صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توقف حملات هوایی، افزایش قدرت طالبان

-

توقف حملات هوایی، افزایش قدرت طالبان

در پی کشته شدن چند غیر نظامی در حملات هوایی قوای ناتو به چند قریه حامد کرزی رئیس جمهور از نیروهای ارتش خواست که دیگر از قوت های ناتو خواهان کمک هوایی نشوند. این خواسته رئیس جمهور به سرعت از سوی فرمانده عمومی قوای خارجی در افغانستان مورد موافقت قرار گرفت.

حملات هوایی نیروهای خارجی در افغانستان همواره مشکل آفرین بوده است و شمار تلفات غیر نظامیان که توسط بمباران صورت می پذیرد از موارد بسیار مناقشه انگیز در طول سالهای حضور نظامیان خارجی در کشور بوده است، اما باید توجه داشت که با وجود تلفات غیر نظامی موثریت این حملات در تضعیف نمودن نیروهای طالبان که با دولت می جنگند بسیار موثر بوده است و نیروهای مسلح مخالف دولت را توسط این گونه حملات زمینگیر شده بود.

توقف حملات هوایی قوای خارجی می تواند خبر خوبی برای گروه طالبان و سایر گروههای مخالف مسلح که بر علیه دولت افغانستان می جنگند باشد و روحیه آنها را تقویت کند، زیرا حملات هوایی برق آسای قوای خارجی تقریبا هر گونه توان عملیاتی آنها را از میان برده بود و توقف این حملات دوباره می تواند توان عملیاتی آنها را افزایش بدهد و در نبود حملات هوایی آنها با خیالی آسوده بر جنگشان بر علیه مردم افغانستان ادامه خواهند داد.

جنگهای عصر حاضر به جنگ نامتعارف تعبیر می شود که در آن شمار نیروی انسانی کمی دخیل بوده و بیشتر از تکنولوژی و سلاحهای هوشمند استفاده می گردد، سلاح هوشمند کارکرد مضاعفی در جنگهای امروزی پیدا کرده است و بار سنگین جنگ را تا حدود زیادی از دوش سربازان برداشته است، در چنین وضعیتی که سلاح مدرن و تکنولوژی مدرن وضعیت جنگ را مشخص می کند توقف حملات هوایی تاثیر مثبت بر فعالیت گروههای مسلح گذارده و میدان جنگ را برای آنها باز می کند.

امروزه بر آگاهان امور نظامی تاثیر قابل ملاحظه هواپیماهای جنگی و نبرد و یورش هوایی پوشیده نبوده و تسلط هوایی می تواند به سرعت وضعیت جنگ را تغییر داده موجب برنده شدن طرفی شود که تسلط هوایی دارد، در افغانستان جنگهای عموما جنگ چریکی از سوی مخالفان مسلح شکل می گیرد و تسلط هوایی دولت افغانستان تا حدود زیادی توان مانور از مخالفان مسلح را گرفته است. اگر حملات هوایی از سوی قوت های خارجی متوقف شود به این معنی است که ارتش افغانستان تسلط هوایی خودشان را بر نیروهای مخالف از دست می دهند و این باعث تضعیف ارتش در مقابل دشمنان خواهد شد، یکی از مهم ترین علل تفوق نیروهای دولتی بر مخالفان مسلح تسلط هوایی آنان است که به نظر می رسد با این تصمیم دولت افغانستان دیگر خبری از تسلط هوایی در کشور نخواهد بود و این زمینه جولان بیشتر گروه و افراد طالبان را در پی خواهد داشت.

در ده سال گذشته همواره نیروهای طالبان از زمین و هوا مورد حمله قرار گرفته است و این باعث شکست آنان نگردیده است اما حملات هوایی همواره نشان داده است که می تواند لطمات شدیدی بر گروه طالبان وارد سازد، اینک آنچه شنیده می شود و در تصامیم رئیس جمهور دیده می شود نشان از این موضوع می دهد که دیگر حملات هوایی متوقف خواهد شد و در این صورت توان عملیاتی دشمن نیز افزایش خواهد یافت.

ده سال گذشته نشان داده است که جنگ متعارف با نیروهای طالبان نمی تواند به سرکوب و شکست آنان منتهی گردد، تنها حملات هوایی توانسته است که ساختار سازماندهی آنها را به هم بریزد و شمار تلفات در صفوف دشمن را افزایش بدهد و در صورت تکرار نشدن حملات هوایی و توقف آن می توان انتظار داشت که ساختار نظامی طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت تقویت شده و طالبان تجدید قوا نمایند.

احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان که بزرگترین ائتلاف سیاسی مخالف دولت به شمار می رود اخیرا اظهار داشت که توقف حملات هوایی بر ضد طالبان می تواند قریه های افغانستان را تحت تسلط دوباره طالبان قرار دهد و ما در آینده شاهد سقوط روستاها و نقاط دور دست به دست گروه طالبان خواهیم بود.

سخنان احمد ضیا مسعود در محافل سیاسی جدی گرفته شد اما از سوی دولت افغانستان تنها به این دلیل که او یکی از رهبران مخالف سیاسی دولت افغانستان است نادیده گرفته شد در صورتی که تجربه نشان داده است عملیات های ارتش افغانستان و سایر نیروهای امنیتی در مقابل افراد طالبان محدود شود سبب افزایش قدرت طالبان خواهد شد، دولت افغانستان نگاه سیاسی به این مسئله دارد و سعی دارد که با توقف حملات بر مخالفان مسلح دولت به زعم خودشان جلوی کشتار غیر نظامیان را بگیرد در صورتی که چنین نیست و افزایش تلفات غیرنظامیان پیوند زیادی با حملات هوایی قوای خارجی ندارد، متاسفانه بیشتر غیر نظامیان در کشور توسط گروه طالبان به قتل می رسند تا اینکه توسط حملات هوایی بر علیه دشمن.

توقف حملات هوایی از سوی نظامیان خارجی در کشور به نحوی توازن قوا میان گروه طالبان و ارتش افغانستان ایجاد می کند، سربازان ارتش ملی افغانستان در مقابل افراد طالبان از روحیه ضعیف تری برخوردار هستند و تسلط هوایی بر دشمن می تواند موجب تقویت روحیه ارتش افغانستان گردد که متاسفانه آنچه دولت انجام می دهد روحیه سربازان ارتش افغانستان را تضعیف می کند، افراد طالبان مجهز به سلاحهای پیشرفته است و با روحیه عالی می جنگند، این در صورت عدم تسلط هوایی به نحوی گروه طالبان را در موضع قوی تر قرار خواهد داد.

ارتش افغانستان تاکنون به رغم وعده های فراوان تاکنون هواپیمای جنگی ندارد و در صورت توقف حملات هوایی قوای خارجی مستقر در افغانستان عملا تسلط هوایی بر دشمن از میان می رود، اگر ارتش افغانستان خود دارای جنگنده می بود تصمیم رئیس جمهور می توانست کارشناسان نظامی و مردم افغانستان را قانع بسازد، اما در حال حاضر در صورت عدم تجهیز ارتش افغانستان به جنگنده نظامی رئیس جمهور توجیه قوی و دلیل قانع کننده ای بر توقف عملیات هوایی بر افراد دشمن ندارد. ارتش افغانستان هنوز نوپای است و هنوز به صورت درست و اساسی تقویت و تجهیز نشده است و از دست رفت تسلط هوایی بر دشمن می تواند بر روحیه سربازان ارتش تاثیر منفی بر جای نهد، برای ارتش افغانستان این به صورت یک واقعه منفی تلقی خواهد شد و سرباز ارتش در میدان جنگ دیگر روحیه سابق را ندارد که مقاومت کند تا حملات هوایی بر علیه دشمن عملی شود، آگاهان نظامی معتقدند که یکی از علل تضعیف گروه طالبان حملات هوایی بر علیه آنان بوده است و با توقف این حملات دیگر طالبان از حملات هوایی هراسی نخواهند داشت و با خیال آسوده به نبردشان بر علیه نیروهای ارتش افغانستان ادامه خواهند داد. دولت افغانستان باید در قسمت برنامه های نظامی خود تجدید نظر جدی نماید و باید توجه کند که در آستانه خروج نیروهای خارجی از کشور کاری انجام ندهد که بر روحیه نیروهای امنیتی تاثیر منفی بگذارد، توقف حملات هوایی بر علیه دشمن متاسفانه در وضعیت حاضر و با مجهز نشدن ارتش افغانستان به نیروی هوایی کاری نادرست بوده که تاثیرات منفی آن را در آینده شاهد خواهیم بود.

دیدگاه شما