صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت تدابیر پیشگیرانه از وقوع حوادث طبیعی

-

دیروز جمعه ولايت هاي غرب و شمال کشور با بارش باران و سیلاب رو برو گرديد. اين سیلاب ها ولايت هاي هرات، بلخ، فارياب و بادغیس را متأثر کرد. مقامهای محلی در شمال و غرب افغانستان از مرگ دستکم ۲۰ نفر در جریان سیلابها در این مناطق خبر دادهاند. دستکم ۱۴ نفر دیگر زخم برداشتهاند. از این تعداد ۱۰ نفر در فاریاب، ۹ نفر در ولایت غربی هرات و یک نفر دیگر در بلخ جان خود را از دست دادهاند. این تلفات ناشی از بارش شدید باران و سیل از دو روز به این سو رخ داده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اعلام کرده است که امروز شنبه و هفته جاری ولایت هرات شاهد بارندگیهای شدید احتمالی خواهد بود. مقامهای دولتی ولایت فاریاب در شمال افغانستان نیز از جان باختن نزدیک به ۱۰ نفر به شمول زنان و کودکان خبر دادهاند و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
حدود سه هفته قبل در پی بارانهای شدید و جاری شدن سیل در ولایتهای قندهار، هلمند و فراه دستکم ۲۰ نفر کشته شدهاند. افغانستان کشوری سیلخیز به حساب میآید. ۲۱ ولایت افغانستان در مقابل سیل و رانش زمین از آسیبپذیری بیشتر برخوردارند و در ولایتهای شرقی و شمالشرقی خطر این حوادث بیشتر است.
افغانستان يک کشور محاط به خشکه است  احتمال بروز حوادث طبيعي همانند زلزله، رانش زمين، برف کوچ، طوفان، سيل و برف باري هاي شديد در فصل های زمستان و بهار بسيار بالا است.
با وجود اينکه افغانستان يکي از کشورهاي است که احتمال وقوع انواع حوادث طبيعي در آن زياد است، اما دولت و مردم افغانستان هيچ گونه آمادگي براي مقابله با حوادث طبيعي ندارند و بيشتر اوقات غافلگير مي شود و به همين خاطر ميزان قربانيان اين گونه حوادث تا چند برابر افزایش می یابد.
با این که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در ساختار حکومت افغانستان فعال می باشد؛ اما تاکنون از توانايي و ظرفيت لازم براي مقابله با حوادث طبيعي برخوردار نبوده و نتوانسته در برابر حوادث طبيعي عکس العمل مناسب نشان دهد.
فعاليت هاي این اداره بیشتر به امداد رسانی و رسیدگی به آسیب دیدگان، بعد از وقوع حادثه محدود مي شود؛ بنابراین کمتر اتفاق می افتد که اداره مزبور قبل از وقوع حادثه به مردم افغانستان اطلاع رساني کرده و یا از وقوع و آسیب های بیشتر به مردم جلوگیری کرده باشد.
عدم پيش بيني حوادث طبيعي باعث مي شود که اطلاع رساني درباره آنها وجود نداشته باشد و بسياري از مردم در هنگام وقوع يک حادثه غافلگير می شوند. عدم اطلاع رساني يکي از چالش هاي اساسي مبارزه با حوادث طبيعي در افغانستان است. اطلاع رساني به موقع يکي از شرط هاي اساسي موفقيت در راستاي مبارزه با حوادث طبيعي است. در افغانستان علاوه بر اين که دانش آموزان و دانشجويان در مکتب و دانشگاه هيچ گونه آموزشي راجع به مقابله با حوادث طبيعي نمي بينند، آگاهي دهي عمومي نيز در اين زمينه وجود ندارد و به مردم گفته نمي شود که هنگام وقوع يک حادثه طبيعي چه کار بکنند و چطور به همديگر کمک بکنند تا از افزايش تلفات و خسارات جلوگيري شود.
در کشورهايی دیگر، سيستم هشدار قبلي راجع به اين گونه حوادث وجود دارد. اما در افغانستان متاسفانه چنين سيستمي وجود ندارد و شهروندان افغانستان پيشاپيش هيچگونه اطلاعاتي راجع به احتمال وقوع يک حادثه طبيعي دريافت نمي کنند.
بعد از وقوع رويدادهاي طبيعي، کمک رساني نيز به موقع و زودهنگام، صورت نمي گيرد. در حوادث سال هاي گذشته مشاهده شده است که نهادهای حکومتی چند روز بعد از وقوع حادثه اقدام به کمک رساني کرده است. عدم کمک رساني به موقع، نشانگرعدم آمادگي قبلي حکومت افغانستان براي مبارزه با حوادث طبيعي است و باعث افزايش تلفات و خسارات ناشي از چنين حوادث مي شود.
ضعف مديريتي نیز در مقابله با رويدادهاي طبيعي در سال هاي گذشته موجود بوده است، بسياري از کارمندان وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی مهارت و تخصص کافی در اين زمينه ندارند.
حکومت افغانستان براي مبارزه موثر با حوادث طبيعي، نيازمند است تا وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را تخصصي بسازد و تجهيزات و امکانات لازم براي پيش بيني و پیشگیری از حوادث طبيعي را در اختيارش قرار دهد. این اداره باید برنامه هايی را  براي افزايش آگاهي مردم براي مقابله با چنين حوادثي روي دست گرفته و به مردم نشان دهد که در زمان وقوع چنین حوادثی چه تدابیری را در نظر بگیرند.

دیدگاه شما