نظر می رسد.
آرمان یازدهم توسعه پایدار و دستورکار شهری مربوطه با تأکید بر امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری سعی در بهتر نمودن زندگی انسان را دارد. موضوع امسال روز جهانی هبیتات، مدیریت بهتر زباله جامد شهری است. مدیریت پسماند جامد یعنی میزان زباله‏ای که تولید می‏کنیم به صورتی مسئولانه دفع شود. مدیریت بهتر پسماند جامد یعنی تولید و مصرف زباله هوشمندانه کنترل شود و در جهت پایداری شهر مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. زیرا به دلیل افزایش مصرف و راهبردهای مدیریتی غیرمؤثر پیش بینی می شود که میزان کل زباله تولید شده تا سال ۲۰۲۵ به ۵.۹ میلیارد تن در سال افزایش یابد..
مدیریت زباله جامد شهری
طی دو قرن گذشته با صنعتی شدن بشر و رونق گرفتن اقتصاد مبتنی بر مصرف، تولید زباله افزایش یافته است. همچنین طی نیم قرن اخیر با افزایش جمعیت، افزایش تولید زبالهها شدت یافته و مدیریت آن سخت تر از گذشته شده است. مسئله کشورهای جهان سوم جمع آوری و کنترل زباله های شهری است زیرا اغلب به دلیل حکومتداری شهری ضعیف و کمبود تأمین مالی، سیستمهای مدیریت زباله مناسبی ندارند. عدم جمع آوری و دفع ضعیف زباله جامد شهری موجب سیل محلی و آلودگی آب می شود و زباله های انباشته شده زمینه گسترش بیماری را به وجود می آورند. امروزه تهدید آلودگی محیط زیست در کابل کمتر از تهدید امنیتی نیست. شاروالی کابل می گوید امکان جمع آوری و دفن تمام زباله های این شهر را ندارد و همزمان رییس دانشگاه طبی کابل از افزایش مبتلایان عارضه سرطانی در کشور هشدار می دهد.
اما مشکل کشورهای جهان اول کاملا متفاوت است. مردم کشورهای ثروتمند امریکای شمالی و اروپایی زباله بیشتری نسبت به جهان تولید می کنند. اما برای پیدا کردن مکانهای مناسب برای خاکچال های بهداشتی با مشکل روبرو شده اند. مارس 2001 شش ماه قبل از حملات 11 سپتامبر جوزف.جی.لاتا شهردار نیویورک گفت: امروز ما شاهد یک درگیری همه جانبه نظامی هستیم، اینجا عملیات نظامی هر روز صورت می پذیرد. صحبت آقای شهردار درمورد «آنچه به عنوان نظام مدیریت زباله جامدشهری ایالات آمریکا گفته می شود» بود. پالیسی دولتی مبتنی افزایش یارانه بر جمع آوری زباله های جامد سبب شده تولید زباله ها تا حد سرسام آوری افزایش پیدا کند. زیرا شهرهای تمیزتر مساوی با زباله دفن شده بیشتر است. تا چند سال بعد تمام گودال های مخصوص دفن در منطقه کلان شهری نیویورک بسته شد و این شهر روزانه 600 کامیون زباله را به ایالت های همجوار انتقال می داد. امروزه افزایش قیمت زمین و مخالفت های مدنی شهرداری نیویورک را با مشکل جدی روبرو کرده است. تا جایی که شهرداری بسیاری از شهرهای بزرگ در دنیا تا 70 فیصد بودجه خود را صرف انتقال و جمع آوری زباله ها می نمایند.
مدیریت بهتر زباله جامد شهری
سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که تا سال 2025  افزایش تولید زباله شهری در جهان به حدود 6 میلیارد تن برسد. در این شرایط مدیریت ضعیف زباله های جامد شهری بر پیچیده تر شدن مسأله خواهد افزود. و اگر هرچه عاجل تر به این مهم رسیدگی نشود دولت ها را با هزینه های هنگفت و شهروندان را با مشکلات صحی و زیستی مواجه خواهد کرد . بنابراین 1 اکتبر امسال تعدادی از پژوهشگران و مسوولین شهرها گردهم می آیند تا راجع به آینده مدیریت زباله شهری راهبردهای مؤثر مشترکی اتخاذ نمایند.
مدیریت زباله جامد شهری عبارت است انتخاب ترکیبی از تکنالوژی و برنامه ریزی برای حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی های ناشی از زباله ها، این تعریف با تأکید بیانیه ریو(دستورکار 21) بر کاهش دادن حجم زباله و توسعه سیستم تفکیک و بازیافت آن خاصیت اجرایی می یابد. اما در زمینه مدیریت بهتر زباله های جامد شهری هنوز مؤلفه های مربوط به آن از سوی محققان تثبیت نشده است. ولیکن منظور هابیتات از آن «شهرهایی با مدیریت هوشمند زباله» تعبیر شده است. مدیریت هوشمند بر نقش و توانمندی مردم، جامعه مدنی و سازمان های دولتی تأکید دارد. در این نوع مدیریت راهکارهای فنی از طریق ایجاد زیرساخت تکنولوژیکی میان ارگان ها به اشتراک گذاشته می شود. همچنین برنامه های راهبردی بلند مدت برنامه ریزی باید برای جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله از سوی دولت تهیه شود تا نهادهای مؤثر بتوانند در استفاده از منابع و بازیافت کارآمد نقش بگیرند. میمنا شریف دبیراجرایی برنامه اسکان بشر در این زمینه توصیه می کند: راهکارهای مدیریت هوشمند زباله باید براساس سرمایهها و نقاط قوت شهرها توسط سیستم مدیریت پسماند رسمی، غیر رسمی و یا بخشهای سرمایهگذاری کوچک اتخاذ گردند. ایجاد شبکهای برای به اشتراک گذاشتن تجارب و بهترین عملکردها به شهرها فرصت یادگیری از یکدیگر را میدهد. در این ایده کلی سه عامل؛ کاهش، استفاده دوباره و بازیافت باید اصل راهنمای هم افراد و هم کل جامعه باشد. 

دیدگاه شما