صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت مبارزه همگانی با اژدهای خفته

-

ظاهرا کم کم آن چه ازش می ترسیدیم و نمی خواستیم نامش را بر زبان بیاوریم خود را تا دروازه های خانه های مان رسانده است. دیروز وزیر صحت عامه به یک باره از 10 مورد دیگر از مبتلا شدن به کرونا در کشور خبر داد و بدین ترتیب آمار رسمی افغانستان در یک روز از 24 مورد به 34 مورد صعود کرد.  هم چنین وزارت صحت عامه مرگ نخستین قربانی کرونا در افغانستان را در ولایت بلخ تایید کرده است. این یک زنگ خطر جدی است که به صدا درآمده است. ویروس کرونا هم اکنون به معنای واقعی کلمه تبدیل به اژدهای خفته شده است. اژدهایی که در حال بیدار شدن است و اگر دهان باز کند ممکن است ما را به صورت دسته جمعی ببلعد و به گفته یکی از مسولین دولتی احتمال وجود دارد که روزی فرا رسد که نتوانیم جنازه های خود را از سطح شهر جمع کنیم. خطر کرونا اکنون در حال تبدیل شدن به یک خطر واقعی است و دیگر از مرز احتمالات عبور کرده است. در چنین مهم ترین پرسش این است که چه باید کرد؟
کلیدی ترین پرسش در برابر هر بحران به خصوص بحران هایی چون شیوع ویروس کرونا همین است که چه باید کرد؟ این پرسش برای کشوری مثل افغانستان که علاوه بر کرونا دچار بحران های بسی بزرگ تر از آن مثل جنگ، منازعه چهل ساله، نابسامانی سیاسی، فقر و ویرانی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است، از اهمیت خاص برخوردار است. علی رغم همه تلاش هایی که صورت گرفته است باید اذعان کنیم که اساسا مساله کفایت و عدم کفایت مسولان دولت مطرح نیست بلکه مساله اصلی فقدان ظرفیت امکانات و منابع بشری است. دولت در روزهای اخیر تلاش های بی وقفه ای را انجام داده است. هم آمادگی ها در ولایات مبتلا به کرونا خوب بوده است و هم آگاهی دهی عمومی از سوی نهادهای دولتی. اما متاسفانه غفلت عمومی هنوز مساله اصلی است.
در متن جامعه دو نهاد مهم خانواده و دین می توانند نقش مهم در کنترل شیوع ویروس کرونا داشته باشند. اما متاسفانه هنوز هر دو نهاد کرونا را جدی نگرفته اند و در دام توهمات و خرافات گرفتارند. خانواده ها هنوز بسیاری از عنعنات و سنت های اجتماعی حاکم بر روابط اجتماعی و معاشرت های عمومی را نتوانسته اند تعطیل کنند و رفت و آمدهای خانوادگی در همه مناسبت های مذهبی و سنتی جریان دارد. اگر در سطح شهر کابل گشتی بزنیم در آغاز سال نو صدها موتر گل پوش برای عروسی را می توان مشاهده کرد و هم چنین تجمع مردم در مساجد و خانه ها برای برگزاری مراسم فاتحه و ختم را در هر محله می توان دید. تجمع و گردم هم آمدن مردم به مناسبت های مختلف هنوز به عنوان یک تهدید جدی وجود دارد و هرگز مردم به لحاظ اجتماعی کرونا را جدی نگرفته اند.
بی پروایی مردم در برابر بیماری که به شدت مسری است ناشی از باورهای غلط و خرافاتی است. متاسفانه متولیان امور دینی و مذهبی نه تنها در مبارزه با کرونا نقش مهم نگرفته اند بلکه هنوز در برابر تبلیغات عمومی مبنی بر جلوگیری از تجمعات به خصوص در مساجد مقاومت می کنند. در نخستین جلسه کمیته اضطراری مبارزه با شیوع کرونا، وزیر ارشاد، حج و اوقاف به گونه واضح از قناعت دادن به امامان جمعه و جماعات اظهار عجز کرد و گفت که وزارت حج به تنهایی قادر به رضایت دادن علمای مساجد نیست و در این زمینه شورای علما باید تدابیری اتخاذ کند. بخش هایی از سخنان برخی از علمای مشهور و امامان جمعه در روزهای اخیر نشر شده است که نشان می دهد هنوز آنان به خطر اصلی پی نبرده اند و حاضر نیستند تجمعات دینی و مذهبی تعطیل شود.

همه کشورهایی که با کرونا دست و پنجه نرم می کنند بزرگ ترین اشتباه و غفلت اصلی شان عدم تصمیم گیری درست در زمان مقتضی بوده است. در زمان بحران تصمیم قاطع و فوری یک اصل است. حتی اگر آن تصمیم غلط هم باشد بهتر از آن است که بعدا افسوس بخوریم که چرا در اتخاذ تصمیم تعلل کردیم. از همین رو اکنون حکومت باید همه تصامیم پیشگیرانه را به اجرا بگذارد و نهادهای دینی دولت را از طریق تعطیلی مراکز تجمع حمایت کنند. اصرار و مقاومت در برابر تعطیل مراکز دینی حماقت محض است و ریشه در بدفهمی و کج اندیشی دینی دارد. در حالی که همه نهادهای دینی در همه کشورهای اسلامی فتاوای زیادی مبنی بر تعطیلی مساجد و مراکز دینی صادر کرده اند، مقاومت تعدادی از امامان جمعه و جماعت در افغانستان به هیچوجه پذیرفتنی نیست. خانواده ها و نهادهای اجتماعی باید خطر را درک کنند و از هرگونه آیین و رسمی که منجر به تجمع مردم می شود به گونه موقت دست بر دارند. اکنون مراکز آموزشی و تمام نهادهای رسمی که محل تجمع بوده است از سوی دولت تعطیل شده است و این یک اقدام بجا است. اما خوب است که دیگر نهادهای اجتماعی مثل خانواده ها و مراکز دینی نیز همه فعالیت های مبتنی بر تجمع مردم را تعطیل کنند و به مبارزه همگانی علیه کرونا بپیوندند. فعلا تنها گزینه فراروی مردم افغانستان در مبارزه با کرونا، تعطیلی هر گونه تجمع و مبارزه همگانی با کرونا است.

دیدگاه شما