صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونـا را هم چنـان بـاید جـدی گـرفت

-

نزدیک به دو هفته است که مساله کرونا در کشور تبدیل به یک موضوع عادی شده است و کسی ملاحظه آن را نمی کند و به توصیه های بهداشتی عمل نمی شود. در آخرین اقدام، کابینه پس از فیصله شروع کار نهادهای تحصیلی، دیروز تصمیم گرفته است که بخش معارف نیز به فعالیت های خویش ادامه دهد و به ویژه مکاتب در سکتور خصوصی را به طور کامل اجازه داده است که فعالیت های تعلیمی خویش را از سر بگیرند. هم چنین بخش های عمده مکاتب دولتی نیز به فعالیت خویش دو باره آغاز خواهند کرد و از این پس هم دانشگاه ها و مکاتب به حالت عادی بر خواهند گشت.
در مجموع برخورد حکومت با مساله کرونا در ابتدا منسجم و جدی بود. تصمیماتی که در ابتدای شیوع این ویروز در افغانستان گرفته شد تازه در برخی کشورهای همسایه عملی می گردد. این مساله نشان می دهد که آن تصمیمات کارآمد و مفید بوده است. قرنطین کردن برخی شهرهای آلوده، تعیین رژیم کاری خاص در ادارات دولتی و خصوصی، تعطیلی مکاتب و دانشگاه ها، تعطیلی تمام مکان های مزدحم و پر رفت و آمد، کمک به افراد بی بضاعت که از کرونا متضرر شده ا ند و ... بخشی از اقدامات حکومت بود که نتایج ملموس در پی داشت. اما با آمدن دو عید و رفت و آمدهای عیدی و بی توجهی مردم متاسفانه ویروس کرونا به شدت شیوع پیدا کرد و مدتی میزان مرگ و میر نیز افزایش چشم گیری یافت. البته در قسمت آمار و ارقام مبتلایان به کرونا و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری فاصله جدی بین واقعیت و آمارهای اعلامی وجود داشت. این فاصله ناشی از کمبود وسایل تشخیصیه و امکانات طبی بود. اما در مجموع آن چه از آمارهای رسمی و به خصوص انعکاس مرگ و میرها در شبکه های اجتماعی بدست می آمد، مدتی وضعیت بسیار نگران کننده بود. اما پس از مدتی به خصوص در هفته های اخیر این وضعیت دو باره بهتر شده و شفاخانه ها خلوت گردیده و میزان مرگ و میر هم کم به نظر می رسد. آمارهای رسمی نیز همین مساله را تایید می کند.
اما اکنون به نظر می رسد با عادی شدن وضعیت از سوی مردم و عادی سازی دولت از طریق بازگشایی مراکز تجاری و آموزشی وضعیت دو باره بدتر خواهد شد. تجربه دیگر کشورها نیز نشان می دهد که که هر زمان که در زمینه قرنطین و رعایت اصول صحی در برابر کرونا سهل انگاری شده است، شیوع این ویروس بیشتر گردیده است. شیوع مجدد ویروس در برخی کشورها و قرمز شدن دو باره وضعیت در بسیاری از مناطق آلوده در دیگر کشورها نشان می دهد که ما هم چنان در معرض خطر شیوع مجدد این بیماری کشنده قرار داریم.
خطر شیوع مجدد کرونا در کشور ما از چندین جهت نگران کننده است. اول این که تقریبا تا یک ماه دیگر بیشتر مناطق افغانستان وارد فصل سرما می گردد. این ویروس در فصل سرما هم رشد بیشتر دارد و هم خطر بیشتر. به دلیل این که سرما و هر چیز سرد بر فردی که مبتلا به کرونا شود بی نهایت مضر است و قدرت کشندگی بیماری را چندین برابر می سازد. از این رو با توجه به این که مراکز آموزشی در کشور ما در فصل سرما فعال است، شیوع بیماری می تواند خطرات جدی را متوجه افراد کند. دوم این که متاسفانه فراهم ساختن امکانات و تجهیزات طبی و هم چنین محلات اقاماتی برای بیماران در فصل سرما بسیار سخت خواهد بود. سوم این که حضور هزاران محصل و متعلم در مراکز آموزشی میزان رشد شیوع کرونا را چندین برابر خواهد کرد. از این رو مقابله با شیوع آنی کرونا برای بخش صحی ما بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
با توجه به تجربه های تلخ دیگر کشورها در زمینه شیوع مجدد کرونا، اکنون ترس از آن وجود دارد که این بیماری در کشور ما دو باره اوج بگیرد و در فصل سرما و خزان و زمستان تمام امکانات و ظرفیت های صحی ما را زمین گیر کند. بنابراین اگر دانشگاه ها و  مکاتب باز می شوند باید نهادهای مربوط به راه های مقابله با کرونا نیز بیندیشند. زیرا خطر کرونا هم چنان جدی است و هنوز از بین نرفته است.

دیدگاه شما