صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمایه گذاری در تولید لبنیات، فرصت‌ها و زمینه‌ها

-

 سرمایه گذاری در تولید لبنیات، فرصت‌ها و زمینه‌ها

سرمایه گذاری در بخش تولید، پروسس و فروش لبنیات در کشور طی سالهای اخیر مخصوصا سال 1395 و 1396 درحال رشد قابل ملاحظه میباشد. علاوه بر سرمایه گذاریهای مشترک دولتی و سکتور خصوصی و همچنین سرمایه گذاریهای مشترک سازمانهای تمویل کننده بین المللی و بخش خصوصی، سرمایه گذاران و شرکتهای خصوصی دست به کار شده اند و تلاش دارند تا بازار سالانه بیش از صد میلیون دالری واردات لبنیات از کشورهای خارج را تصاحب کنند.
بدون تردید، با توجه به افزایش رشد نفوس درکشور، افزایش توجه شهروندان به مسایل صحی و سلامتی شان و نیز فراهم شدن زمینههای داخلی برای تولید و مصرف لبنیات، سرمایه گذاری دراین بخش جذاب و توام با سود سرشار و ماندگارخواهد بود. مخصوصا اینکه، لبنیات افغانستان با کیفت و طعم عالی که دارد، بارعایت استندردهای منطقه ی و جهانی، میتواند مارکت خارجی مناسب نیز داشته باشد و دهلیزهای هوایی مخصوصا به گسترش صادرات این محصول طی سالهای پیش رو کمک جدی خواهد کرد.
اغاز به کار سرمایه گذاری نزدیک به 250 میلیون دالری دربخش تولید لبنیات درکابل، وجود شرکتها و کارخانههای تولید لبنیات در ولایات مختلف از جمله ننگرهار، ایجاد رو به گسترش کارخانههای تولید علوفه مورد نیاز گاو داریها، گسترش و توسعه شرکتهای گاوداری به منظور تولید شیر و... نشان میدهد که بازار رو به گسترش محصولات لبنی فرصت دلچسب و درحال بهره گیری در افغانستان به حساب میرود.
وضعیت تولید لبنیات در کشور و حمایتهای حکومت
هرچند احصائیه دقیق در سطح کشور موجود نیست اما ارقام احصائیه مرکزی نشان میدهد که مقدار 1.87 میلیون تن محصولات لبنی داخلی و مقدار49096  تن  لبنیات خارجی سالانه در کشور مصرف میگردد.
در حال حاضر 63.05 درصد مصرف محصولات لبنی شهرها، وارداتی و 36.95 درصد آن تولید داخلی است. در مناطق روستایی بیش از 90 درصد محصولات داخلی و 10 درصد محصولات وارداتی استفاده میشود.
تأمین مصارف مورد نیاز داخلی از طریق تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش، از اولویتهای سکتور اقتصادی در حکومت به حساب میرود که در سه سال اخیر، حکومت گامهایی را در این راستا برداشته است و محصولات لبنی طی این سالها، رشد قابل ملاحظه داشته است.
در سال 2015، رشد تولید شیر در کشور 8.46 درصد و در سال 2016، به میزان 38.2 درصد بوده است.
سرمایهگذاری در احداث فابریکههای پروسس لبنیات به ظرفیتهای مختلف صورت گرفته است که اکنون 23 فابریکه به ظرفیت 160.5 متریک تن احداث گردیده است. همچنین 753 فارم گاوداری در سراسر کشور فعالیت دارد.
حکومت برای افزایش تولیدات داخلی، برنامه همهجانبه لبنیات را به همکاری اداره خوراک و زراعت ملل متحد عملی نموده است. هدف نهایی پروژه، نیرومند ساختن سیستم تولیدات حیوانی، انکشاف بازاریابی و بهبود سطح تولید و باروری حیوانات فامیلهای بیبضاعت قریهها به منظور بلند بردن عاید و بهبود مصونیت غذایی است که از طریقهای زیر برآورده میگردد:
بلند بردن سطح تولید شیر و باروری؛
احداث ساختار برای جمعآوری ، پروسس و بازاریابی شیر و مواد لبنی و خوراکه حیوانی؛
نیرومند ساختن زنان از طریق بلند بردن سطح آگاهی و مهارتهای تخنیکی؛
احداث و حمایه کردن ساختار تشکیلاتی؛
اعمار، تجهیز و ترمیم 32 باب واحد ترویجی و اداری در 23 ولایت کشور؛
و اعمار، تجهیز و حمایت 1030 کلینیک حیوانی در 22 ولایت.
این پروژه به منظور بلند بردن سطح تولید برنامههای اصلاح نسل، صحت حیوانی، بهبود تغذیه حیوانی، اصلاح محل نگهداری حیوانات، معرفی تخم اصلاحشده علوفه و میتودهای جدید غرض افزایش تولید شیر عملی شده و میشود.
در زمینه جمعآوری و پروسس شیر فعالیتهای زیر صورت گرفته است:
 احداث 72 مرکز جمعآوری شیر در سطح قریهها؛
احداث 13 مرکز سردکن شیر در سطح ولسوالیها؛
تأسیس 5 فابریکه پروسس مواد لبنی با ظرفیت 27 متریک تن در روز در مراکز ولایات؛
ایجاد 182 مغازهی فروش لبنیات در شهرها؛
تأسیس 5 فابریکه پروسس خوراکه حیوانی به ظرفیت 100 متریک تن در روز؛
تربیه 315 نفر پرسونل تخنیکی و نمایندگان مالداران در بخشهای مختلف لبنیات؛
تهیه مسوده پلان استراتیژیک 5 ساله لبنیات به منظور افزایش تولید لبنیات که در کنفرانس ملی لبنیات نهایی خواهد شد؛
اصلاح سالانه در حدود ۱۵۰ هزار نسلهای محلی گاو از طریق برنامه اصلاح نسل؛
و تطبیق بیش از 9.2 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از مواشی و وقایه آنها.
فرصتهای سرمایه گذاری و شغلی در بخش لبنیات:
هرچند ادامه جنگ و خشونتها و نیز ضعف محصولات داخلی در رقابت به محصولات وارداتی باعث کندی سرمایه گذاری طی سالهای اخیر شده بود، اما به نظر میرسد که اکنون دوباره سرمایه گذاری دراین سکتورجان تازه ی گرفته است. سرمایه گذاری در بخش تولید،پروسس و فروش لبنیات، علاوه بر بدست اوردن سهم قابل ملاحظه از یک بازار ده ها میلیون دالری، درایجاد شغل و فرصتهای کاری نیز بسیار موثر است.
براساس تخمینهای صورت گرفته، در صورت که در سطح ملی برنامه همه جانبه لبنیات تحقق پیدا کند، برای بیشتر از 200000 نفر ایجاد شغل مستقیم و برای هزاران نفر دیگر به صورت غیر مستقیم فرصتهای کاری ایجاد می کرد و تقریبا روزانه از خروج  529411 دالرامریکائی از کشور جلوگیری میشود.
مشکلات و راهکارهای بهبود و ضعیت
مسایلی و عواملی که درذیل ذکر می شود از موانع عمده فرا راه سرمایه گذاری در بخش لبنیات و گسترش قلمرو سود سرمایه گذاران دراین بخش تصور می شود:
بلند بودن مالیه کوپراتیفها و سکتور خصوصی
ناتوانی در رقابت با محصولات مشابه خارجی
نبود کنترول کیفیت و تحفظ غذائی مواد لبنی تولیدی و توریدی
متضرر شدن مالداران ازاثر تغیرات آنی وضع جوی
پائین بودن سطح آگاهی عامه در مورد استفاده از مواد لبنی و طنی
ناکافی بودن متخصصین تکنالوژی لبنیات
دسترسی محدود به منابع مالی و قرضهها.
استفاده از شیرخشک در تولید لبنیات به دلیل ارزان بودن قیمت آن
بلند بودن قیمت برق کارخانهها
و باتوجه به مسایل فوق لازم است که اقدامات ذیل برای حل مشکلات و تشویق سرمایه گذاران جدید صورت بگیرد:
اولویت دادن قرار داد های مواد لبنی به تولیدات داخلی ( ارگانهای نظامی، لیلهها، شفاخانهها وغیره)
بلند بردن سطح آگاهی عامه از طریق میدیا و تشویق مردم به خرید لبنیات داخلی
کنترول جدی کیفیت مواد لبنیات وارداتی و تولید داخلی
ارایه مشوقهای اعتماد ساز از طرف تولید کنندگان داخلی به مصرف کنندگان
بلندبردن قیمت تعرفه گمرکی شیرخشک که باهدف پروسس مواد لبنی وارد میشود.
لزوم توجه و دریافت تایید اعتبار سازمان های کنترول کیفت جهانی جهت اقدام به صادارت
و...

دیدگاه شما