صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چشم انداز تجارت، ترانسپورت و ترانزیت افغانستان در منطقه

-

چشم انداز تجارت، ترانسپورت و ترانزیت افغانستان در منطقه

تجارت، ترانزیت و ترانسپورت افغانستان طی سه سال گذشته پیشرفت های درخشانی را بدست آورده است؛ افتتاح دو دهلیز خشکی-آبی و یک دهلیز هوایی در کنار وصل شدن افغانستان به خطوط آهن برخی از کشورهای منطقه،برای رشد اقتصادی افغانستان مخصوصا رشد صادرات، آینده مطمین و باثباتی را درپی خواهد داشت.
علاوه بر رونق صادرات ملی، در نرخ واردات اجناس مورد نیاز مردم نیز کاهش قابل ملاحظه ی به میان آمده و از مدرک عبور محموله های مختلف ترانسپورتی از طریق خاک افغانستان نیز، عواید ملی افزایش یافته و رونق اقتصادی، اشتغال و ثبات را به ارمغان خواهد آورد.

دروازه های ترانزیتی و ترانسپورتی افغانستان
تا سال 1394 به صورت گسترده افغانستان تنها از طریق مرزهای جنوبی خود با جهان وصل می شد و اموال وارداتی و صادراتی کشور، از طریق بندر کراچی پاکستان به سایر کشورها می رسید. درحال حاضر اما وضعیت کاملا دگرگون شده است؛ افتتاح بندرچابهار، افتتاح دهلیز هوایی با کشور هند، بهره برداری از خطوط اهن مشترک افغانستان با کشور ترکمنستان و امضایی موافقتنامه نهایی دهلیز لاجورد، دروازه های جدیدی را فرا راه تجارت، ترانزیت و ترانسپورت افغانستان و منطقه گشوده است که نتیجه آن، رونق اقتصاد منطقه، گسترش همکاریها و همگرایی های منطقوی، ترویج تعامل به جای تقابل درمنافع کشورهای منطقه و تبدیل شدن افغانستان به قطب ترانزیت آسیا خواهد بود.
افغانستان درحال حاضر از طریق بندرچابهار و نیز در آینده نزدیک از طریق راه لاجورد، می تواند امتعه های صادراتی خود را با زمان کم و هزینه کمتر توام با امنیت بیشتر، به کشورهای اروپا، آمریکا، شرق میانه و خاور دور برساند و از مسیرهای متعدد خشکه و آبی و یا خطوط آهن استفاده کند.
درکنارمسیرهای عملا بهره برداری شده فوق، برنامه ها و فعالیت های عمیق و گسترده ی نیز در بخش شبکه های ترانسپورتی داخلی درجریان است و دراجلاس ریکا هفت به اغاز کارعملی آنها تاکید شد که از جمله می توان به  پروژه 108 کیلومتری خط آهن آقینه – اندخوی- شبرغان،پروژۀ 173 کیلومتری تورغندی – هرات،پروژۀ 11.5 کیلومتری چمن – سپین بولدک – مرحله یا فاز" 1 " و همچنان فازِ "2" پروژۀ 96 کیلومتری سپین بولدک – قندهار،سرک بغلان-بامیان،احیایی مجدد تونل و جاده سالنگ،تکمیل بخش های باقیمانده سرک حلقویی کشور و...اشاره کرد.
از جمله برنامه های دیگر، پیگیری جدی و تکمیل خطوط اهنی است که افغانستان را به کشورهای همسایه و منطقه وصل می کند و نیز برداشتن گام های عملی برای تحقق پروژه" یک کمربند یک راه" می باشد.

ترانزیت، ترانسپورت و رشد تجارت
گشایش مسیر های متعدد ترانزیتی و ترانسپورتی سبب رونق تجارت در کشور شده است؛ رشد مبادلات تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیایی میانه در سالهای اخیر بیش ازصد درصد بوده وشاخص های اقتصادی نشان میدهد که این ارقام مبادلات تجارتی میان افغانستان  با کشورهای آسیایی مرکزی و هند، به سرعت و شدت رو به افزایش است. ارقام ارایه شده از میزان صادرات افغانستان نیز نشان میدهد که درسال 1395 ، صادرات کشور سی درصد رشد داشته و که بیشترصادرات کشور ما از مسیرهای جدید ترانزیتی به کشورهای مقصد صورت گرفته است.
درحال حاضر،اتاق های مشترک افغانستان و کشورهای اسیایی میانه فعال هستند و بنادر اقینه و حیرتان، مزدحم تر از هر بندر دیگر افغانستان که نشان توسعه رو به رشد روابط اقتصادی و سیاسی میان افغانستان با این کشورهاست. ترکمنستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان درحال حاضر از عمده ترین شرکایی تجاری، ترانزیتی و ترانسپورتی افغانستان دراسیایی میانه هستند.

مزیت مسیرهای متعدد برای افغانستان
افغانستان در زمان های گذشته فشار سختی را به خاطر وابسته بودن به یک دهلیز تجارتی و ترانزیتی تحمل می کرد. متاسفانه این فشارها،درتناسب با نوعی روابط افغانستان با کشورهمسایه پاکستان همواره بیشتر می شد تا اینکه درسالهای اخیر و مخصوصا سال جاری حتی قیودات و مقررات سخت تری را به تجار و اموال تجارتی افغانستان، تحمیل کرد.
تداوم فشار بر اقتصاد و تجارت افغانستان، سبب رونق بیشتر سایر دهلیزهای تجارتی افغانستان ازجمله بندرچابهار، دهلیز هوایی با کشور هندوستان و پررونق شدن مسیرها و بندرهای مشترک با کشورهای اسیایی میانه شد. درحال حاضر، افغانستان از لحاظ تجارتی به هیچ کشورخاص وابسته نیست و میزان و سطوح تجارت خود را متناسب با مزیت های مورد انتظار، با کشورهای مختلف دور و نزدیک تنظیم کرده است.
حجم صادرات افغانستان به کشورهای دور و نزدیک نشان میدهد که سیاست گذاریهای ترانزیتی به گونه موثر نتیجه داده، کمتر محتمل به نظر می رسد که درحال حاضر و یا آینده، بعضی از کشورها بتواند گلوی افغانستان را به خاطر نیازهای ترانزیتی اش فشار بدهد.
درکنار این، کاهش مصارف حمل ونقل اموال صادراتی و یا وارداتی و همچنین تامین امنیت محموله ها از لحاظ زمان،بسته بندی و سلامت نیز از دیگر دستاوردها و مزیت های برخوردار شدن از مسیرهای متعدد ترانزیتی و ترانسپورتی برای افغانستان به حساب می رود.

دیدگاه شما