صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هدف از ترورهای هدفمند

-

دیروز در یک حمله تروریستی در شهر کابل دو تن از قضات زن کشته شدند و همراهان شان نیز زخم بر داشتند. از قراین و شواهد چنین پیداست که هدف اصلی عاملان این حادثه نه حیثیت کارمندی قربانیان و نه موقف رسمی آنان به عنوان قاضی بوده است. بلکه هدف اصلی حمله بر زنانی بوده است که البته هم کارمندان دولت هستند و از بخشی که مورد توجه خاص رسانه ها قرار می گیرد. اما در محور اصلی هدف زن بودن  قرار داشته است که متاسفانه در نخستین قدم تروریست ها موفق شده اند که دو تن از قاضیان زن را به قتل برسانند و از این طریق بر هراس و ترس در میان طبقه اناث بیفزایند.
پیش از این گروه های مختلف اجتماعی و مدنی هدف قرار گرفته بودند که عبارت بودند از اساتید دانشگاه، مراکز آموزشی و تحصیلی، خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری. اکنون به نظر می رسد در ادامه همان قتل های هدفمند این بار نوبت به زنان کارمند و فعال در عرصه های اجتماعی و مدنی رسیده است. امیدواریم که این حدس و گمان نادرست باشد. اما با توجه به گزارش های امنیتی و اعترافاتی که قبلا از اعضای گروه های تروریستی دستگیرشده گرفته شده است، گفته اند که بخشی از پلان ترورهای هدفمند متوجه زنان فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی و مدنی است. در هر صورت آنچه مسلم است این است که تروریست ها به موازات تشدید خشونت ها و جنگ ها علیه نیروهای امنیتی و دولت دست به ترورهای هدفمند و با هدف نرم نیز زده اند. اکنون پرسش اساسی این است که چرا به این شیوه روی آورده اند و از قتل انسان های بی گناه و غیر نظامی چه چیزی را به دست می  آورند؟
با توجه به این که جریان مذاکرات صلح در مرحله حساسی رسیده است و ممکن است در روزهای آینده بحث بر سر مسایلی چون ارزش های حقوق بشری و به خصوص حقوق زنان در جامعه شروع شود، طالبان احساس می کند که اگر در این مرحله صداهای علیه خود را خاموش سازند و یا حداقل به سکوت وادار کنند، در جریان مذاکرات موفق تر خواهند بود. از نخستین روزهایی که مذاکرات مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان شروع گردید زمزمه هایی مبنی بر خطر افتادن ارزش های مندرج در قانون اساسی و دستاوردهای دو دهه نیز شروع شد.
در گسترش این زمزمه ها و همگانی ساختن آن اساتید دانشگاه و رسانه ها نقش اول را داشتند. زیرا این گونه نگرانی از سوی مقامات حکومتی زیاد دامن زده می شد اما به دلیل نگاهی که در جامعه نسبت به قدرت وجود دارد کمتر مورد توجه قرار می گرفت. اما رسانه ها و فعالان مدنی و فرهنگی سهم عمده ای در حمایت از جمهوریت و ارزش های دموکراتیک داشتند. مسلم است که در زمینه آزادی های مدنی و ارزش های حقوق بشری در طی سال های اخیر دستاوردهای قابل توجهی وجود دارد که طالبان ذاتا با آن ها مخالف هستند. بر اساس باورهای بنیادین طالبان و قرائت آنان از شریعت و آموزه های دینی اگر تضاد آن ها را با ارزش های حقوق بشری از میان برداریم، دیگر چیزی از هویت طالبانی باقی نخواهد ماند. از همین رو طالبان و تمام گروه های تروریستی و افراطی نهایت تلاش خود را به خرج می دهند تا علنا با ارزش ها و نمادهای تمدن و تجدد مخالفت بورزند تا بهتر شناخته شوند. در غیر آن صورت کسی به مدعیات و آرمان های افراط گرایانه آنان توجه نخواهند کرد.
چنان که در روزهای اخیر برخی از اعضای هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان مدعی شده اند که طالبان اصلا حاضر نیست تا خانم های عضو هیات گفتگو کنند به نظر می رسد مساله حضور زن در جامعه و آزادی های آنان در روزهای آینده در جریان مذاکرات داغ تر خواهد شد. حتی همین عضو هیات گفته است که طالبان ممکن است پلان داشته باشند تا در روزهای آینده زنان را مورد حمله قرار دهند تا اراده آنان را ضعیف بسازند و صدای شان را خاموش کنند. استراتژی ساکت ساختن صداهای متنوع و متکثر از درون جامعه افغانی در برابر تمامیت خواهی طالبان امری است که ریشه در باورهای بنیادین تروریسم و افراطگرایی اسلامی دارد. بنابراین هدف اصلی از ترورهای هدفمند خاموش ساختن صداهای متکثر و متنوع در برابر خواست های آنان در میز مذاکرات است.

دیدگاه شما