صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قصه همیشگی برخورد پلیس با خبرگاران باید خاتمه یابد

-

دیروز در هنگام  انتقال مسولیت مکتب افغان ترک در کابل به بنیاد معارف ترکیه، برخوردهای خشونت آمیز از سوی اعضای پلیس با خبرنگاران صورت گرفته است. بر اساس گزارش هایی که از این قضیه به رسانه ها رسیده است و نهادهای حامی رسانه ها نیز بدان اعتراض کرده اند،، نیروهای پلیس و مشخصا محافظان قومندان امنیه کابل در هنگام انجام وظیفه در شاه دو شمشیره کابل با تعدادی از خبرنگاران برخورد خشونت آمیز داشته و وسایل خبرنگاری آنان به شمول تلفن های موبایل و کمره های فیلم برداری و عکس برداری آنان را با خود برده اند. خبرنگارانی که مورد خشونت قرار گرفته اند هم چنین برخورد پلیس را در قضیه دیروز توهین آمیز و شدید توصیف کرده اند.
قصه برخورد خشونت آمیز پلیس با خبرنگاران و رسانه گران موضوع تازه ای نیست. بر اساس داده های نهادهای رسانه ای، افغانستان متاسفانه یکی از مناطق پرخطر برای خبرنگاران و رسانه ها و در منطقه سرخ قرار دارد. در سال های اخیر خشونت، تهدید و برخوردهای فیزیکی و توهین آمیز با خبرنگاران در کشور شدت یافته است.
بدون شک بخش بزرگی از خشونت ها علیه خبرنگاران و رسانه از سوی دشمنان آزادی بیان و گروه های تروریستی صورت می گیرد. در این زمینه نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی و رسانه ها به طور هدفمند مورد حمله قرار می گیرند. آخرین نمونه از تهدید خشونت آمیز علیه رسانه ها، اعلامیه مطبوعاتی گروه طالبان است که در آن به طور واضح رسانه هایی که اعلامیه های تجارتی با مضامین ضد تروریستی را به نشر می رسانند، مورد تهدید قرار گرفته اند. حتی بر اساس گزارش های امنیتی نام و مشخصات رسانه های مورد هدف تروریست ها نیز روشن شده است. هم چنین اگر رسانه ها و خبرنگاران به طور مشخص مورد هدف قرار نگیرند، در حین انجام وظیفه و تهیه گزارش از جنگ و حملات تروریستی مورد خشونت قرار می گیرند.
اما بخشی از خشونت ها علیه خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی و مشخصا پلیس نیز صورت می گیرد. گزارش های برخورد خشونت آمیز از سوی پلیس با خبرنگاران یکی از موضوعاتی است که تا کنون متاسفانه همواره به گوش می رسد. بدون شک پلیس حق توهین و برخورد خشونت آمیز با خبرنگاران و یا هیچ شهروندی را ندارد. افغانستان یکی از کشورهای منطقه است که بهترین قوانین را در زمینه آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حمایت از رسانه ها و خبرنگاران را دارد. دولت افغانستان به خصوص در طی دو سال اخیر بیشترین اقدامات در حمایت از خبرنگاران انجام داده است. تصویب قاون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تاسیس کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، تاسیس صندوق حمایت از خبرنگاران و ... بخشی از اقدامات حکومت بوده است. به موازات این اقدامات مثبت شکایت ها و مشکلات خبرنگاران و رسانه ها نیز کم نبوده است. باید اذعان کنیم که برخوردهای خشونت آمیز پلیس و یا دیگر نیروهای امنیتی با خبرنگاران و در مواردی برخوردهای توهین آمیز با آنان متاسفانه تمام کارکردهای مثبت حکومت در زمینه آزادی بیان را زیر سوال می برد.
برخورد پلیس با خبرنگاران در قضیه دیروز یکی از مواردی است که نیاز جدی به بررسی دارد. اگرچه مقامات گفته اند که این قضیه را تحت بررسی دارند ولی توقع جدی این است که این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. دلیل خشونت علیه خبرنگاران از سوی پلیس و یا دیگر نیروهای امنیتی در وهله اول به فقدان آگاهی پلیس از قوانین و مقررات بر می گردد. متاسفانه زیاد اتفاق افتاده است که در چنین مواردی نیروهای امنیتی آگاهی قبلی در مورد نحوه برخورد با خبرنگاران و یا تهیه گزارش از محل حادثه ندارند. اما باید قبول کنیم که همه عوامل به پلیس بر نمی گردد. بلکه خبرنگاران و رسانه گران ما نیز در برخی از موارد تا کنون مقررات و نکات امنیتی را زیر پا گذاشته اند. در اکثر موارد متاسفانه خبرنگاران ما با قضایا به طور حرفه ای برخورد نمی کنند. زیرا آموزش های لازم را در زمینه تهیه گزارش از محلات خطر و حادثه نیاموخته اند. در بسیاری از موارد به ویژه در حوادث تروریستی بارها خبرنگاران سبب شده اند که هم جان افراد مورد هدف تروریستی و نیروهای امنیتی و هم جان خویش را در معرض خطر قرار دهند.
در مجموع خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها از سوی پلیس و یا دیگر نیروهای امنیتی هرگز جواز ندارد و این گونه برخوردهای توهین آمیز و یا خشونت آمیز باید متوقف گردد. امیدواریم که نیروهای امنیتی از سوی نهادهای مربوطه علاوه بر آموزش های امنیتی، آموزش های برخورد با خبرنگاران را نیز ببیند. اما در مقابل از خبرنگاران نیز انتظار می رود که شرایط و وضعیت امنیتی کشور را درک کنند و به هشدارهای نیروهای امنیتی در حین انجام وظیفه توجه جدی نمایند.

دیدگاه شما