صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات؛ تأکید حکومت و تهدید طالبان

-

دیروز گروه طالبان با انتشار اعلامیهای هشدار داده است که تجمعات انتخاباتی را مورد حمله قرار خواهد داد. این گروه گفته است که انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان "یک پروسه جعلی" است که از سوی خارجی ها نظارت و مدیریت می شود و برای جلوگیری از آن تلاش خواهد کرد. این گروه از مردم خواسته است که برای حفظ جان شان در برنامه های کمپینی شرکت نکنند.
طالبان در حالی مردم را تهدید می کند که مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان در قطر جریان دارد و یکی از مواد مسوده توافقنامه برقراری آتش بس سراسری در کشور می باشد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اعلامیه طالبان، گفته که صلحخواهی را در عمل نشان دهید و از تهدید مردم افغانستان خودداری کنید. ارگ تاکید کرده که تمام آمادگیها برای برگزاری انتخابات گرفته شده و از نهادهایی که در تدویر انتخابات نقش دارند خواسته تا این روند را در وقت و زمان تعیین شده آن برگزار کنند.
سازمان عفو بینالملل نیز در واکنش به هشدار گروه طالبان مبنی بر تهدید گردهماییهای انتخاباتی گفته که تهدید طالبان نشانهدهنده "بیتوجهی هراسانگیز این گروه به زندگی انسانها" است.
این سازمان گفته است که: "مردم افغانستان باید از حقوق خود برای آزادی اجتماعات صلح آمیز، آزادی اجتماع و آزادی بیان برخوردار باشند و مورد احترام و حمایت قرار بگیرند."
همزمانی پروسه صلح و انتخابات، دو موضع مشخص را در سطح ملی و بین المللی به وجود آورده است. امریکا، گروه طالبان، برخی از شخصیت ها و گروه های سیاسی و برخی نامزدان ریاست جمهوری، معتقداند که برای مردم افغانستان که سال ها از جنگ و خشونت رنج می برند، امنیت بیشتر از هر پروسه دیگر اهمیت دارد. اگر مذاکرات صلح به امنیت در افغانستان کمک کند، باید روی صلح تمرکز شود و از اجرای هر برنامه دیگری که این روند را اخلال کند، پرهیز گردد.
در برابر این نظر، اما حکومت، عامه مردم و بسیاری از شخصیت ها و گروه های سیاسی، خواهان برگزاری انتخابات بوده و تأکید می کنند که انتخابات نباید تحت تأثیر مذاکرات صلح قرار بگیرد. به عقیده این طیف که اکثریت جامعه افغانستان را تشکیل می دهد، انتخابات یک پروسه ملی، قانونی و عادی است که در زمان مشخص مطابق قانون برگزار می شود و برگزاری آن ربطی به مذاکرات صلح ندارد.
دلیل دوم این که مذاکرات صلح در حال حاضر میان امریکا و طالبان جریان دارد، این مذاکرات چندان ربطی به مردم افغانستان ندارد، چون دیدگاه ها و خواست های مردم افغانستان در این مذاکرات تأمین نمی شود. مذاکرات صلح زمانی رسمیت می یابد که طالبان با حکومت و مردم افغانستان وارد مذاکره شود.
دلیل سومی که اینها انتخابات را حیاتی می دانند، این است که: صلح یک پروسه طولانی مدت است و ممکن است یکسال و یا بیشتر از آن طول بکشد و یا احیانا با بن بست مواجه شود، در این مدت کشور با خلأ قدرت مواجه شده و به بحران کشیده می شود و سیستم سیاسی معیوب هم نمی تواند از وقوع آن جلوگیری کند.
بنابراین برگزار نشدن انتخابات به هر دلیلی که باشد، به نفع طالبان تمام می شود و نقش این گروه را در تحولات سیاسی کشور و از جمله در دامن زدن به بحران های داخلی افزایش می دهد. طالبان اکنون منتظر این فرصت است که با حمایت برخی کشورهای خارجی و حلقات داخلی، پروسه انتخابات را به تعویق بیندازد و زمینه روی کار آوردن یک حکومت مؤقت را فراهم سازد. در این صورت فرصت مانور و مداخله طالبان در امورات سیاسی بیشتر می شود و این گروه را به رسیدن به خواسته های شان نزدیک تر می سازد.
از اینرو برای مردم افغانستان چارهای جز رفتن به سوی انتخابات باقی نمانده است. برگزار نشدن انتخابات مطابق خواست دشمنان این مردم است و کشور و مردم را به سوی بحران سوق خواهد داد؛ اما برگزاری انتخابات سبب ایجاد یک حکومت مشروع و قوی و دارای پشتوانه مردمی می شود که می تواند در زمان پس از انتخابات از منافع مردم در همه جا و از جمله در مذاکره با طالبان دفاع کند. تأکید حکومت بر انتخابات و تهدید طالبان بر اساس پیامدهای سیاسی و امنیتی است که در برگزاری و عدم برگزاری انتخابات پیش بینی می شود.

دیدگاه شما