صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

چلیپای سرخ بر صورت صلح خاکستری

چلیپای سرخ بر صورت صلح خاکستری

دوشنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۷ -

آقای زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در روند صلح افغانستان، پس از چهار دور گفت و گو با نمایندگان طالبان و پس از ملاقات های متعدد با رهبری . . .ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر