صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خطر بازگشت تروریسم را جدی بگیریم

-

در روزهای اخیر در میان دیگر خبرها، خبر ظهور داعش در مرزهای شمالی کشور از سوی الکساندر بورتینکوف رییس اداره امنیت فدرال روسیه و اذعان اسکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع به حضور القاعده در بخش های گوناگون افغانستان زنگ خطرهای جدیدی را به صدا در آورده است. آقای بورتینکوف گفته است که بیش از 5 هزار نیروی داعش که از سوریه و عراق فراری شده اند، در بخش هایی از مرزهای شمالی افغانستان پناه گرفته اند و آینده منطقه را با خطر مواجه کرده اند. از سوی دیگر اسکات میلر نیز گفته است که القاعده هنوز در بخش هایی از افغانستان حضور دارد و در هماهنگی با دیگر گروه های تروریستی علیه حکومت افغانستان می جنگد. در روزهای گذشته خبرهایی از هماهنگی های کامل میان طالبان و القاعده و حفظ اتحاد این دو گروه تروریستی منتشر گردید.
متاسفانه فضای سیاست در افغانستان به قدری الوده است که به راحتی چنین خبرهایی در آن گم می شود و هیچگاه اهمیت خود را باز نمی یابد؛ اما باید قبول کنیم که خبرهای فوق نشانه های بدی از بازگشت یک چرخه دیگر از خشونت در افغانستان است. نفس خبرهای فوق نشان می دهد که ممکن است افغانستان یک بار دیگر به کام گروه های تروریستی برود و این بار البته بسی بدتر از گذشته شاهد کشتار و خشونت باشد. اگر چنین امری صورت گیرد و گروه های چون داعش و القاعده و طالبان بار دیگر بر بخش های وسیعی از افغانستان مسلط شوند، آخرین ورژن خود را به نمایش خواهند گذاشت و حتی بدتر از حوادث سوریه و عراق تکرار خواهد شد.
به نظر می رسد خاورمیانه آبستن حوادث جدیدی است و شاخ و شانه کشیدن های ترامپ و ایران بر روی همدیگر به همین جا خاتمه نمی یابد. هرگونه التهاب در این منطقه به سرعت به افغانستان سرایت می کند و وضعیت را در کشور ما پیچیده تر می کند. قدرت های منطقه ای و جهانی هر کدام گروه های تروریستی را با هدف تقویت مواضع خود و به کارگیری آن ها علیه منافع دیگری حمایت خواهند کرد. هیچ جای دیگر منطقه بهتر از افغانستان نمی تواند به مثابه حیاط خلوت بازیگران بین المللی و لانه تروریسم عمل کند.
برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه نیز به خاطر تاثیرگذاری بر قضایای سیاسی داخل افغانستان و فعال شدن در عرصه انتخابات و حمایت از متحدین استراتژیک خود به بی ثباتی در افغانستان دامن خواهد زد. هیچ نیرویی بهتر از گروه های تروریستی نمی تواند وضعیت را به دلخواه مسکو آشفته سازد. در سال های گذشته نیز بارها حمایت هوایی و لوجیستیکی روسیه از گروه های افراطی در شمال افغانستان علنی شده است. ممکن است این بار نیروهای تحت حمایت خود را در قامت داعش به مرزهای افغانستان بفرستد. ایران نیز به دلیل مواجه شدن با ایالات متحده در خاورمیانه و احتمال جنگ محدود علیه این کشور در صدد فعال سازی گروه های مخرب ضد آمریکایی در افغانستان است. پاکستان که از دیرزمان هم شریک دزد است و هم یار قافله. بنابراین اساسا بازگشت تروریسم مطرح نیست. زیرا به حد کافی نیروهای خرابکار هم اکنون تحت حمایت قدرت های جهانی و منطقه ای در افغانستان حضور دارند. بلکه مساله بازگشت چرخه دیگر از خشونت و قتل و کشتار در کشور و استیلای فضای دهشت و وحشت بر سرنوشت مردم افغانستان مطرح است.
تنها راه مقابله با قوت گرفتن گروه های تروریستی اجماع سیاسی همه گروه ها و جناح های سیاسی در برابر گروه های تروریستی بر محور حفاظت از نظام و پرهیز از بازی های خارج از قاعده است. مسایلی که این روزها برخی از نامزدان مطرح می کنند و قوانین صریح و نافذ کشور را به دلخواه خویش تفسیر می کنند، خواسته و یا ناخواسته در میدانی بازی می کنند که برخی از کشورهای منطقه و قدرت های جهانی مهیا کرده اند. طرح حکومت سرپرست و رفتن به سمت انارشیسم به هر بهانه ای باشد به طور ناخواسته به تضعیف نظام و تعطیلی قانون اساسی فعلی و به موازات آن به تقویت دشمنان مردم افغانستان و مشخصا گروه افراطی تندرو می انجامد. بنابراین همه گروه های سیاسی به شمول نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید وضعیت حساس فعلی کشور را درک کنند و از هر گونه عملی که سبب هرج و مرج می شود خودداری کنند.

دیدگاه شما