صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد پنتاگون از بانک جهانی در مورد موثریت کمک ها

-

انتقاد پنتاگون از  بانک جهانی در مورد موثریت کمک ها

سازمان نظارت بر کمک های پنتاگون از بانک جهانی و دولت افغانستان انتقاد کرده است این سازمان می گوید دولت افغانستان و بانک جهانی نتوانستند از سوء استفاده و هدر رفتن میلیاردها دالر که برای کمک به بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر شده است جلوگیری کند. هنوز ضعفهای که مدتها است شناسایی شده همچنان در این روند ادامه دارد گفته میشود چهل فیصد کمکهای غیر نظامی از طریق همین برنامه به این کشور به مصرف میرسد. براساس گزارش صندوق بازسازی افغانستان که توسط بازرس عمومی ویژه وزارت دفاع صورت گرفته است، دولت افغانستان مسئولیتهای خود را بدرستی انجام نمی دهد تا از نحوه استفاده از صندوق کمک به بازسازی افغانستان نظارت کند و از اتلاف منابع مالی و خطر سوء استفاده و تقلب جلوگیری کند. در این گزارش آمده است عدم شفافیت بانک جهانی و محدود بودن آگاهی عموم مردم و دونرها درباره صندوق کمک به باز سازی افغانستان یکی از ضعفهای موجود است. این صندوق بعد از حمله ایالات متحده به افغانستان در پاسخ به حمله یازده سپتامبر برای بازسازی این کشور در سال 2002 تشکیل شد. همچنان این صندوق مورد حمایت 34 کشور بوده و توسط بانک جهانی اداره می شود، این صندوق برای تقویت برنامههای انکشافی و اقتصادی دولت و حمایت از حقوق غیرنظامیان راه اندازی شده است. از 10 میلیارد دالری که از سال 2002 به این صندوق کمک شده است، ایالات متحده بیش از 3 میلیارد دالر را به این صندوق کمک کرده است و ایالات متحده تنها بزرگترین کمک کننده این صندوق به شمار می آید.
بنا بر گزارش سازمان نظارت بر کمکها که از آن به عنوان بازرس ویژه باز سازی افغانستان  یا همان سیگار یاد میشود، عدم نظارت و بررسی از نشانههایی از مشکلاتی است که ایالات متحده، متحدان آن و دولت اشرف غنی در بهبود حکومتداری با آن روبرو هستند در حالی که طالبان و داعش در این کشور در حال نفوذ بیشتر هستند. در طول هفته گذشته در یک حمله انتحاری در مرکز ثبت نام رای دهندگان در کابل، حدود 60 نفر کشته و بیش از 120 نفر زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله انتحاری را بر عهده گرفت. دولت مرکزی افغانستان سالهاست که کنترل بخشهایی از کشور را از دست داده و این بخشها به دست طالبان و سایر نیروها افتاده است. به گفته پنتاگون، در اکتبر 2017، حدود 56 فیصد از جمعیت افغانستان در مناطق تحت کنترل دولت قرار دارند،و 14 فیصد آنها کاملا تحت کنترل شورشیان هستند و 30 فیصد باقی مانده در مناطقی هستند که در گیری در آنجا جریان دارد و در حال دست به دست شدن است. سیگار در گزارش ماه جنوری خود گفت که علیرغم مصرف 8.7 میلیارد دالر در بخش تلاش برای محو مواد مخدر در افغانستان ، در یازده ماهه اول سال 2017 میزان کشت مواد مخدر در این کشور نسبت به سال قبل 87 فیصد افزایش را نشان می دهد، که این رقم بالاترین ریکورد تولید مواد مخدر در این کشور است. دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده در سال گذشته به درخواست پنتاگون برای ارسال 4000 نیروهای اضافی امریکایی از جمله نیروهای ویژه به افغانستان موافقت کرد. او همچنین به فرماندهان صلاحیت بیشتری داد تا به هر طریق طالبان ، داعش و القاعده را در این کشور سرکوب کند. اما به نظر نمی رسد که این تلاشها باعث تضعیف شورشیان در این طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا شده باشد.
در آخرین گزارش سیگار آمده است که بانک جهانی تغییراتی را در نظارت بر صندوق بازسازی افغانستان انجام داده است، اما به عدم شفافیت و نظارت موثر این بانک اشاره شده است. بر اساس این گزارش بانک قادر به تعیین میزان موثریت حدود ده میلیارد دالر برای انکشاف و توسعه افغانستان نخواهد بود.  بانک جهانی در نامه ای به این گزارش پاسخ داد و اعلام کرد که این بانک با اکثر توصیههای بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان موافقت کرده است، اما نمی خواهد پروژههایی که به نظر میرسد ناقص است لغو کند یا دامنه پروژههای خود را تغییر دهد و یا پولهایی که توسط دولت نادرست به مصرف رسیده است باز پس بستاند.
شوبام چودری، مدیر بانک جهانی برای افغانستان، بسیاری از یافتههای این گزارش را «تا حدودی مبالغه» نامید و گفت که در حالی که در یک جایی در یک زمانی خطایی صورت گرفته لزوما اینطور نیست که این اشتباهات و نقطه ضعفها باز هم تکرار شده باشد. به طور جداگانه، بانک جهانی در یک بیانیه خود در وب سایت این بانک در روز چهارشنبه گفت که در حال کار با دولت افغانستان برای تقویت این برنامه است. سازمان نظارت بر کمکها در ارزیابی خود گفت که شش نمونه از 51 پروژه تکمیل شده و در حال انجام را برای بررسی انتخاب کرده است، اما به دلیل «عدم شفافیت و سوابق» نمیتوانست مشخص نماید که آیا بانک جهانی نظارت بر پروژهها برای اینکه اهداف مورد نظر را برآورده ساخته است دارد یا خیر. طبق گزارش سیگار، برای شش پروژه بیش از 2.25 میلیارد دالر از بودجه صندوق بازسازی افغانستان پرداخته شده است. به عنوان نمونه ای از مشکلات گزارشگری و نظارت، سیگار می گوید که بانک جهانی  با وجود خطرات ناشی از کارکنان خیالی که فقط بر روی کاغذ وجود دارند برای مشخص نمودن از وجود کارکنان حقوق بگیر ضرورت به نماینده جهت بررسی وجود آنان احساس نمی کند. کمکهای ایالات متحده به صندوق توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یو اس اید اداره می شود. طبق گزارش سازمان نظارت بر کمک ها، مقامات اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یو اس اید اعلام کرده اند که اگر بانک جهانی و دولت افغانستان اصلاحات لازم را در این زمینه بوجود نیاورد، کمک های احتمالی سال 2018 به صندوق بازسازی افغانستان را کاهش خواهد داد.

منبع : بلومبرگ

دیدگاه شما