صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اخلال نظم عامه؛ ایجاد تردید در آرمان شهدا

-

دیروز هیجدهم سنبله سالروز شهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود بود. در این روز هرساله علاوه بر برگزاری مجالس تجلیل در سراسر کشور، برخی از پیروان او کارنوال های بی نظمی و آشوب در سطح شهر کابل راه اندازی می کنند. متاسفانه این حرکت در سال های پسین تبدیل به یک سنت شده و شهر کابل هرسال در هیجدهم سنبله حالت غیر عادی به خود می گیرد و وضعیت جنگی در آن حاکم می شود. شهروندان کابلی هر ساله در این روز شاهد عبور گروپ های موترسوار و موتورسایکل سوار هستند که مجهز به ابزار آلات جنگی و آلات قتاله و پرچم های مخالف پرچم رسمی کشور بوده و عصر جنگ های داخلی و تنظیمی را در اذهان زنده می کنند. حرکت های غیر قانونی، عربده کشی به سبک گنگسترهای غربی، تهدید و حتی جراحت و قتل شهروندان دیگر، بستن معابر عمومی و در برخی موارد چور و چپاول دکان ها و... بخشی از حرکت هایی هستند که سازماندهندگان این کارنوال ها انجام می دهند. این گونه حرکت ها سبب می شود که گاهی مردم به آرمان شهدا و اهداف آنان تردید کنند.
این حرکت ها از سوی افکار عمومی همواره محکوم می شوند و بدان ها با دیده نفرت نگاه می شود و در نتیجه حتی سبب می شوند که افکار عمومی به آرمان ها و اهداف شهدای بزرگ افغانستان با دیده تردید بنگرند و همه تلاش ها و مجاهدت های آنان را زیر پرسش ببرند.
در میان سران مجاهدین و شهدای افغانستان فرمانده احمدشاه مسعود دارای یک جایگاه استثنایی و منحصربفرد است. او هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی یک چهره مشهور و یک چریک نامدار بود که همواره با کسانی چون چگوارا مقایسه شده و یکی از چهره های کاریزما در قرن بیستم نام برده شده است. پیروانش که از و به عنوان «آمر صاحب» یاد می کردند حتی پس از مرگش او را می پرستند و هنوز به عنوان یک چهره افسانه ای به او احترام قایل هستند. دلیل این همه احترام و شهرت پشت کار، تعهد، صداقت و قهرمانی های او در برابر ارتش سرخ شوروی بود.
فرمانده مسعود مثل همه انسان های بزرگ دچار اشتباهاتی شد که هرگز قابل انکار نیست. طبیعی است که انسان های بزرگ اشتباهات شان هم بزرگ و قابل دید است. اما آن اشتباهات هرگز سبب تقلیل در شهرت جهانی وی نشد. او هنوز با احترام یاد می شود و دولت افغانستان از او به عنوان قهرمان ملی در سطح کشور تجلیل می کند.
اما حرکت های عده ای به عنوان پیروان مسعود که کارنوال های اخلال نظم عامه راه می اندازند و با فیرهای هوایی و حرکت های غیر قانونی این همه شهرت و حرمت را کمرنگ می سازند و در نهایت در آرمان و ا هداف او تردید ایجاد می کنند. اگرچه پیروان او در حکومت و هم چنین خانواده و بنیاد شهید احمدشاه مسعود هر ساله از این گونه حرکت ها ابراز انزجار کرده اند و حکومت نیز هر ساله اعلامیه برخورد با متخلفان را صادر می کند. ولی هنوز کسی موفق نشده است که جلو این گونه حرکت ها را بگیرد.
مهم این است که کارنوال های مخل نظم عمومی و غیر قانونی نه تنها کم نمی شود بلکه هر ساله رنگ و رخ تازه می گیرد و بیش از گذشته رونق می گیرد. در پشت این بی نظمی ها و اخلال ها هیچگونه فلسفه و تفکر سیاسی عمیق نهفته نیست. زیرا در آن چیزی جز بی نظمی و حرکت های گنگستری بی معنی دیده نمی شود. تنها پیامد این گونه حرکت ها گسترش بدگمانی و تردید در مورد شخصیت شهدایی چون مسعود و وارد کردن ابهام در آرمان ها و اهداف شهدا است. این تردیدها از آنجا شکل می گیرد و سبب شکاف های جدید اجتماعی و سیاسی می گردد که ما یک تاریخ پر از منازعه و جنگ های تنظیمی را پشت سر گذاشته ایم. تاریخ گذشته ما متاسفانه مملو از دشمنی و نفرت و زخم های عمیق است. به همین خاطر بی نظمی و رفتارهای گنگستری و غیر قانونی تنها می تواند بر تردیدها و ابهام ها بیفزاید. چه خوب است که در سال های آینده پیروان قهرمان ملی تدابیر ویژه و راهکارهای عملی تر برای جلوگیری از چنین حرکت های خودسر و نظم شکن بسنجند و در پیش گیرند.

دیدگاه شما