صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جایگاه کارآفرینی دراقتصاد

-

جایگاه کارآفرینی دراقتصاد

ماهیت کارآفرینی
کارآفرینی به فرایندی اطلاق می شود که طی آن کارآفرین با به کارگیری قوه خلاقیت خود اقدام به نوآوری نموده و به بهره برداری فرصت های اقتصادی پنهان از چشم دیگران می پردازد.
ویژگی های شخصیتی وی که شامل استقلال طلبی، مسئولیت پذیری، خودباوری و پشتکار است سبب می شود تا وی انواع خطرات ناشی از راه اندازی یک کسب و کار جدید را تقبل و پیامدهای اجتماعی آن را نیز تحمل کند.

خصوصیات بنگاه های کارآفرین
• اندازه بنگاه که در مقیاس کسب و کارهای کوچک و متوسط ظهور می کند.
• به دلیل نوآوری، ریسک اعتباری در این نوع بنگاه ها نسبتا بالا است.
• به دلیل دانش بنیان بودن پروژه ها، افق سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفته می شود.
• از آن جایی که دارایی عمده بنگاه را سرمایه فکری تشکیل می دهد، کارآفرین از تامین وثایق مورد نظر بانک جهت دریافت منابع اعتباری مورد نیاز خود عاجز است.
• به دلیل کم تجربه بودن تیم مدیریت که اکثرا کارآفرینان جوان هستند، برای تضمین موفقیت پروژه ها علاوه بر مشارکت مالی، حمایت های حقوقی، مدیریتی و بازاریابی از سوی دیگران نیز ضرور به نظر می رسد.

کارآفرینی موتور رشد و توسعه
اقتصاددانانی چون نایت، کرزنر، بامول و دراکر در آثار خود درباره کارآفرین به عنوان عامل موثر اقتصادی به تفصیل سخن رانده اند، ولی اولین کسی که توسعه اقتصادی را مرهون وجود کارآفرینان دانست ژوزف شومپیتر از مکتب اتریش است.
تخریب خلاق به فرایندی اشاره دارد که در آن کارآفرینان با نوآوری تعادل را برهم زده و با خلق فرصت های جدید اقتصادی سرمایه گذاران معمولی را به دنبال خود می کشند. وی تحقق رونق و رکود (سیکل های تجاری) را حاصل تکرار ظهور و افول کارآفرینان می داند.
موانع کارآفرینی
کارآفرینان به عنوان عاملان نوآوری و رشد اقتصادی در جوامع مختلف با موانع عدیدهای در فراروی فعالیت هایشان مواجه اند. هرچند ممکن است وجود این موانع از کشوری به کشوری دیگر دچار شدت و ضعف باشد ولی در کل تحقیقات اخیر زنجیرهای از محدودیتهای مالی و غیر مالی را به تصویر میکشند که سبب شده است نهادهای مربوطه مسئول در برخی از دولتها برنامه هایی را به منظور حمایت از کارآفرینان و تسهیل امور تجاری شان روی دست بگیرند.
مصاحبههای انجام گرفته با کارآفرینان عمده موانع غیر مالی را شامل مقررات و قوانین مرتبط با ثبت داراییها نظیر املاک و مستغلات، بروکراسی نفس گیر اداری، فساد و شیوع فعالیتهای رانت جویانه، اعمال انحصار از سوی برخی از شرکتهای بزرگ، ضعف تیم مدیریت و فقدان نیروی کار ماهر، عدم دسترسی به خدمات و مشاروههای لازم در امور سرمایه گذاری، وضعیت نامناسب زیرساختهای تولیدی و قوانین دست و پاگیر استخدام و مالیاتی میدانند. ولی محدودیتهای مالی در این میان از وزن بیشتری برخورداراند؛ زیرا از بدو تولد کسب و کار تا زمانی تعطیلی و خروج بنگاه از گردونه رقابت بازار همچنان گریبانگیر کارآفرین هستند.
این مطلب، که اکثر کارآفرینان برای رفع نیازهای مالی شان به نهادهای مالی سنتی مراجعه نمیکنند و با توجه به موقعیت حیاتی کارآفرین در اقتصاد، خاطر نشان میسازد که باید در صلاحیت و کارآمدی نظام بانکی به عنوان نهاد عهده دار نقش خطیر وساطت مالی تشکیک کرد. متاسفانه هر قدر مقیاس بنگاه کوچکتر شود شانس جذب منابع از سوی بانک نیز کاهش مییابد در حالی که بین کارآفرینی و بخش مالی یک رابطه مثبت دوسویه برقرار است بدین تفسیر که همانگونه که روانسازی گردش مالی باعث رونق کارآفرینی میشود، توسعه کارآفرینی نیز موجب بهبود کارایی بخش مالی از طریق تخصیص اعتبارات سرگردان و بلا استفاده میگردد و به تعبیر دیگر دسترس پذیری گزینههای بیشتر و متنوع سرمایه گذاری، علاقه خانوارها به پس انداز و اشتراک در فعالیتهای تولیدی را تشدید میکند.

ضرورت حمایت مالی کارآفرینان
کارشناسان ریسک بالا و عدم اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام را عمده دلیل بی توجهی نظام بانکی به کسب و کارهای نوپا میدانند و از سوی دیگر در فضایی که اصل عقلانیت اقتصادی حاکم بر رفتار مردم است و افراد نوعا خط مشی خودشان را بر اساس سیستم پاداشهای مادی تنظیم میکنند نمیتوان انتظار داشت منابع مالی با اهداف انسان دوستانه و نیات خیرخواهانه به شیوهای غیر رسمی نیازهای مالی کارآفرینان را مرتفع سازد. بنابراین به تشکیل ساز وکاری متفاوت از سیستم مبتنی بر بدهی که در پرتو آن چالشهای مالی کارآفرینان تقلیل یابد ضرورت احساس میشود.
کارآفرینان باید بتوانند در بستر نهادهای اجتماعی و اقتصادی رشد کنند و نتابج فعالیت هایشان را در اختیار جامعه قرار دهند و طی یک ساز وکار مشخص حقوقی-اقتصادی پاداش زحماتشان را منصفانه دریافت کنند. در این فرایند ساز وکار نظام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. اصولا شکل گیری هر فعالیت اقتصادی نیازمند فراهم آوردن منابع مالی مناسب است تا ایجاد و بقای آن را تضمین کند. در این مسیر کارآفرینی نیز به عنوان پدیدهای منحصر به فرد که لازمه تحقق توسعه اقتصادی است از حمایتهای مالی بی نیاز نخواهد بود. در یک سیستم اقتصادی ایده آل کلیه امورات مربوط به تآمین نیازهای مالی بنگاهها بر عهده نظام مالی آن سیستم است و او است که با تجهیز و تخصیص منابع مازاد موجبات رونق سرمایه گذاری را فراهم میآورد. نظام مالی با ایجاد تسهیل در روند پرداخت ها، تجهیز و تخصیص منابع، پوشش و کاهش ریسک میتواند ظرفیتهای بلااستفاده در اقتصاد را توسط کارآفرینان کشف و به مرحله بهره برداری برساند. اگر منابع مالی در زمان مناسب، با مقدار مناسب و به شیوهای مناسب در اختیار کارآفرینان قرار داده نشود، بنگاههای کارآفرین به دلیل مشکلات ناشی از اختلالات مالی یا اصلا فرصت ظهور پیدا نمیکنند و یا هم در نیمه راه در سراشیبی سقوط و ورشکستگی قرار میگیرند که تبعات آن میتواند نتایج زیانباری را برای کل اقتصاد به بار آورد. بر اساس گزارشهای سالیانه بانک جهانی در کشورهای کم توسعه و در حال توسعه عمده ترین چالش فراروی کارآفرینان دسترسی به منابع مالی است و دلیل آن هم این است که کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی از شیوه تامین مالی خاصی برخوردار است.

دیدگاه شما