صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۰ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دفاع شخصی، انگیزۀ جدید زنان برای مبارزه

-

 دفاع شخصی، انگیزۀ جدید زنان برای مبارزه

در هر برهه از زمان چیزهایی هستند که نیاز جامعه احساس میشوند و شهروندان به آن میپردازند. یا اینکه چیزی در جامعه به صورت یک مد در میآید و مردم به آن رجوع میکنند. در این روزها رجوع بیشتر جوانان و نوجوانان بهخصوص دختران به ورزشهای رزمی زیاد شده است. آنها در پی چه چیزی به این ورزش رو میآورند.
همان طور که همه میدانیم در جامعۀ مردسالار افغانستان بسیاری از زنان برای محافظت از خود و آزارهای خیابانی به دنبال راهی هستند تا بتوانند در مواجهه با این آزار و اذیتها بتوانند از خود دفاع کنند. بر این اساس آنها سعی میکنند تا قدرت فیزیکی خود را بالا ببرند و روشهای مبارزه را بیاموزند تا در صورت لزوم برای دفاع از خود مهارت لازم را داشته باشند و از آن استفاده کنند.
«هر سنی که باشید فرق نمیکند؛ به آمادگی جسمانی نیاز خواهید داشت؛ تکنیکهای مبارزه و فنها را آموزش ببینید و با تهیۀ این مجموعه، خود را برای مواجهه با درگیریهای احتمالی آماده کنید.» این متن آگهی یک سی دی آموزش دفاع شخصی بانوان است. دفاع شخصی، ورزشی که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است. در گوشه و کنار شهر میتوان تابلوهایی را با این مضامین مشاهده کرد. تابلوهایی که بر روی آن نوشته شده: آموزش دفاع شخصی برای بانوان و ... که نشان میدهد که این نوع ورزشها در جامعه طرفداران خود را یافته است.
ورزشی که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده و انگیزه خیلی از مشتریانش دفاع در برابر مزاحهای خیابانی است. خیابانها و کوچههایی که زنها برای رفتن به آن به ساعتشان نگاه میکنند، به خلوتیاش به امنیتش، به چراغ های روشن و خاموشش. خشونتهای کلامی و گاهی جسمی علیه زنان جا و مكان خاصی ندارد. در بازار و جاهای شلوغ، در خیابان، در موترها و بسهای شهری، در همه جا این مزاحمها حضور دارند تا تن و روح زنان را مورد حمله قرار دهند و زنان برای مبارزه با این وضعیت به دنبال راهی هستند. چه راهی بهتر از این که آنها بتوانند خود با این وضعیت مبارزه کنند.
زنان در سرکها و خانهها با انواع خشونت روبهرو هستند. خشونتهایی که از طرف خانواده، پدر، برادر یا شوهر و یا مزاحمها در سرک و بازار باعث آزار روحی آنان میشود در برخی موارد آزار جسمی را نیز به همراه دارد. این واقعیتی است که در جامعۀ ما وجود دارد و آموزش دفاع شخصی برای افراد بیشتر از شناخت زنان برای مردان و مردان برای زنان اهمیت دارد.
به خاطر واکنش سریع و عکسالعمل متقابل در برابر مزاحمان این نوع ورزش بسیار طرفدار پیدا کرده است. یکی از استادان یکی از کلپهای ورزشی میگوید که اکثر متقاضیان ورزشها دفاعی دختران نوجوان و جوان هستند. آنها به دنبال راهی هستند تا بتوانند در این جامعه زندگی کنند و فعالیتهای مختلف انجام دهند در عین حالی که مزاحمان نتوانند آنها را دلسرد و مهار کنند.
با این همه ورزشکردن خود نیز برای دختران مشکلات فراوانی را به بار میآورد. از جمله مخالفت خانوادهها برای اینکه دختران جوانشان به ورزش رو بیاورند. دیگر اینکه مربیان خانم در این رشتهها بسیار کم است و این از دیگر مشکلات موجود بر سر راه شایقین این نوع ورزش است. بسیاری از خانوادهها اجازه نمیدهند تا دخترانشان با یک مربی مرد به ورزش بپردازد و یا دختران خودشان تمایل ندارند تا با مربی مرد تمرین کنند.
همچنین نبود فضای ورزشی مناسب، لباس، پرداخت هزینه از دیگر مشکلات بانوان است برای اینکه بتوانند یک رشتۀ ورزشی را دنبال کنند.
«آموزشهای دفاع شخصی زنان در تمام حالات درگیری، زورگیری و نوع برخورد دفاعی صحیح نمایش داده میشود. این مجموعه برای همۀ دختران واجب است حتی آنان که یک رشتۀ رزمی کار میکنند. باز داشتن مهارتهای متفاوت این محصول برای ایشان توصیه میشود.» این توصیهای است که در یکی دیگر از محصولات وجود دارد.
برای تبلیغات این نوع ورزش گفته میشود که زنان چطور نترسند و در چارچوب قوانین دفاع شخصی از خودشان در برابر مزاحمان دفاع کنند. این نوید خوبی برای بسیاری از بانوان به حساب میآید و آنها برای رسیدن به این هدف که بتوانند در برابر مزاحمها ایستادگی کنند و از خود دفاع بتوانند به این نوع ورزش میپردازند.
درست است که این نوع ورزشها تنها برای دختران و زنان نیست اما با وجود این زنان بیشتر به خاطر آسیبهایی که از مزاحمتهای خیابانی و خانوادگی دیدهاند به این ورزش رو میآورند. اکثر زنان در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند بسیاری از آنها در همان زمان به فکر این افتادهاند که اگر  قدرت بیشتری داشتند شاید میتوانستند خود را از آن مخمصه نجات دهند و تعداد زیادی از این زنان بعد از اینکه تجربۀ تلخی را در این مورد تجربه کردهاند به این ورزش رو میآورند. یا دخترانی که برای جلوگیری از چنین حوادثی، سعی میکنند راههای دفاع از خود را بیاموزند تا تجربۀ تلخی را که ممکن است از دیگران شنیده باشند خود نداشته باشند.
به هرحال ممکن است دلایل بسیاری برای اینکه زنان به آموزش و یادگیری ورزشهای دفاعی میپردازند وجود داشته باشد. اما از مهمترین دلایل میتوان نبود امنیت لازم برای زنان در خانه، محیط کار، سرکها، وجود فضاهای ناامن و نبود حمایت لازم قانونی از آن اشاره کرد. زنان حتی در مراجع قضایی نیز مورد توهین و تبعیض قرار میگیرند و امید چندانی برای رسیدن به حقوقشان را نه در جامعه و خانواده و نه در مراجع دولتی نمیبینند اینها باعث میشود تا به دنبال راهی برای مصون نگهداشتن خود باشند و حداقل کاری که میتوانند این است که بتوانند در مواقع لزوم از خودشان دفاع کنند.

دیدگاه شما