صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

درنگی برانتخابات از منظر افکار عمومی

درنگی برانتخابات از منظر افکار عمومی

سه شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۲ -

اصطلاح افکار (opinion) برای نخستین بار در قرن هجدهم مطرح شد و تا انقلاب فرانسه به معنی نگرش و دیدگاه نخبگان به ویژه اشراف دامن پوش پارلمانی بود که پرچم مبارزه با سلطنت مطلقه را بر افراشته ...ادامه مطلب ←

سلطه واقع گرایی در روابط بین الملل

سلطه واقع گرایی در روابط بین الملل

دوشنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۲ -

واقع گرایی یکی از تئوری های بوده است که برای مدت زیادی به عنوان پارادایم مسلط در عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی مطرح بوده است. نگاهی به تاریخچه و چگونگی مطرح شدن آن به عنوان یک ...ادامه مطلب ←

آغاز رقابت های سیاسی و ضرورت اخلاق سیاسی

آغاز رقابت های سیاسی و ضرورت اخلاق سیاسی

یک شنبه 14 میزان 1392 -

افغانستان گام به گام به سمت سومین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می گردد. قرار است به تاریخ شانزدهم حمل سال آینده، نامزدان این پست مهم سیاسی و مدیریتی، برنامه های شان را برای مردم مطرح نموده و شانس سیاسی خود را بیازمایند و نیز، شهروندان با حضور ...ادامه مطلب ←

مشارکت مردم در انتخابات و تاثیر آن بر اولویت بندی در سیاست گذاری دولت

مشارکت مردم در انتخابات و تاثیر آن بر اولویت بندی در سیاست گذاری دولت

شنبه 13 میزان 1392 -

شیوه برخورد مردم با سیاست و ارتباط آن ها با نظام سیاسی و همچنین کیفیت تاثیر گذاری آن ها بر سیاست، از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. در حقیقت ارزیابی این روند خود می تواند معیاری برای میزان مشارکت سیاسی تلقی شود. همچنین توسط این متغیر می توان ...ادامه مطلب ←

رابطه حقوق بین الملل و جنگ

رابطه حقوق بین الملل و جنگ

شنبه 13 میزان 1392 -

جنگ پدیده ای است مخرب، پدیده ای که طوفان ویرانکن آن ابعاد زندگی انسان ها را در طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده است. برای همین این پدیده از سوی اندیشمندان و از زوایای مختلف مورد واکاوی قرار گرفته ...ادامه مطلب ←

مدل های توزیع قدرت سیاسی

مدل های توزیع قدرت سیاسی

پنج شنبه 11 میزان 1392 -

یکی از دغدغه های جدی در میان اندیشمندان علوم سیاسی چگونگی توزیع قدرت سیاسی است. توزیع قدرت هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی ذهن اندیشمندان و سیاستمداران را درگیر نموده ...ادامه مطلب ←

تبیین ماهوی امنیت ملی

تبیین ماهوی امنیت ملی

چهارشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۲ -

امنیت ملی را می توان از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار داد. ماهیت امنیت در نگاه کلی و امنیت ملی در نگاه خاص، خود دارای جنبه های متفاوتی است و نسبت به ماهیت آن نیز دیدگاه های مختلف وجود ...ادامه مطلب ←

علل عقب ماندگی کشور؟

علل عقب ماندگی کشور؟

چهارشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۲ -

روزی از روزها در جمعی، وضعیت تاسفبار کشور مورد بحث قرار گرفت. هرکس دیدگاه و نظر خود را پیرامون وضعیت جاری بیان میداشت. از جمله موضوعی که مورد بحث قرار گرفت این بود که آیا عقب ماندگی ...ادامه مطلب ←

نقش رسانه ها در نظام سیاسی

نقش رسانه ها در نظام سیاسی

سه شنبه 9 میزان 1392 -

در حوزه ادبیات مربوط به دموکراسی، ارتباط میان دموکراسی و رسانه مطرح است. به صورت مشخص این سوال مطرح است که رسانه ها چه نقشی در نظام های دموکراتیک دارند. این سوال از آنجا مطرح ...ادامه مطلب ←

عدالت، قدرت و آزادی

عدالت، قدرت و آزادی

دوشنبه ۸ میزان ۱۳۹۲ -

مبحث عدالت از دیرباز تاکنون مورد گفتگو تامل و کنکاش های مختلف در طول اعصار بوده است. یونانیان بر این باور بودند که عدالت تابع نظم طبیعی است که در جوامع حاکم است و این نظم طبیعی جامعه و ...ادامه مطلب ←

اقتصاد راهی به سمت انعطاف پذیری سیاسی

اقتصاد راهی به سمت انعطاف پذیری سیاسی

دوشنبه ۸ میزان ۱۳۹۲ -

تاریخ افغانستان سرشار از تنش ها و کشمکش های تراژدیک ایدئولوژیک است. با وصفی که تنوعات و تفاوت ها، در جهان مدرن یک امری پذیرفته شده و جزء ظرفیت های جوامع به شمار می رود، در ...ادامه مطلب ←

افغانستان و فساد مهارناپذیر!

افغانستان و فساد مهارناپذیر!

یک شنبه 7 میزان 1392 -

مدتی پیش معاون هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در کابل در یک نشست مشترک با شماری از مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، نگرانی سازمان ملل متحد را در قبال وضعیت حقوق بشر و فساد ...ادامه مطلب ←

چرا تا هنوز افراد و چهره های مهم و با نفوذ ثبت نام نکرده اند؟

چرا تا هنوز افراد و چهره های مهم و با نفوذ ثبت نام نکرده اند؟

شنبه ۶ میزان ۱۳۹۲ -

قرار است نه ماه دیگر سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد. سومین انتخابات از چند دلیل از دو انتخابات قبلی دارای اهمیت می باشد. اول؛ در انتخابات اول فردی قدرت سیاسی را بدست ...ادامه مطلب ←

جایگاه افغانستان در رده بندی سیاست خارجی آمریکا

جایگاه افغانستان در رده بندی سیاست خارجی آمریکا

پنج شنبه 4 میزان 1392 -

رئیس جمهور باراک حسین اوباما در شصت و هشتمین نشست عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. وی در مورد مسائل هسته ای ایران، جنگ سوریه، صلح میان اسرائیل و فلسطین سخن گفت اما هیچ در سخنرانی خود به افغانستان اشاره نکرد. این در حالی است که ...ادامه مطلب ←

اعتیاد، مرگ سفید اما ذلت بار!

اعتیاد، مرگ سفید اما ذلت بار!

چهارشنبه ۳ میزان ۱۳۹۲ -

جوامع امروزی به رغم پیشرفت های که عاید شان گردیده است ، درهمان حال به آفت های متعددی دچارمی باشند. البته میزان گرفتاری به آن آفت ها به تناسب وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی جوامع متفاوت می باشد. کشورهای عقب نگهداشته شده وجنگ زده ...ادامه مطلب ←

عدالت اجتماعی؛ گم شده ستمدیدگان

عدالت اجتماعی؛ گم شده ستمدیدگان

چهارشنبه ۳ میزان ۱۳۹۲ -

نابرابری در سطح فردی و اجتماعی در کشور های غربی و کشور های جهان سوم باعث شکل گیری بحث های داغ تئوریک و جنبش های اجتماعی شده است. به لحاظ تئوریک مسئله نابرابری در نظریات ارسطو ...ادامه مطلب ←

آزادی ملا برادر و تاثیر آن بر پروسه صلح

آزادی ملا برادر و تاثیر آن بر پروسه صلح

سه شنبه ۲ میزان ۱۳۹۲ -

دولت افغانستان تلاش نمودند تا با مذاکره با مقامات پاکستانی ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را از زندان آزاد نمایند. افغاسنتان در این کار موفق شد و پاکستان فرد شماره دوم گروه طالبان را از زندان رها ...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی