صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۰ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نه به انارشیسم

-

طی روزهای اخیر تحولات مهمی در روند بازشماری آرا و هم چنین در باره اصل انتخابات صورت گرفته است که واقعا نگران کننده است. جلوگیری از بازشماری آرا در هفت ولایت و آوردن مردمان خسته از جنگ و خشونت با چوب و چماق در پشت دروازه های دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات بدترین تصمیمی بوده است که یکی از تیم های انتخاباتی متاسفانه بدان مبادرت کرده است. افراد چوب بدست در بغلان و حمله بر دفاتر کمیسیون در ولایت هایی چون بدخشان، تخار و سرپل، نشانه های روشنی از اراده به خشونت است. درست است که در دستان مردان خشمگین بغلانی چوب هایی برای آسیب زدن بوده است و در دستان مردمان احساساتی بدخشان و قندوز سنگ و کلوخ بوده است  که به طرف دفاتر و کارمندان کمیسیون انتخابات پرتاب شده است. در ولایاتی چون فاریاب و پنجشیر مردمانی در شب های سرد با تجهیزات کامل و سازماندهی منظم در پشت دروازه های دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات می خوابند تا مبادا بازشماری آرای این ولایات آغاز گردد. همه این کارها نشانه هایی از خشونت و جنگ های دهه هفتاد هستند که یک بار دیگر منازعات بی حاصل داخلی را در اذهان تداعی می کنند.
هم چنین در روزهای اخیر بنابر گزارش های غیر رسمی جلساتی برای مدیریت آشوب در پشت درهای بسته و در خانه های مجلل رهبران سیاسی و جهادی در جریان است. مناطق مختلف شهر کابل و نواحی مختلف آن به اقتضای حضور اقوام و کتله های مختلف سیاسی تقسیم بندی گردیده است تا تظاهرات و اعتراضات در این مناطق به درستی مدیریت شود. بر همین اساس ولایات نیز مانند شهر کابل به زون های مختلف تقسیم گردیده است و برای هر زون مسولین مشخص تعیین گردیده اند. در یک کلام پروژه ناآرامی و شورش و آشوب در بسیاری از ولایات با گیروگان گیری صندوق های آرای مردم در هفت ولایت چند روز است که کلید خورده است. اگرچه بعید به نظر می رسد که این اقدامات به جایی برسد؛ ولی به هر حال بنا برای برهم زدن نظم موجود گذاشته شده است.
در این روزها بحث بر سر حضور مردم در صحنه های انتخاباتی و مظاهره و به آشوب کشاندن شهرها در بین رهبری برخی از تیم های انتخاباتی داغ است. اما همانطوری که همه درک کرده اند مردم احتمالا کمتر به خواست کاندیدان برای بی نظمی و تکرار انارشیسم دهه هفتا پاسخ خواهند داد. وضعیت شکننده موجود می تواند آبستن حوادث تلخی باشد و هر گونه عمل نابجا و اشتباه می تواند به بحران جدیدی دامن بزند. واقعیت این است که حداقل فعلا زمینه برای شورش های بزرگ و ایجاد یک بحران انتخاباتی دیگر غیر محتمل به نظر می رسد.
مردم افغانستان چهل سال است که جنگ و منازعه را با تمام وجود لمس کرده اند. تا کنون هیچ کسی در این سرزمین از جنگ و منازعه بی پایان سودی نبرده است. اگر کسانی احساس می کنند که در طی سال های گذشته قهرمان بوده اند و در تاریخ این کشور نقش تعیین کننده داشته اند، اشتباه می کنند. در طول سال های جنگ همه ما هستی خود را از دست دادیم و ضرر کردیم. افغانستان می توانست یک کشور آرام و با ثبات حداقل به اندازه کشورهای همسایه و دوست باشد. اما همه ما دست در دستان هم گذاشتیم و کشور خویش را چنان ویران کردیم که اکنون ده ها سال حتی از همسایه های نزدیک خود عقب هستیم. به همین خاطر اگر تیم های انتخاباتی و سیاستمداران فرصت طلب بگذارند، مردم افغانستان هیچ علاقه ای به آشوب و ویرانگری ندارند.
انارشیسم و وضعیت شکننده انارشیک چیزی نیست که مردم افغانستان آن را فراموش کرده باشند. از همین رو استقبال عمومی از طرح چالش انداختن فراروی بازشماری آرا بسیار کم بوده است و امیدواریم که به ناکامی مطلق فرو رود. در ولایت هایی چون بامیان و دایکندی و غزنی که برخی از بزرگان ظاهرا قول داده بوده اند که ناآرام بسازند، خوش بختانه بازشماری آرا به خوبی و به گونه مسالمت آمیز پایان یافته است. امید می رود که در روزهای آینده برخی از بزرگان و متنفذین قومی که دروازه های کمیسیون را بسته اند از این کار منصرف شوند و بگذارند که کمیسیون کار خود را انجام دهد. پاسخ سرد مردم به پروژه های تخریب گرایانه و اخلال گرایانه برخی از تیم های انتخاباتی به منزله نه گفتن بر انارشیسم و آشوب است. امید است که تیم های انتخاباتی این موضوع را درک کنند و در کنار مردم بایستند و به هر گونه بی نظمی و بی ثباتی نه بگویند.

دیدگاه شما