صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسولانه سخن بگوییم

-

در روزهای اخیر سخنان یکی از نمایندگان مجلس در مورد مصارف بخشهایی از حکومت و دفتر اداره امور ریاست جمهور خبرساز شده و در شبکه های اجتماعی بلوایی به پا شده است. بر اساس سخنان یکی از نمایندگان مجلس تنها مصرف ترکاری یا سبزیجات اداره امور یاست جمهوری 30 میلیون دالر شده است. بر اساس گفته های این وکیل، تنها در اداره امور ریاست جمهوری 17 نوع گوشت قرارداد شده است. قبلا نیز از این گونه شایعات زیاد ساخته و پرداخته شده بود. از قبیل مصارف کود 91، دفتر بانوی اول، مصرف بودجه کرونا و توزیع نان خشک و مانند آن. در این مورد چند نکته حایز اهمیت است:
1.  بدون شک نقد حکومت و یا بخش هایی از آن از سوی نهادهای ناظر به خصوص وکلای مردم، جامعه مدنی، رسانه ها و منتقدان حکومت نه تنها منفی نیست؛ بلکه یک دستاورد است و باید برای آن مجال داده شود و هرگز نباید از آن طفره رفت. زیرا تفاوت یک جامعه دموکراتیک و چندصدایی با یک جامعه بسته و استبدادزده در همین است. اگر روزی صداهای نقد و اعتراض خفه شود باید از آن ترسید و در برابر چنان وضعیت همگان باید ایستاد شوند و صدای خود را بکشند. زیبایی یک جامعه متکثر و مداراگر در تنوع صداها و انتقادها است. بنابراین مسولان حکومتی تلخی های نقد را با جان و دل پذیرا شوند و هرگز از انتقاد و اعتراض در برابری کژی ها و کژتابی ها نهراسند.
2. متاسفانه در جامعه ما که دارای یک دموکراسی جوان و آزادی بیان نورس است گاهی رقابت ها و اختلاف ها با دشمنی و عناد اشتباهی گرفته می شود. در سال های گذشته بسیار اتفاق افتاده است که یک شایعه صرف و یک شیطنت رسانه ای تبدیل به یک معضل و حتی از بین رفتن حیثیت یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی شده است. از این رو گاهی مرزهای اخلاق و انسانیت در چنین مواردی درهم شکسته می شود و همه چیز زیر پای نقدهای بی رحمانه و غیر اخلاقی له می شود. همه باید تلاش کنیم که مرزهای اخلاق و انسانیت را دریابیم و از هرگونه اتهام و یا شایعه غیر اخلاقی پرهیز کنیم. آزادی بیان و رقابت در دنیای دیگر دارای فرهنگ و الزامات حقوقی نیز هست.
3. اشخاصی که به نقدهای شایعه مانند رو می آورند باید متوجه باشند که آیا از یک موقعیت رسمی سخن می گویند و یا به عنوان یک کنشگر عادی در جامعه و یک کاربر شبکه های اجتماعی؟ وقتی به چنین چیزی فکر کنیم مسلما مرزهای شایعه و اتهام و اغتشاش را درک می کنیم و از سخنان خود مواظبت می کنیم. به همین خاطر همه کسانی که به نحوی در یک موقعیت رسمی قرار دارند باید مسولانه سخن بگویند و در برابر گفته های خویش پاسخگو باشند. در شرایط فعلی پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات سبب شده است که هر سخنی به محض انتشار در فضای مجازی تبدیل به خوراک رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی می شود.
4. از سوی دیگر نهادهای رسمی مثل دفتر اداره امور ریاست جمهوری و یا اداره تدارکات ملی باید علاوه بر این که در برابر اتهامات پاسخگو باشند از موقعیت و جایگاه حقوقی خود نیز دفاع کنند. متاسفانه باید اذعان کنیم که زبان دفاع و روشنگری در حکومت الکن است و یا از سر بی توجهی و یا از سر بی تدبیری در برابر انواع اتهام ها و شایعات بی اساس، سکوت می کنند. طبیعی است که معنای سکوت پذیرش تلویحی مفاد شایعات و اتهامات است. بارها نهادهای دولتی مورد هجوم رسانه ها و افکار عمومی، به دلیل یک شایعه بی اساس قرار گفته اند اما بارها ساکت بوده اند. چنین امری پذیرفته نیست و باید شایعات و اتهام تا آخرین مرحله تحقیق و بررسی باید پیش برود و پاسخ داده شود. در همین زمینه نهادهای مربوطه باید به گونه جدی عمل کنند و به شایعات و اتهام ها رسیدگی کنند.
با توجه به آن چه گفته شد همه ما به خصوص کسانی که در مسند رسمی قرار دارند اولا مسولانه سخن بگویند و به هر شایعه اتهام دامن نزنند و ثانیا اگر نهادهایی که مورد اتهام قرار می گیرند تا آخرین مراحل تحقیق و شفافیت باید هرگونه اتهام و شایعه را پاسخ بگویند و از حیثیت رسمی خویش نیز دفاع کنند. تا از بی اعتمادی و بی باوری جامعه نسبت به مجموعه نظام جلوگیری گردد.

دیدگاه شما