صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اجلاس مسکو؛ تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان

-

بر اساس برخی گزارش ها، سومین نشست صلح افغانستان با میزبانی روسیه در مسکو، با حضور طالبان و نمایندگان برخی از کشورهای منطقه و برخی از احزاب سیاسی و رهبران جهادی افغانستان به زودی برگزار می شود. ظاهرا در این نشست فقط از برخی از رهبران احزاب جهادی و شخصیت های سیاسی دعوت شده است، اما از دولت افغانستان یا دعوت نشده و یا انگیزه ای برای اشتراک در این نشست در درون حکومت وجود ندارد. به همین خاطر ظاهرا بدون حضور دولت افغانستان صورت خواهدد گرفت.
در نشست اول مسکو نیز دولت افغانستان قصد اشتراک نداشت. ولی با تماسی که از سوی رییس جمهور روسیه با رییس جمهور افغانستان صورت گرفت، هیاتی از سوی وزارت خارجه در سطح پایین دراین نشست اشتراک ورزید. در دومین نشست نیز از سوی دولت افغانستان کسی در این نشست شرکت نکرد.
اینک به نظر می رسد که علاقمندی زیادی به خصوص در بین سیاسیون و جناح های سیاسی افغانستان وجود دارد که در سومین نشست بر سر یک میز با طالبان مذاکره کنند. جدا از این که آجندای مسکو و طالبان در این نشست چه خواهد بود، اگر استقبال بیشتری از داخل افغانستان از سوی رهبران احزاب سیاسی در این نشست صورت گیرد، این نشست پیامدهای ناگواری برای افغانستان خواهد داشت. بدون تردید این پیامدها تعدادی از احزاب سیاسی را در موقعیت دشواری قرار خواهد داد که تصمیم بگیرند آیا در نشست مسکو حاضر شوند یانه؟
نخستین پیامد منفی این است که طالبان در نشست مسکو به دنبال گسترش حامیان داخلی و بین المللی خویش است و با این نشست این هدف تا حدی تحقق خواهد یافت. کشورهایی که در دو نشست قبلی مسکو حضور داشته اند، به طور واضح اکنون و پس از تلاش های صلح ایالات متحده نقش حمایوی را نسبت به طالبان در پیش گرفته اند. آنان به شمول روسیه برای نخستین بار موقعیت مناسبی را گیر آورده اند تا به استراتژی امنیتی ایالات متحده در جنوب آسیا و افغانستان آسیب بزنند. روسیه و هم پیمانان آن از جمله چین و ایران و نیز در این اواخر پاکستان با موضع گیری های اخیر ترامپ در زمینه خروج از افغانستان، فرصت مناسبی را بدست آورده اند تا تمام تلاش های ایالات متحده در سال های اخیر را با حمایت از طالبان ضرب صفر کنند. اکنون طالبان با فاصله ای که میان دولت افغانستان و ایالات متحده احساس می کنند، می خواهند در داخل افغانستان نیز حامیانی را بیابند. اگر از افغانستان کسانی در این اجلاس شرکت کنند، یک موفقیت بزرگ برای طالبان خواهد بود. به این دلیل این نشست اگر با همان قاعده ای که طالبان و مسکو پیش بینی کرده اند، صورت گیرد، به راستی رقص با شیاطین محقق خواهد شد.
دومین پیامد منفی این است که تمام دستاوردهای چندین ساله افغانستان و نیز خون هایی که در طول سال های اخیر مردم افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم ریخته اند، به هدر خواهد رفت و حداقل به لحاظ نظری برای نخستین بار کسانی که سال ها ادعای مبارزه با تروریسم را داشتند، در پیشگاه تاریخ و مردم افغانستان باخت شان را از پیش اعلان خواهند کرد. اگرچه دولت و مردم افغانستان به این سادگی اجازه نخواهند داد که با سرنوشت آن ها چنین معامله ای شود. ولی بدون تردید منطق طالبان در مذاکرات در موقعیت بالاتری قرار خواهد گرفت.
اجلاس مسکو اگر بدون حضور دولت افغانستان به عنوان یک شخصیت حقوقی و مستقل و با حضور تعدادی از سران جهادی و یا شخصیت های سیاسی برگزار شود، یک گام مهم و خطرناک در راستای انارشیک شدن وضعیت افغانستان خواهد بود. تا کنون تمام تاکیدات بر سر این موضوع بوده است که پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان ها به پیش رود. اکنون اگر پای دولت در میان نباشد هر کسی از هر گوشه ای افغانستان نقش نماینده افغانستان را بازی خواهند کرد. این موضوع می تواند یک پیامد منفی و غیر  قابل قبول برای افغانستان باشد.
پیامد منفی و البته خیلی خطرناک اجلاس مسکو مشروعیت بخشیدن به طالبان است. طالبان تا کنون به عنوان یک گروه تروریستی و شورشی علیه دولت افغانستان در سطح جهان شناخته می شد و بسیاری از سران این گروه تحت تعقیب بودند. اما کنون به نظر می رسد که عده ای به دنبال مشروعیت بخشیدن به طالبان هستند و اجلاس مسکو در صورت موفقیت یک گام مهم در این راستا خواهد بود.
در یک کلام اکنون صدای پای شیطان از مسکو می آید و بدتر از آن که بسیاری ها در پشت دروازه ها صف کشیده اند که در اجلاس مسکو شرکت کنند و بدین ترتیب با شیطان برقصند. دیده شود که چه کسی از همه مشتاق تر است و برای حضور در این نشست یش قدم خواهد شد.

دیدگاه شما