صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به اراده مردم احترام بگذارید

-

در روزهای اخیر با نزدیک شدن زمان اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تلاش برای به انحراف کشاندن روند شمارش آرا و سبوتاژ کردن نتیجه انتخابات شدت گرفته است. در این زمینه برخی تیم های انتخاباتی نهایت تلاش می کنند تا شکست خویش را از راه جنجال و بحران آفرینی جبران کنند. متاسفانه در دوره های قبلی نیز پروژه بحران آفرینی نتیجه داده است و تجربه کافی در این زمینه وجود دارد. نتیجه این کار زیر پا کردن اراده مردم و بی باوری به روندهای دموکراتیک است. به همین خاطر لازم است که همه طرف های انتخاباتی به شمول تیم ها و کاندیدان، اعضای کمیسیون های انتخاباتی، جناح های سیاسی، نهادهای امنیتی، نهادهای مرتبط با انتخابات، رسانه ها و شرکای بین المللی افغانستان باید به اراده مردم احترام بگذارند و در راستای تحقق نتیجه آرای مردم تلاش کنند.
همه طرف های اصلی انتخابات به نحوی یا درگیر پروسه انتخابات هستند و یا ناظران آن ها از روند انتخابات نظارت می کنند و لحظه به لحظه به مراجع مربوطه گزارش می دهند. بنابراین جنجال آفرینی بیهوده است و همه مکلف هستند که خاطیان را به رسانه ها معرفی کنند و نهادهای مربوط نیز مکلف هستند که آن ها را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کنند. در راستای حفاظت از آرای مردم هیچ سهل انگاری نباید صورت گیرد و هر کس که برای به انحراف کشاندن پروسه تلاش می کند نباید مصون بماند. به عنوان مثال در روزهای گذشته دو اتفاق مهم در کمیسیون انتخابات افتاده است که قابل پیگیری عدلی و قضایی است. یکی سوء قصد به جان یکی از کمیشنران و دیگری شکسته شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون انتخابات. روی این دو مساله در روزهای گذشته بیش از حد مانور تبلیغاتی و رسانه ای داده شد.
رسانه ها و شبکه های اجتماعی پر از ابراز نظر و گمانه زنی در این دو مورد بودند. به گونه ای که فضا فعلا آماده برای بحران و جنجال شده است. اگرچه اقدامات کمیسیون انتخابات از التهاب فضا کاسته است؛ ولی هنوز فضا به اندازه کافی آلوده و کدر است. سناریوی حمله و یا سوء قصد به جان یکی از کمیشنران به احتمال قوی ساختگی بود؛ زیرا کمیشنر مربوطه در روزهای اخیر رفت و آمدهای مشکوک با برخی از رهبران تیم های انتخاباتی داشت که از سوی رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی به حد کافی پوشش داده شد. احتمالا او به خاطر سرپوش گذاشتن بر سوژه ای که او محورش بود، دست به طراحی چنین حادثه ای زده است. اگر واقعا سوء قصد بوده و یا اشتباها صورت گرفته و سوء تفاهم بوده است، وظیفه نهادهای امنیتی است که به این مساله دقیقا روشنی اندازند و ذهنیت عامه را از سردرگمی و تردید بیرون کنند. اگر واقعا سوء قصد نبوده و کمیشنر مربوطه از آن یک سوژه تبلیغاتی به خاطر سرپوش گذاشتن بر جهت گیری های سیاسی خود ساخته است، نیز نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی او را به مراجع مربوطه معرفی کنند. هیچ کس در برابر قانون و منافع و مصالح کلان ملی نباید برخوردار از معافیت و مصونیت های غیر قانونی باشد. اگر اکنون با چنین افرادی برخورد قانونی صورت نگیرد، مثل دور گذشته در فردای انتخابات ممکن است همه اعضای کمیسیون های انتخاباتی و در نهایت مردم افغانستان بهای این تخلفات را بپردازند.
در مورد حادثه شکسته شدن قفل مرکز دیجیتالی کمیسیون نیز تا حدودی کمیسیون انتخابات اقدامات روشنگرانه را انجام داد؛ ولی بسیار دیر بود و به حد کافی از این قضیه سوء استفاده تبلیغاتی و بهره برداری سیاسی صورت گرفت. هنوز رسانه با دمیدن بر شایعات بی اساس و تبلیغات منفی افکار عمومی را به سمت و سوی خاص جهت می دهند. در این قسمت نیز نهادهای قانونی و امنیتی باید افرادی را که به هر دلیلی سبب این سوء تفاهم شده اند مورد پیگرد قانونی قرار دهند تا اعتماد عمومی باز گردد.
متاسفانه بی باوری به روند های دموکراتیک و انتخابات به اندازه کافی در کشور ما وجود دارد و به صورت قاطع باید از اعمال و رفتارهایی که به نحوی به اعتماد عمومی صدمه می زند و اراده مردم و قوانین را زیر پا می کند، جلوگیری به عمل آید. بنابراین همه طرف های انتخابات، به خصوص تیم های انتخاباتی که هرکدام با شعارهای دموکراتیک به صحنه انتخابات آمده اند، باید به اراده مردم احترام بگذارند و از هر گونه رفتاری که انتخابات و اراده مردم را خدشه دار سازد، خودداری کنند.

دیدگاه شما