صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صنایع دستی زنان با رکود مواجه است

-

صنایع دستی زنان با رکود مواجه است

بحران هاي سياسي وامنيتي، عدم توجه دولت، فقرعمومي ونبود بازار مشخص  سبب رکود صنايع دستي زنان شده است. صنايع دستي زنان مجموعه از صنايع هنري، شامل انواع سوزن دوزي، بافتها، زيورآلات، چرمگري ولباسهاي محلي مي باشد که درسالهاي پسين بازار مناسب ندارد و با رکود مواجه ميباشد.
نازيه حيدري رييس شرکت صنايع دستي معارف زندگي ولايت بلخ ميگويد:» اين گنجينه گرانبهاي محلي که درگذشتههاي دور از بازار و رونق خوبي برخوردار بود، هم اکنون در اثر بي توجهي مقامهاي مسوول حکومتي وعدم سرمايه گزاري دولت درمعرض نابودي قرار گرفته است.
او از برخي صنايع دستي  مثل کوزه گري»  و محصولاتي که از گل رس « ساخته مي شد. زرگري، مسگري، شالکي بافي، گلم بافي وکرباس بافي، کلاه چوغي وخورجين بافي نامبرده علاوه مي کند» اين صنايع به ندرت کارمي شود و بازارش از رونق افتاده است».
به گفته خانم حيدري، صنايع دستي جزئي از فرهنگ محلي مردم به شمار ميرود و بي توجهي به آن، به معناي نابودي فرهنگ بومي مردم ميباشد. با نابود شدن برخي از صنايع دستي بخشي ازفرهنگ محلي مردم نيز نابود مي شود.
نجلا کريمي ازگروه توليد تلاش ولايت هرات ميگويد» صنايع دستي زنان هرات را عمدتا، کلاه پوست، قره قل، لباس ابريشمي، خامک دوزي، سراجي، کرشنل بافي، سوزن بافي وسايل تزيني تشکيل ميدهد، هم اکنون اين صنايع بازار چنداني ندارد.
او علاوه ميکند» درولايت هاي مختلف انواع اين صنايع دستي زنان متفاوت مي باشد؛ صنايع دستي زنان ولايتهاي مرکزي مثل باميان ودايکندي قالين ، گليم، خورجين، برگ، نمد، خامک دوزي، زرگري و فرشهاي سنتي ميباشد. اما صنايع دستي زنان ولايتهاي «بلخ»، «سمنگان»، «سرپل» و «جوزجان» را انواع قالين، گليم، قرص دوزي، قره قل، چرمگري، گلدوزي، چرمه دوزي، سوزن دوزي، شال بافي، يقه دوزي تشکيل ميدهد.
به گفته او، صنايع دستي زنان بدخشان وتخار سوزن دوزي، سيم زني، قالين بافي، کلالي، مسگري، ديگ ريزي، وسنگ تراشي مي باشد که به اثر نبود بازار فروش، اين محصولات درحالت ورشکستگي قرار دارد.
نبود بازار مشکل اصلي
بلقيس رضاي رييس انجمن گوهر شاد ميگويد:» نبود مکان دايمي وعدم بازار مشخص براي صنايع دستي زنان، سبب رکود اين صنايع شده است».
خانم رضايي علاوه مي کند، در بيشتر  شهرها بازار مشخصي براي عرضه صنايع دستي زنان وجود ندارد، آنان  صنايع دستي شان را تنها در برخي از محافل ويژه مانند جشنواره ها و نمايشگاه به فروش برسانند.
به گفته رضايي، ساخت يک نمد 12 کيلويي پس از حلاجي پشم گوسفند توسط نداف، با همکاري چند زن در دو روز ساخته مي شود اما در داخل قريه بيشتر از 1300 تا 1500 افغاني فروخته نمي شود.
مارکت هاي خارجي
بلقيس رضاي رييس انجمن گوهر شاد که گاهي صنايع دستي زنان را درهند مي برد مي گويد» صنايع دستي زنان افغان در خارج از کشور متقاضي زياد دارد وبه قيمت خوب به فروش مي رسد، اما مشکلاتي که وجود دارد بيشتر زنان صنعتگر  نميتوانند صنايع دستي شان را به خارج از کشور بفروش برسانند «.
خانم رضايي علاوه ميکند، يک جوره لباس خامک دوزي هزاره گي زنانه را درهند تا30 هزار کلدار هندي بفروش رسانده است، درحاليکه همين لباس را در داخل افغانستان بيشتراز 15 هزار افغاني که معادل 15 هزارکلدارهندي ميشود، نمي خرد.
به گفته خانم رضايي يک جوره تکميل لباس زنانه که بنام لباس هزارگي ياد مي شود شامل پيراهن، ، تنبان، چادر، واسکت، کلاه با سلسله سکههاي نقره مي باشد. او ميگويد» جديدآ 300 جوره ازاين لباس را به فرستاده است.
نمايشگاههاي صنايع دستي
نازيه حيدري رييس شرکت صنايع دستي معارف زندگي ولايت بلخ ميگويد:» صنايع دستي زنان اين ولايت با رکود مواجه است». او علاوه مي کند، زنان بلخ صنايع دستي شان را تنها در نمايشگاههاي که داير مي شود ودربازارکابل مي فروشد».
خانم حيدري که دريک نمايشگاه صنايع روستاي درکابل شرکت نموده است مي افزايد» ما صنايع دستي مان را فقط در نمايشگاهها به فروش مي رسانيم، برگزاري نمايشگاهها سبب مي شود که مشتري يابي کنيم، زنان صنعتگرباهم معرفي شوند وتبادله تجارب نمايند».
به گفته خانم حيدري، بسيار از صنايع دستي ولايت بلخ که در گذشته رونق خوب داشت هم اکنون به دليل نبود بازار فروش درحالت محو شدن است.
خانم حيدري کم شدن فعاليت مؤسسات خارجي را نيز در رکود صنايع دستي موثر دانسته ميگويد» تا چند سال پيش که برخي مؤسسات خارجي از صنايع دستي حمايت مي کرد، بازار توليد وفروش اين صنعت بسيار خوب بود، باکم شدن مؤسسات خارجي وافزايش نا امني بازار صنايع دستي کساد شده است».
نقش اقتصادي صنايع دستي
زنان همواره درتوليد صنايع دستي توانايي بالايي داشتهاند و تلاش ميکنند از اين راه نيازهاي اقتصادي خانواده خود را مرفوع کنند.
نجلا کريمي ازگروه توليد تلاش ولايت هرات ميگويد:» صنايع دستي زنان در رشد اقتصاد خانواده هاي روستايي نقش به سزاي دارد، توليد صنايع دستي زنان اقتصاد خانواده را افزايش ميدهد و اعتماد به نفس آنان را بلند مي برد، «.
اين درحاليست که شماراز زنان صنعتگر خواهان ايجاد پارکهاي صنعتي که بتوانند توليدات شان را افزايش دهند مي باشند. آنان مي گويند، با ايجاد پارکهاي صنعتي، توليد صنايع دستي افزايش مي يابد وبازار آن رونق پيدامي کند، با بيشتر شدن توليد سطح عوايد خانواده بلند ميرود.
ازطرف ديگر اين زنان هشدار مي دهند، در صورت که دولت در زمينه رشد صنايع دستي زنان، تلاش نکند هزاران زن، درولايت هاي مختلف کشورشغل شان را از دست خواهند داد.

دیدگاه شما