صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات و ضرورت بازگشت اعتماد عمومی

-

در تازه ترین واکنش نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سفارت آمریکا در کابل دیروز از عدم امکان تقلب در پروسه انتخابات سخن گفته است. این موضع سفارت ایالات زمانی اعلان می گردد که بسیاری از جناح ها و احزاب سیاسی و هم چنین تعدادی از کاندیدان علی رغم توصیه های مکرر کمیسیون های انتخاباتی و نیز علی رغم معلوم نبودن نتایج انتخابات و عدم گزارش های موثق از تقلب و مداخله در کار کمیسیون های سخن گفته اند. طی چند روز پس از انتخابات وضعیت به گونه واضح و به صورت عامدانه مخدوش گردیده و عده ای مرتب در حال ملتهب ساختن فضای عمومی هستند. در حالی که در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال جاری چنان مشکلی تا هنوز گزارش نشده است که تمام پروسه زیر سوال برود، اما عده ای متاسفانه به دلایل زیاد در پی مخدوش ساختن این پروسه ملی هستند و می خواهند اعتماد عمومی را نسبت به انتخابات مانند سال 2014 آسیب بزنند. از این جهت اعلان موضوع رسمی سفارت ایالات متحده بجا و در زمان مناسبی صورت گرفته است.
متاسفانه پروسه انتخابات در افغانستان هنوز نهادینه نشده است و همواره آسیب پذیر بوده است. بنای بی اعتمادی در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 گذاشته شد. در دور اول انتخابات که در سال 1383 با همکاری ملل متحد برگزار شد، جنجال ها کمتر بود و سخن از تقلب هم بسیار کم به میان آمد. اما در دور دوم که بیشتر انتخابات به دست افغان ها افتاد و حکومت آقای کرزی مسوول برگزاری انتخابات بود، جنجال ها نیز شروع گردید و این جنجال ها اکنون تبدیل به یک اصل و عادت گردیده است. مساله اصلی نهفته در جنجال های پسا انتخاباتی همان امتیازطلبی و امتیاز خواهی نامزدان بازنده از نامزدانی است که بیشترین احتمال برندگی را دارند. متاسفانه باید اذعان کنیم که اکنون بداخلاقی های انتخاباتی و باج گیری در انتخابات در افغانستان تبدیل به یک فرهنگ شده است. در طی روزهای اخیر که انتخابات برگزار شده است و کمیسیون های انتخاباتی در حال شمارش آرای نامزدان هستند، برخی از نامزدان که رای کم آورده اند در حال چانه زنی با تیم های پیشتاز بر سر مناصب دولتی و امتیازات پساانتخاباتی هستند. علاوه بر این نامزدان حتی تیم های پیشتاز نیز در پی ملتهب ساختن فضای عمومی با هدف باج گیری و امتیازطلبی هستند.
اکنون در این دور با محکم کاری هایی که در بخش تعدیل قانون انتخابات صورت گرفته است، احتمال تقلبات سازمان یافته و یا تخلفات گسترده انتخاباتی که بتواند تمام پروسه را زیر سوال ببرد، بسیار کم است. تا کنون همه گزارش ها از انتخابات مثبت بوده است و هیچ نقطه منفی که بتواند کل روند را با چالش جدی مواجه سازد، وجود ندارد. این دستاورد بزرگی برای کمیسیون های انتخاباتی است که هنوز از تقلبات و تخلفات گسترده گزارشی نشر نگردیده است. به همین خاطر رسالت کمیسیون های انتخاباتی و کمیشنرانی که در این عرصه کار می کنند، بسیار سنگین و در عین حال تاریخی است. زیرا اگر در این دور واقعا انتخابات سالم برگزار شده باشد، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و رسمی مرتبط به انتخابات افزایش خواهد یافت و به نحوی همه در این دور مکلف هستند که به این روند کمک کند و فضا را با شایعات و دروغ های ساختگی مغشوش نسازند.
بدون شک در تحصیل این هدف بزرگ هم کاندیدان و هواداران آن ها و هم نهادهای انتخاباتی و هم چنین ناظران و شرکای بین المللی افغانستان سهیم هستند. کاندیدان و هواداران آن ها باید منتظر اعلان نتیجه از سوی کمیسیون های انتخاباتی باشند. کمیسیون های انتخاباتی نیز مکلف هستند که بدون در نظر گرفتن هیچ معیاری تنها به دنبال حفظ شفافیت و تامین عدالت در انتخابات باشند. اگر کمیسیون های انتخاباتی عملکر درست نداشته باشند و اعضای آن ها هرکدام چیزی را بیرون دهند، بار دیگر تجربه تلخ سال 2014 تکرار خواهد شد. ناظران و هم چنین همکاران بین المللی افغانستان نیز مکلف هستند که از انتخابات افغانستان حمایت کنند و تنها به دنبال شفافیت این انتخابات باشند و از مداخله در امور انتخابات پرهیز کنند. بنابراین هرگونه اظهار نظر غیر مسولانه و پیش از وقت از سوی همه شرکای انتخاباتی به شمول کاندیدان، کشورهای همکار افغانستان و نیز اعضای کمیسیون های انتخاباتی می تواند به روند انتخابات آسیب بزند و این انتخابات را نیز به سرنوشت انتخابات های گذشته دچار سازد.

دیدگاه شما