صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحلیل سخنان رئیس جمهور در سال 96

-

  تحلیل سخنان رئیس جمهور در سال 96

امروزه حجم زیادی از داده ها در اطرافمان قابل مشاهده هستند که این مورد سبب پیدایش یکی از علوم جدید که در دهه های اخیر به وجود آمده است یعنی علم داده کاوی شده است. «داده کاوی» ترجمه ی عبارت           «Data Mining » و به معنای «کاویدن معادن داده» است. این علم کاربردهای مختلفی دارد که از جمله می توان به طبقه بندی اطلاعات و داده ها، استفاده از آن در کسب و کارها، استفاده در شبکه های اجتماعی و ... نام برد. یکی از موارد مورد استفاده آن نیز تجزیه و تحلیل آماری کلمات بکار رفته در سخنان مقامات و شخصیت های سیاسی است. چرا که حرف ها و سخنان مقامات ارشد سیاسی در درون جامعه از اثرات مثبت و منفی زیادی برخوردار است و اولویت ها و برنامه های کاری را می توان از تحلیل و بررسی سخنان مقامات استخراج کرد. معمولاً هر بار که فرایند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا آغاز میشود، رسانه های مختلف میکوشند با استفاده از انواع ابزارها، کاندیداها را تحلیل و مقایسه کنند. البته این فضا به نوعی در همهی نقاط جهان وجود دارد و برای مقایسه، جدا از مواضع سیاسی و اقتصادی، حتی به زبان بدن و حالت دست و پا و تعداد تنفسهای کاندیداها و مقامات سیاسی هم توجه میشود.
در بین مقامات سیاسی افغانستان، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جناب اشرف غنی و معاونت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان استاد سرور دانش، متن سخنان را به صورت منظم در سایت قرار می دهند و در دسترس همگان قرار دارد که از اقدامات مثبت می باشد. در این مقاله به بررسی و تحلیل آماری کلمات سخنان رئیس جمهور در سخنرانی ها و پیام ها و بیانیه های رسمی وی در سال 1396 می-پردازیم.
این مقاله 30 سخنرانی و بیانیه ایشان که در سایت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نشر شده است را مورد کاوش و تحلیل قرار داده است. این سخنرانی ها شامل سخنرانی های داخل و خارج از افغانستان می باشد و به سه زبان پشتو، دری و انگلیسی انجام شده است که متون انگلیسی به صورت ترجمه شده است. از مهم ترین سخنرانی های رئیس جمهور، سخنرانی ایشان در هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل می باشد و از سخنرانی های دیگر می توان به کنفرانس پروسه کابل، هفدهمین نشست سازمان همکاری های شانگهای، کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری، سالروز استرداد استقلال افغانستان، کنفرانس ملی شهری، کنفرانس قلب آسیا-پروسه استانبول، سخنرانی در پوهنتون بخارا، نشست فوق-العاده سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی، کنفرانس ملی جامعه مدنی، جوانان و زنان پیرامون صلح، افتتاح سال کاری شورای ملی و مراسم شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری اشاره کرد که مخاطبین و موضوعات مختلفی را شامل می شود.
طبق این تحلیل آماری بیشترین کلمات به کار رفته در سخنان ریاست جمهوری، کلمات «افغانستان» با 586 بار، «مردم» با 187 بار، «ملی» با 169 بار، «صلح» با 165 بار، «کشور» با 162 بار، «سال» با 154 بار، «جناب» با 133 بار، «اساسی» با 122 بار، «امنیتی» با 115 بار، «امروز» با 114 بار تکرار بوده است. وجود افغانستان در صدر کلمات به کار رفته رئیس جمهور نشان دهنده این است که به رغم تمام تفاوت های نظری و اختلافات گروه ها و احزاب سیاسی، همه مردم بایست برای آینده بهتر افغانستان تلاش و همت بیشتری گمارند چرا که همه ما زیر یک پرچم گرد هم آمده ایم.
در زمینه سیاسی، کلمه «حکومت» 113 بار، «حاکمیت» 42 بار، «دولت» 139 بار، «سیاسی» با 76 بار، «سیاست» با 31 بار، «حزب» 21 بار، «احزاب» 4 بار، «دموکراسی» 8 بار، «انتخابات» 53 بار،  تکرار شده است.
در زمینه امنیت که بیش ترین کلمات پرتکرار در این بخش بکار رفته است و نشان دهنده اولویت اول برنامه کاری حکومت برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان می باشد، کلمات «امنیت» و «امنیتی» در مجموع 191 بار، «جنگ» 122 بار، «صلح» 176 بار، که نشان از تاکید بیشتر صلح نسبت به جنگ در برنامه حکومت می باشد و همچنین نشان دهنده در اولویت بودن بحث امنیت می باشد و همچنین «دفاع» و «دفاعی» در مجموع 119 بار، «اردوی ملی» 11 بار، «پولیس» 27 بار، «سرباز» 16 بار، «تروریزم» 80 بار تکرار شده است.
در زمینه اقتصاد که متاسفانه همچنان زیر سایه مسائل امنیتی و برقراری آرامش و صلح قرار دارد و هنوز به عنوان مساله اول کشور تبدیل نشده است و ما شاهد هستیم که فقر و بیکاری از مشکلات عمده مردم در افغانستان می باشد و بسیاری از مردم جامعه با درآمدهای پایین دچار مشکلات معیشتی هستند، در این بخش کلمات «اقتصاد» و «اقتصادی» در مجموع 87 بار، «رشد» 36 بار، «انکشاف» 23 بار، «توسعه» 9 بار، «فقر» 24 بار، «اشتغال» 5 بار، «ثروت» 19 بار، «رفاه» 35 بار، «طرح» 45 بار، «پروژه» 30 بار، «برنامه» 31 بار، «برق» 46 بار، «انرژی» 12 بار، «تجارت» 41 بار، «صادرات» 12 بار، «واردات» 14 بار، «سرمایه گذاری» 19 بار تکرار شده است.
در زمینه اجتماعی شاید ملت سازی و عدالت از مهم ترین اولویت برنامه های حکومت و دولت افغانستان قرار بگیرد که روزی با ایجاد فرصت های برابر برای آحاد مردم جامعه، زمینه برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم آید و همه مردم خود را متعلق به ملت افغانستان بدانند. در این بخش بیش ترین کلمات پرتکرار «مردم» با 187 بار، «ملی» 169 بار، «ملت» 116 بار، «جامعه» 83 بار، «عدالت» 46 بار، «استقلال» 22 بار، «اقوام» 6 بار، «زنان» 54 بار، «مردان» 15 بار، «اصلاح» و «اصلاحات» در مجموع 116 بار آمده است.
یکی از اولویت های کاری هر حکومت و دولت در زمینه فرهنگ و آموزش که زیربنای توسعه هر جامعه ای می باشد، توجه به این بخش ها است که باز متاسفانه هنوز به اندازه کافی به این بخش توجه نشده است و آماری بالای بیسوادی نیز نشاندهنده همین امر است. در این بخش «فرهنگ» 52 بار، «رسانه» 11 بار، «آموزش» 18 بار، «معارف» 10 بار، «علم» و «علما» در مجموع 80 بار، «تعلیم» 8 بار، «سواد» 2 بار، «فکر» 47 بار تکرار شده است.
در زمینه حقوقی، «قانون» 115 بار، «قانون اساسی» 26 بار، «قوانین» 26 بار، «حقوق» 39 بار تکرار شده است.
در زمینه دینی، کلمات «اسلام» و «اسلامی» در مجموع 156 بار، «مسلمان» 30 بار، «دین» و «دینی» 55 بار، «خداوند» 36 بار، «قرآن» 24 بار، «مسجد» 14 بار، «نماز» 8 بار تکرار شده اند.
در زمینه سیاست خارجی با توجه به اینکه گسترش همکاری با کشورهای آسیای میانه در اولویت برنامه های سیاست خارجی افغانستان قرار دارد، کشورهای آسیای میانه بیشتر به کار گرفته شده اند. «ازبکستان» 46 بار، «ترکمنستان» 24 بار، «قزاقستان» 12 بار، «تاجیکستان» 3 بار و دیگر همسایگان، «پاکستان» 62 بار، «چین» 32 بار، «ایران» 23 بار، تکرار شده است و از کشورهای غیر همسایه، «آمریکا» 30 بار، «هند» 29 بار، «اندونیزیا» 19 بار، «آذربایجان» 13 بار، «ترکیه» 10 بار، «روسیه» 7 بار، «بین المللی» 30 بار، «سازمان ملل متحد» 15 بار و در بین قاره ها، «آسیا» 139 بار، «اروپا» 18 بار تکرار شده است.
در بین شهرهای افغانستان، شهر «کابل» با 88 بار، «هرات» 32 بار، «هلمند» 11 بار، «کندهار» 5 بار، «ننگرهار» 3 بار، «مزار شریف» 2 بار تکرار شده است.
از کلمات پرتکرار دیگر می توان به کلمات «گذشته» 63 بار، «آینده» 70 بار، «مثبت» 25 بار، «منفی» 5 بار، «زندگی» 49 بار، «مرگ» 4 بار، «تاریخ» 106 بار، اشاره نمود.

دیدگاه شما