صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امتیازهای نقد به طالبان و تضمین تداوم جنگ

-

دیروز در خبرها آمده بود که اعضای مذاکره کننده هیات طالبان از لیست سیاه ملل متحد حذف شده و این افراد از این پس می توانند در تمام کشورهای جهان ازادانه سفر کنند. در کنفرانس مسکو از ده نفر عضو هیات طالبان، نه تن آنان در لیست سیاه ملل متحد قرار داشتند. این موضوع از لحاظ حقوقی پرسش ها، مشکلات و تردیدهایی را در روند گفتگوهای نماینده ایالات متحده و نمایندگان طالبان به وجود آورده بود. اکنون به نظر می رسد آمریکایی ها با خارج کردن نام تروریست ها از لیست سیاه ملل متحد، نخستین امتیاز نقد را به طالبان پرداخته اند و بدین ترتیب حسن نیت خویش را نیز اثبات کرده اند.
از سوی دیگر گروه طالبان نیز به یمن این سخاوت و به خاطر پاسخ به نیکی ایالات متحده، عملیات بهاری خویش را در برابر دولت و مردم افغانستان اعلان کرده و بر اغاز یک مرحله دیگر از جنگ های فرسایشی انگشت گذاشته است. عملیات بهاری طالبان به معنای تداوم خشونت، ترور و کشتار مردم افغانستان است که عمدتا از کشور همسایه طراحی و اجرا می شود. نیروهای ایالات متحده مستقر در افغانستان نیز معنی و خاستگاه این حملات تروریستی را می دانند و بر اهداف آن آگاه هستند و سال ها است که از نزدیک شاهد آن بوده اند.
بدون شک امتیازهای یک طرفه ایالات متحده به طالبان به منزله دمیدن روح تازه به کالبد فرسوده این گروه تروریستی است. آغاز مذاکرات طولانی و سپس فراهم کردن زمینه کنفرانس مسکو با حضور تعدادی از شخصیت ها و جناح های سیاسی و طرف طالبان بر سر یک میز پیش از این نیز به معنای امتیاز مفت به طالبان بوده است. طالبان از آغاز گفتگوهای قطر جان تازه ای گرفته است و از جایگاه یک گروه تروریستی تحت تعقیب به یک گروه سیاسی و یک طرف مهم در قضیه افغانستان تبدیل شده است. البته در این امتیازدهی ایالات متحده تنها نبوده است و برخی از کشورهای همسایه افغانستان و منطقه نیز نقش مهم داشته اند. پاکستان به طور واضح حمایت کننده اصلی طالبان است و اکنون نیز تمام اکمالات طالبان در یک جنگ تمام عیار از این کشور صورت می گیرد. ایران نیز از چند سال بدین سو ارتباطات سری خود را با این گروه به تدریج علنی کرده است و یکی از حامیان طالبان به حساب می اید. روسیه که از چندین سال بدین سو روابط گسترده با طالبان داشته است و به نحوی حامی این گروه بوده است.
قراین و تحرکات جدید درمنطقه نشان می دهد که اساسا در پروسه صلح کنونی مساله مردم و حل بحران چندین ساله افغانستان در محور گفتگوها و تلاش ها به خصوص تلاش های ایالات متحده در زمینه صلح قرار ندارد. بلکه آن چه در محور توجهات قرار دارد به نحوی احیای دو باره افراط گرایی و تداوم  تروریسم مذهبی در منطقه است. این که هر یک از بازیگران بین المللی به شمول ایالات متحده و نیز همسایگان افغانستان از استمرار خشونت و جنگ در افغانستان چه سودی می برند، گزینه های مختلفی را می توان مطرح کرد.
طبیعی است که در این میان تنها کسانی که از استمرار چرخه خشونت و تروریسم متضرر خواهند شد، مردم و دولت افغانستان هستند. ما بیش از چهار دهه است که قربانی اصلی جنگ و منازعه بی پایان هستیم. منازعه ای که متاسفانه خود در آن نقش نداشته ایم. بلکه همواره این دستان نامهربان خارجی بوده که جنگ را در خانه ما شعله ور کرده است و ما در آن تنها نقش هیزم را داشته ایم و سوخته ایم.
در پشت همه تحرکات جدید نیز نشانه هایی از خباثت و خیانت دیده می شود. وگرنه در هر گفتگوی صلحی در ابتدا باید آتش بس فوری و فروکش کردن شعله های جنگ مورد بحث قرار می گرفت. اما می بینیم که جنگ در همه جبهه ها تشدید گردیده است و اعلان عملیات الفتح علامت واضح تداوم و تشدید جنگ است. بنابراین از تلاش های جدید در روند صلح افغانستان نباید انتظار پایان منازعه را داشته باشیم. منازعه تشدید می شود و تداوم جنگ به نحوی با این تحرکات تضمین می گردد.
در این میان تکلیف مردم و دولت افغانستان روشن است. مردم افغانستان سال ها است که قربانی خشونت و جنگ تحمیلی بوده اند. اکنون نیز چیزی تغییر نکرده است. تنها راهی که باقی می ماند ایستادگی در برابر دشمن و عدم تضرع در پیشگاه تروریسم و یافتن راه هایی برای مقاومت است.

دیدگاه شما