صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش کشورهای اروپایی در صلح افغانستان

-

سفر رییس جمهور غنی به بریتانیا در مقطع فعلی که پروسه صلح افغانستان روند رو به شتاب گرفته است و ما در آستانه هفتمین دور گفتگوهای ایالات متحده با طالبان قرار داریم، از اهمیت خاصی برخوردار است و دارای پیام های مهمی در باره صلح در کشور است. رییس جمهور در ملاقات با مسولان دستگاه خارجی بریتانیا خواستار همکاری کشورهای دوست و همکار افغانستان در زمینه برقراری صلح و صدای منسجم و واحد در این زمینه می باشند. دولت بریتانیا با توجه به روابط عمیقی که با دولت پاکستان و مسولان درجه اول این کشور دارد و با توجه به موقعیتی که این کشور در میان کشورهای اروپایی دارد، اراده و تصمیم این کشور می تواند یک نقطه عزیمت مهم در پروسه صلح افغانستان باشد. از همین رو سفر رییس جمهور غنی در این مقطع حساس از تاریخ صلح در افغانستان می تواند از اهمیت خاص برخوردار باشد.
از سوی دیگر به نظر می رسد که خواست ها و مطالبات رییس جمهور نه یک تعارف در عرصه دیپلماسی، بلکه مطالبات مردم و عمق نگاه استراتژیک دولت افغانستان در زمینه صلح است. واقعیت این است که افغانستان در طی هیجده سال گذشته دستاوردهایی برای خویش متصور است که در تاریخ افغانستان بی نظیر بوده است. آزادی های مدنی، قانون اساسی بی بدیل در منطقه و در میان کشورهای اسلامی، نظام سیاسی دموکراتیک، اهمیت به حقوق بشر و حقوق زنان در قانون اساسی و در عمل، پیشرفت های چشم گیر در زمینه های حضور زنان در اداره و رهبری کشور، تحصیل دختران و ... بخشی از دستاوردهای افغانستان در طی سال های اخیر بوده است. مسایلی که طالبان به طور ماهوی با تمام آن ها مخالف است و هرگز به چنین اموری تن نخواهد داد.
دولت افغانستان با شتاب گرفتن پروسه صلح در آستانه کنفرانس دوحه که چندی پیش بنا بود با حضور طالبان و جناح های سیاسی و دولت افغانستان برگزار شود، اصول اساسی دولت افغانستان را با محوریت امور یادشده تنظیم کرد و با یک اجماع عمومی به عنوان خطوط قرمز دولت افغانستان فیصله نمود. اگرچه کنفرانس یادشده بنا به دلایلی لغو گردید، ولی اصول اساسی یادشده هم چنان به عنوان اولویت مطالبات دولت افغانستان در روند صلح قرار گرفت.
اکنون گفتگوهای صلح ایالات متحده با طالبان و رخدادهایی که در سطح بین المللی رخ داده است، نشان می دهد که رهبری ایالات متحده چندان اهمیتی به اصول یادشده و دستاوردهای چندین ساله دولت افغانستان نمی دهد. مطرح کردن طالبان در سطح یک گروه سیاسی مهم در عرصه بین المللی و کشیدن نام های سران این گروه از لیست سیاه ملل متحد و تلاش برای تخصیص بودجه خاص از محل کمک های ایالات متحده برای افغانستان، برای این گروه به بهانه صلح، از مهم ترین دلایلی اند که نشان می دهند دستاوردهای چندین ساله دولت افغانستان برای مذاکره کنندگان و یا تصمیم گیرندگان این کشور چندان اهمیتی ندارد.
در مقابل کشورهای اروپایی به دلیل این که اروپا محل رشد آزادی های مدنی و ارزش های حقوق بشری بوده است، احتمالا اهمیت بیشتر از ایالات متحده برای دستاوردهای افغانستان و اصول اساسی که دولت تعیین کرده است، قایل شود. به همین خاطر تا کنون تعدادی از کشورهای اروپایی و سازمان های بین المللی که خاستگاه شان اروپا بوده است، از روند کنونی صلح به دلیل احتمال نادیده گرفته شدن مسایلی چون حقوق زنان و ارزش های حقوق بشری ابراز نگرانی کرده اند.
برای دولت و مردم افغانستان حفظ دستاوردهای چندین ساله اهمیت فوق العاده دارد و واقعیت این است که صلحی که بهای آن محو ارزش های مدنی و دستاوردهای چندین ساله باشد و یا در آن عدالت قربانی گردد، هرگز پذیرفتنی نخواهد بود. به خاطر این که تمام قربانی هایی که در طول سالیان گذشته مردم افغانستان پرداخته است در راستای تحقق عدالت و ارزش های حقوق بشری بوده است. اگر مردم افغانستان نظام و سیستم طالبانی را قبول داشتند در برابر آن مقاومت نمی کردند از همان ابتدا می پذیرفتند و امروز ما شاهد این همه قربانی و ویرانی نبودیم.
سفر رییس جمهوری غنی به بریتانیا از همین زاویه قابل بررسی و حایز اهمیت است که بتواند کشورهای اروپایی را متقاعد بسازد که صدای واحد در برابر تروریسم و مسایل صلح افغانستان داشته باشند. به خصوص این که در روزهای اخیر برخی از کشورهای اروپایی از جمله ناروی و جرمنی اعلان آمادگی کرده اند که روند صلح افغانستان را میزبانی کنند.

دیدگاه شما