صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

نگاهی به عملکرد انجوها در افغانستان

نگاهی به عملکرد انجوها در افغانستان

چهارشنبه 22 سرطان 1390 -

پس از سقوط طالبان، همگام با حضور نظامی و سیاسی آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان، موجی از انجوها و موسسات دولتی و غیردولتی نیز در افغانستان حضور یافته و در زمینه های مختلف ...ادامه مطلب ←

صلح یا ترفند سیاسی!!

صلح یا ترفند سیاسی!!

سه شنبه 21 سرطان 1390 -

هرچند صلح، خود یک عمل سیاسی است. اما این عمل سیاسی با ترفند سیاسی متفاوت می باشد. مبناها و ارزشهای نهفته در هر یکی مغایر با همدیگر می باشند. اهدافی که در صلح دنبال می گردد، نیز ارزشهای که در صلح وجود دارد، همین طور راهکارهای که در صلح ارائه ...ادامه مطلب ←

افغانستان قمار رقابت های انتخاباتی،قربانی بحران اقتصادی و یا...؟

افغانستان قمار رقابت های انتخاباتی،قربانی بحران اقتصادی و یا...؟

یک شنبه 19 سرطان 1390 -

ده سال از استقرار نظام جدید سیاسی در افغانستان می گذرد و در حالیکه نظام جدید از حمایت های مالی، نظامی و سیاسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو ملل متحد برخوردار است، به نظر می رسد این...ادامه مطلب ←

الگوپذیری جامعه از زمامداران

الگوپذیری جامعه از زمامداران

یک شنبه 19 سرطان 1390 -

در تربیت انسان و رشدجامعه، عوامل مختلفی تأثیرگذار می باشد که هر یک به نوعی در شکل دهی شخصیت انسان و چگونگی جامعه نقش ایفا می کنند؛ اما در این میان اثر گذاری حاکمان و زمامداران نیز ...ادامه مطلب ←

تبعیض علیه کارگران افغانی در درون کشور!

تبعیض علیه کارگران افغانی در درون کشور!

شنبه 18 سرطان 1390 -

در حالیکه بخش عمده مردم افغانستان بخاطر نبود کار و تامین معیشت زندگی شان به خارج از کشور پناه برده و با سختی و مشقت و گاها نیز با تحمل بی مروتی های کشورهای میزبان، با دست مزد بسیار ...ادامه مطلب ←

كميسيون سازي و وقت كشي

كميسيون سازي و وقت كشي

شنبه 18 سرطان 1390 -

نزديك به پنج ماه است كه تنش و اختلاف رو به افزايش ميان قوه مقننه با قوه مجريه و قضايه حاكم است؛ اين اختلافات كه پس از اعلان نهايي نتايج انتخابات پارلماني سال گذشته شكل گرفت، با ايجاد و آغاز ...ادامه مطلب ←

عادی پنداری کشتار و مرگ احساسات در افغانستان

عادی پنداری کشتار و مرگ احساسات در افغانستان

پنج شنبه 16 سرطان 1390 -

بیش از سه دهه است که مرگ، خون و پولاد در زندگی افغانها خانه کرده و هر شب و روز، شاهد بخون غلطیدن ده ها انسان بی گناه این سرزمین می باشیم. درست باشلیک نخستین گلوله های رژیم کودتایی نورمحمد ترکی که برحیات حکومت داوود خان فرود آمد به عنوان نقطه ...ادامه مطلب ←

عقب مانده یا  عقب نگهداشته شده؟

عقب مانده یا عقب نگهداشته شده؟

پنج شنبه 16 سرطان 1390 -

روزی از روزها در جمعی، وضعیت تاسفبار کشور مورد بحث قرار گرفت. هرکس دیدگاه و نظر خود را پیرامون وضعیت جاری بیان میداشت. از جمله موضوعی که مورد بحث...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی