صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تغییر استراتیژی پاکستان بدون فشار ناممکن است

-

بدون حمایت پاکستان، طالبان نمیتوانست تا اکنون دوام بیاورد. پاکستان طالبان را به عنوان یک قدرت بدیل در برابر حکومت افغانستان تاکنون نگه داشته و دولت پاکستان منافع ملی خودش را در تداوم خشونت در افغانستان تعریف کرده است. دولت افغانستان در سالهای متمادی نهایت تلاش کرد که رویکرد پاکستان را در باره افغانستان تغییر بدهد ولی پاکستان هیچگاه از استراتیژی تعریف شدهاش دست برنداشت.
پاکستان تا آن اندازه از طالبان حمایت کرد که هم طالبان و جامعه بینالمللی و هم دولت افغانستان سرانجام ناگزیر متقاعد شدند که بدون حمایت پاکستان از پروسه صلح افغانستان، این پروسه به سرانجام نخواهد رسید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیرا با ارسال یک نامه به نخست وزیر پاکستان از وی خواست که در مورد پروسه صلح افغانستان، دولت آمریکا را یاری کند.
حکومت ملی از همان روزهای نخست آغاز به کارش برآن شد که رابطه خود را با پاکستان از تعالت تعارض به سوی همگرایی و حسن همجواری تغییر بدهد. رئیس جمهور اشرف غنی در این مسیر گامهای بسیار مثبتی را برداشت و انتظار میرفت که پاکستان با حکومت وحدت ملی از در دوستی و همکاری وارد شود. ولی هرچه که زمان سپری شد، واقعیت ثابت ساخت که پاکستان هرگز از استراتیژی خشونت علیه افغانستان با هیچ هزینۀ دست بردار نیست.
با آنکه رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز حکومت وحدت ملی در راستای ایجاد سیاست حسن همجواری با پاکستان پیشقدم شد، اما پاکستان این فرصت مهم را از دست داد و زمینه‌‌ی بیاعتمادی بیشتر را فراهم ساخت. سیاستهای ماجراجویانه پاکستان وهم عدم صداقت در امر مبارزه با تروریسم، سرانجام آمریکا را نیز ناگزیر ساخت تا در برابر پاکستان موضع جدید اتخاذ کند.
با آنکه آمریکا برخی از کمکهایش را برپاکستان لغو کرد بازهم هیچ تأثیری بر استراتیژی خصمانه پاکستان برعلیه حکومت افغانستان نگذاشت و پاکستان همچنان از گروههای دهشتافگن در افغانستان حمایت میکند.
دونالد ترامپ با آنکه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما حضور نظامی آمریکا در افغانستان را اتلاف منابع مالی دانست و خواهان خروج سربازان ایالات متحده از این کشور شده بود، سرانجام متقاعد شد که در برابر حمایتهای کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان از سازمانهای تروریستی نباید آرام نشست.
رئیس جمهور آمریکا استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان را از یک پایگاه در نزدیکی گورستان نظامی آرلینگتون اعلام کرد که محل دفن تعداد ۲۴۰۰ سرباز آمریکایی است که در افغانستان کشته شدهاند. این مکان برای ارسال این پیام به افغانستان و مخصوصا پاکستان معنادار بود.
آقای ترامپ، تمام سخن را به یک سخن خلاصه کرد و گفت که آمریکا دیگر نمیتواند در قبال حضور گروههایی مانند طالبان در پاکستان ساکت بماند. او به صراحت گفت: "پاکستان به سازمانهایی پناه داده که هر روز تلاش میکنند مردم ما را بکشند. ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخت کردهایم ولی آنها به تروریستهایی پناه دادهاند که ما با آنها میجنگیم. این وضع باید تغییر کند و این تغییر فورا انجام خواهد شد."
از زمان اعلام آن استراتیژی مدت زیادی سپری میشود ولی بازهم پاکستان در مسیری که انتخاب کرده است به پیش میرود.
اما اکنون، به نظر میرسد که ترامپ بر تطبیق استراتیژی خود در افغانستان مصمم شده است. رئیس جمهور آمریکا در نامه خود به عمران خان از او خواسته است که در پروسه صلح افغانستان همکاری جدی داشته باشد. از دیگر جانب مقامات امنیتی آمریکا اخیرا پیوسته گوشزد میکند که هیچ برنامۀ برای خروج از افغانستان را ندارد. اینها همه میتوانند یک سیگنال روشن برای پاکستان باشند تا در مورد افغانستان تجدید نظر کند و دیگر با کارت طالبان بازی را ادامه ندهد. به نظر میرسد که پاکستان دوباره دست به کار خواهد شد و به صورت فعال در پروسه صلح افغانستان مشارکت خواهد کرد؛ اما بازهم نمیشود که به پاکستان اعتماد کرد.
دلیل عمده این ناباوریها نیز به سیاست پاکستان بر میگردد. پاکستان چندین سال است که استراتژی صلح و جنگ را در افغانستان به بازی گرفته است. تنها راه تغییر سیاست پاکستان، فشار مستقیم و تأثیرگذار آمریکا بر پاکستان است. بدون فشار و تهدید آمریکا پاکستان هیچگاه در سیاست خودش تجدید نظر نخواهد کرد. آمریکا اگر میخواهد هزینههای نظامیاش در افغانستان کاهش پیدا کند، باید پاکستان را وادار کند که دیگر برای گروههای دهشتافگن لانه امن نباشد.

دیدگاه شما