صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرونا؛ محکی برای توانمندی دولت‌ها

-

کرونا به عنوان یک ویروس جدید و تازه شناخته شده که از چین برخاسته با سرعت تمام مرزها را در می نوردد و همه جهانیان به خصوص دولتها را به چالش فراخوانده است. اکنون در سراسر جهان نشانههایی از این بیماری خطرناک دیده شده است و در تازهترین مورد سازمان جهانی صحت در تمام جهان وضعیت اضطراری اعلان کرده است و گفته  که تا کنون 213 نفر بر اثر این بیماری جان باخته اند و بیش از 10هزار نفر نیز بدان مبتلا گردیده اند.
به موازات گسترش و تهدید هرچه بیشتر این بیماری خطرناک، کشورهای مختلف جهان تدابیر پیشگیرانه مختلفی را در برابر آن اتخاذ کرده اند. هر دولت به اندازه توان و ظرفیتی که در اختیار دارد به گونه بیسابقه برای مبارزه با این بیماری اعلان آمادگی کردهاند و از روشهای مختلفی تا کنون سخن گفتهاند. ممکن است در مورد سطح تهدید این بیماری مبالغه صورت گرفته باشد ولی باید آن را جدی گرفت و در برابر آن و به خاطر مقابله با این بیماری از هیچ روشی نباید فروگزار کرد.
طی روزهای گذشته نخستین اقدام وزارت صحت افغانستان، تماس تلفنی وزیر با مقامات چینی بود که از آنان خواسته شده است که جلو مسافران به افغانستان گرفته شود و هیچ کسی نباید از چین وارد افغانستان شود. دومین اقدام وزارت صحت نیز گماشتن افرادی برای کنترل این بیماری در دروازه های وردی کشور بود. تصاویری از این افراد بیرون داده شد نشان می داد که پرسنل صحی ملبس به لباسهای مخصوص ولی بدون هیچکدام تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تنها از مسافران پرسشهایی را مطرح میکنند. این اقدامات با تمسخر و انتقادهای تند از سوی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه گردید.
به همین خاطر پس از شیوع دیالوگهای طنز آمیز در مورد اقدامات وزارت صحت افغانستان در رسانهها و شبکههای اجتماعی به نظر میرسد این وزارت اقدامات جدیتر و عملیتر را در پیش گرفت. تصمیم مشترک وزارت صحت عامه افغانستان یک جا با سازمان جهانی صحت در مورد آزمایش و کنترل افراد در مبادی ورودی کشور از مقصد چین، یکی از جدیترین اقدامات بوده است.
واقعیت این است که متاسفانه باید اذعان کنیم که در کشور ما با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، هیچگونه تدابیر پیشگیرانه از قبل وجود ندارد. این امر تنها مربوط به وزارت صحت نمیشود بلکه در تمام بخشهای دیگر نیز چنین حالتی حاکم است. به عنوان مثال در هفتههای گذشته سیلابهای بسیار شدید بخشهای غربی و جنوبی و غربی کشور را فرا گرفت و هزاران خانواده بیجا شدند ولی از اقدامات عاجل و پیشگیرانه خبری نبود. نهادهای مربوطه تنها پس از وقوع حوادث اقداماتی را صورت می دهند.
اکنون در برابر بیماری خطرناک و مسری کرونا نیز ما در چنین حالتی به سر میبریم. مشکل این است که مراودات و رفتوآمدهای میان دو کشور چین و افغانستان در طول سالهای گذشته افزایش یافته است و به خصوص در بخش واردات محصولات چینی به کشور ما اکنون بیش از هر زمان دیگر درگیر هستیم. میان دو کشور هم پروازهای مستقیم وجود دارد و هم پروازهای ترانزیتی. طبیعی است که جلوگیری کامل از این رفتوآمدها و یا مبادلات کالا امکان پذیر نیست. از سوی دیگر برای وزارت صحت کشور تجهیزات کافی و پیشرفته نیز احتمالا به تناسب تهدید و خطرناکی این بیماری وجود ندارد. بنابراین افغانستان یکی از کشورهای همسایه چین است که می تواند بیش از هر کشور دیگر در معرض تهدید باشد و این موقعیت ما تدابیر جدی را ایجاب میکند.
کرونا یکی از جدیدترین بیماری هاییاست که علاوه بر افکندن ترس و هراس در سطح جهان، توانمندی و ظرفیت کشورها را در مقابله با آن به خوبی محک می زند. دیده شود که کشور ما با توجه به مشکلات و نیز با توجه به این که در معرض تهدید بالایی نیز از این ناحیه قرار دارد، چقدر می تواند از گسترش و ورود این بیماری جلوگیری کند. در برخی از تبلیغات جهانی علیه این بیماری آمده است که کرونا، دیر یا زود تمام جهان را آلوده می کند و همه جا را فرا خواهد گرفت. باید منتظر بمانیم که چه وقت کشور ما به این ویروس آلوده می گردد.
اگر واقعا چنین امری صورت گیرد و این بیماری وارد کشور گردد، چه فاجعه ای در افغانستان رخ خواهد داد. از این رو وظیفه دولت و به خصوص وزارت صحت و نهادهای مرتبط در مقابله با این بیماری و جلوگیری از ورود آن به کشور، بسیار سنگین و خطیر خواهد بود. امیدواریم که نهادهای مربوطه در برابر این بیماری تنها تدابیری نیندیشند که اسباب خنده خلق را فراهم کند. بلکه باید بسیار بیشتر از آن چیزی تا کنون انجام داده اند، تلاش کنند.

دیدگاه شما