صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

هشت مارچ و فروکاست رویکرد انتقادی به شعاری

هشت مارچ و فروکاست رویکرد انتقادی به شعاری

چهارشنبه 18 حوت 1395 -

در حال حاضر، تجلیل از روز «هشتم مارچ» در خیلی از کشورها از جمله افغانستان بیشتر بعد عاطفی و شعاری دارد تا رویکرد واقع بینانه نسبت به وضعیت و خواست زنان. آنگونه که در مراسم یادبود از هشت مارچ اکنون معمول است، بیشتر بیان...ادامه مطلب ←

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا (قسمت چهارم)

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا (قسمت چهارم)

چهارشنبه 18 حوت 1395 -

کي از ويژگي هاي همه حرکت ها و جنبش هاي فاشيستي، غير قابل پيش بيني بودن آن ها است. اگر به برآمدن فاشيسم کلاسيک در ايتاليا و آلمان نازي نگاه کنيم، مي بينيم که آن ها در زماني بسيار کم به حرکت هاي بزرگ و جنبش...ادامه مطلب ←

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا (قسمت سوم)

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا (قسمت سوم)

سه‌شنبه 17 حوت 1395 -

يکي ديگر از مفروضه هاي فلسفي فاشيسم نخبه گرايي و اصل رهبري کاريزماتيک است که در طالبان به گونه اي ديگر تبلور يافته است. در انديشه فاشيسم فرد بايد تابع دولت باشد و حکومت اکثريت نادان- چنانکه که در ليبراليسم و سوسياليسم...ادامه مطلب ←

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا (قسمت دوم)

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا (قسمت دوم)

دو‌شنبه 16 حوت 1395 -

عصر بنياد گرايي طالباني نيز همان سرنوشتي را دارد که در اروپاي ميان دو جنگ جهاني حاکم بود. به عقيده برخي از متفکران، بحران هاي هويتي و سرخوردگي هاي ناشي از مواجهه و احساس حقارت مسلمانان در برابر غرب و شکست هاي پي...ادامه مطلب ←

ملاحظاتی در باب فلسفه معاصر اسلامی (قسمت دوم)

ملاحظاتی در باب فلسفه معاصر اسلامی (قسمت دوم)

دو‌شنبه 16 حوت 1395 -

مسائلي که در طي دو قرن گذشته در جهان اسلام مطرح شدهاند، اغلب مسائلي موقتي و فرعي بودهاند و متفکران ما هرگز به «مسأله»ي اصلي دست نيافتهاند. سيد جمال الدين افغاني معتقد بود که مشکل اساسي جهان اسلام «تفرقه» است...ادامه مطلب ←

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا

درآمدی بر مشابهت های فاشیسم کلاسیک و بنیادگرا

یک‌شنبه 15 حوت 1395 -

فاشيسم يکي از ايدئولوژي هاي قرن بيستم و يکي از امواجي است که عليه مدرنيسم غربي و بحران هاي آن تا حدي ناگهاني و به صورت غير قابل پيش بيني، سر برآورد و بخش هاي بزرگي از اروپاي قرن بيستم را در سايه هراس و دشمني...ادامه مطلب ←

ملاحظاتی در باب فلسفه معاصر اسلامی

ملاحظاتی در باب فلسفه معاصر اسلامی

یک‌شنبه 15 حوت 1395 -

فلسفه، صرف نظر از اينکه چه تلقي و برداشتي از آن داشته باشيم، مظهر و جلوهي تفکر است. مهم نيست که کدام فلسفه است؛ فلسفهاي شرقي است يا غربي. قرينههاي بسياري را مي توان در تاريخ جستجو کرد که نشان مي دهند، هر جا...ادامه مطلب ←

تذکره الکترونیکی، ضرورت افغانستان امروز

تذکره الکترونیکی، ضرورت افغانستان امروز

‌شنبه 14 حوت 1395 -

در جلسه روز پنجشنبه، 12 حوت 1395 کابينه دولت افغانستان، طرح تعديل قانون ثبت احوال نفوس که قبلا در کميته قوانين کابينه مورد تاييد قرار گرفته بود، مطرح گرديد و تصويب شد. در همان جلسه رييس جمهور غني اين قانون را طي فرمان تقنيني...ادامه مطلب ←

افغانستان در محراق توجه جهان

افغانستان در محراق توجه جهان

‌شنبه 14 حوت 1395 -

واقعیت امر این است که گروه های تروریستی تا هنوز در تنگای اقتصادی و سیاسی قرار نگرفته اند و پناهگاه‌های امن آنها از بین برده نشده است. تا زمانیکه که این گروه ها از لحاظ اقتصادی تامین باشند، حامیان سیاسی خود را داشته باشند ...ادامه مطلب ←

اکو در محاق سیاست

اکو در محاق سیاست

پنج‌شنبه 12 حوت 1395 -

سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو/Economic Cooperation Organization ) يکي از مهم ترين سازمان هاي منطقه اي است که در سال 1985 از سوي سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه با هدف همکاري هاي اقتصادي، فني و فرهنگي ميان کشورهاي...ادامه مطلب ←

رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان (قسمت سوم)

رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان (قسمت سوم)

چهارشنبه 11 حوت 1395 -

با ساير کشورها روابط ديپلماتيک برقرار کنيد؛ بويژه چين و کشورهاي خليج فارس که همانند آمريکا نگران مداراي پاکستان با سازمان هاي تروريستي است. آمريکا بايد تلاش هاي خود را، از جمله در در مجامع چند جانبه، به منظور تحريم گروه ها و...ادامه مطلب ←

رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان (قسمت دوم)

رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان (قسمت دوم)

سه‌شنبه 10 حوت 1395 -

اداره اوباما که از انتخاب يک حکومت غير نظامي در پاکستان در سال 2008 دلگرم شده بود، تصميم گرفت يک بسته کمک غيرنظامي چند ساله را به عنوان مشوق، براي همکاري حکومت اين کشور با آمريکا، عرضه کند. اين اولين باري بود...ادامه مطلب ←

رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان

رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان

دو‌شنبه 9 حوت 1395 -

اداره جديد ترامپ بايد سياستهايش را در قبال پاکستان به منظور مهار مؤثر تهديدهاي تروريستي برخواسته از اين کشور و درنهايت رفع اين تهديدها، بازنگري کند. فعاليت گروههاي تروريستي در پاکستان و کوتاهي حکومت اين کشور در مهار اين گروهها...ادامه مطلب ←

اسماعیل مبلغ؛ استثنایی در تاریخ معاصر ما

اسماعیل مبلغ؛ استثنایی در تاریخ معاصر ما

دو‌شنبه 9 حوت 1395 -

در طي يک صد سال گذشته، کمتر کسي را سراغ داريم که به اندازه اسماعيل مبلغ، درد و دغدغه حقيقت داشته باشد و از سر مسالهداري و حقيقتجويي، کتاب خوانده و تحقيق و پژوهش کرده باشد. اما از قضا، کمتر کسي را نيز ميشناسيم ...ادامه مطلب ←

کد جزا و تنگناهای نسبت فقه و قانون (قسمت دوم)

کد جزا و تنگناهای نسبت فقه و قانون (قسمت دوم)

یک‌شنبه 8 حوت 1395 -

فقه اسلامي با تمام شاخهها و مکاتب فقهي که در درون خود دارد، داراي مشترکاتي است که سرنوشت همه آنها را به نحو واحدي رقم زده است. از اين نگاه مجموع مذاهب فقهي داراي نوعي عقلانيت مشترکي است که مهمترين ويژگي آن ابتنا...ادامه مطلب ←

بررسی اقتصادی زعفران به عنوان جایگزین تریاک

بررسی اقتصادی زعفران به عنوان جایگزین تریاک

یک‌شنبه 8 حوت 1395 -

« امنيت غذايي» و « توسعه پايدار » براي همه کشور ها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و رسيدن به انکشاف اقتصادي و توسعه پايدار هدف اساسي يک جامعه و يک کشور را تشکيل ميدهد. هر کشور در تلاش است تا به رشد و توسعه اقتصادي...ادامه مطلب ←

کد جزا و تنگناهای نسبت فقه و قانون

کد جزا و تنگناهای نسبت فقه و قانون

شنبه 7 حوت 1395 -

به مدت بيش از يک سال است که قانون کد جزا در کميته قوانين کابينه دولت افغانستان تحت بررسي است. تا هنوز اين قانون مراحل اصلي تصويب را طي نکرده است و هم چنان در دفاتر وزارت عدليه، دفتر معاون دوم رييس جمهور و ديگر...ادامه مطلب ←

دست کشیدن پولیس از وظیفه‌ و پاسخ نابجای وزارت داخله

دست کشیدن پولیس از وظیفه‌ و پاسخ نابجای وزارت داخله

پنج‌شنبه 5 حوت 1395 -

روز جمعه هفته گذشته، پوليس حداقل هفت پوسته امنيتي را در شاهراه کندهار ــ ارزگان تخليه کردند و وظايف خويش را به حالت تعليق درآوردند. آن ها خواست ساده اي داشتند، تا زماني که معاش شان پرداخت نشود، به وظيفه ي خود...ادامه مطلب ←

نظریه‌ «انحطاط» در نگاه جواد طباطبایی و علی امیری

نظریه‌ «انحطاط» در نگاه جواد طباطبایی و علی امیری

چهار‌شنبه 4 حوت 1395 -

در جهان اسلام، همواره بر خرد جاويدان يا حکمت خالده تأکيد شده است. اين اصطلاح از قرنهاي سوم و چهارم هجري، بين متفکران و حکماي مسلمان رايج بوده است. در دوران معاصر يا حداقل در طول يک سدهاي گذشته نيز اغلب متفکران...ادامه مطلب ←

بررسی دلایل انتقال صلاحیت های رئیس جمهوری قزاقستان به پارلمان

بررسی دلایل انتقال صلاحیت های رئیس جمهوری قزاقستان به پارلمان

چهار‌شنبه 4 حوت 1395 -

به عنوان شخصيکه در جمهوري قزاقستان تحصيل کرده و تحولات در اين کشور قدرتمند آسيايي را هميشه پيگيري مينمايم. قزاقستان امسال شاهد رويداد هاي مختلف بود، منجمله برگزاري مسابقات بين المللي زمستاني ورزشهاي دانشگاهي...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر