صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تـجربه مضاعف؛ هـزینه مضاعف

-

مطابق تاریخ تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شهروندان ولایت قندهار امروز به پای صندوق های رأی خواهند رفت. هرچند مردم قندهار از مشارکت جمعی شهروندان افغانستان در 28 میزان در انتخابات عمومی پارلمانی افغانستان بازماند ولی امید می رود که به صورت بهتر در تعیین سرنوشت شان خواهند درخشید. در انتخابات هفته گذشته، اشتباهات و مشکلات زیادی در فرایند رأی دهی برای شهروندان افغانستان پیش آمد که در طول انتخابات های گذشتۀ افغانستان بی سابقه بود. ضعف و اشتباه آن چنان گسترده بود که کمیسیون انتخابات افغانستان ناگزیر آن را پذیرفت و اعتراف کرد. این امر باید کمیسیون مستقل انتخابات را واداشته باشد که تمام توان خودش را برای بهتر برگزارشدن پروسه انتخابات در ولایت قندهار انجام بدهد. در غیر این صورت کمیسیون مستقل انتخابات هیچ عذری معقولی ندارد تا  درافکار عمومی پذیرفته شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید از تجربه های انتخابات گذشته به بهترین وجه استفاده می کرد ولی شواهد نشان داد که این کار را نکرده بود.  تاکنون چندین پروسه انتخابات در سطوح متفاوت در افغانستان برگزار شده است ولی به نظر می رسد که در افغانستان همه چیز باید از نو تجربه شود. دقیقا به همین سبب است که هزینههای گزافی در افغانستان در پروسه های مختلف ملی به مصر ف می رسد ولی هیچ رویۀ ثابت و مثبتی را نمیتواند از خود برجای بگذارد.
متأسفانه این مسئله نه تنها در پروسه های ملی که در بنیاد سازی نهادهای ملی نیز همین گونه است. درحکومت های گذشته با تمام هزینه های داخلی و جهانی که به مصرف رسید در بخش سیستم سازی وظرفیت سازی هیچ کار ماندگار صورت نگرفت و حکومت جدید افغانستان ناگزیر هزینه مضاعف را به مصرف رسانید تا بتواند در بخش سیستم سازی و ظرفیت سازی برای فردای افغانستان کاری را انجام بدهد که نتیجه آن نیز سال های بعد قضاوت خواهد شد. در بسیاری از موضوعات تقنینی نیز دقیقا مسئله همین گونه بوده است. حکومت جدید افغانستان بسیاری از قوانین و مقررات گذشته را ناگزیر تا هم اکنون باید از نو تعدیل کند. این بدین معناست که در افغانستان کارها همیشه برای یک نوبت و شاید هم گذراندن نوبت به مصرف می رسد.
در بخش انتخابات نیز در افغانستان کمک های بسیار جامعه جهانی به مصرف رسید که واقعا هزینه های گزاف بود. ولی واقعیت را باید اعتراف کرد که در بخش سیستم سازی و ظرفیت سازی در بخش کمیسیون های انتخاباتی هیچ کاری صورت نگرفته بوده است. جدا از سیستم سازی و ظرفیت سازی از تجربه های تلخ و شیرین انتخابات گذشته هیچ چیزی را کمیسیون مستقل انتخابات ذخیره نکرده بوده است.
مشکلاتی که در فرایند رأی گیری در 28 میزان بروز کرد تنها موضوع بایومتریک نبود که بعنوان یک پدیده جدید عوارض آن را قبول کنیم. بلکه حتی کارمندان کمیسیون انتخابات نتوانستند نام های شخصیت های درجه اول مملکت را در دفتر ثبت نام رأی دهندگان  به راحتی پیداکنند. ارسال دفترچه های ثبت نام رأی دهندگان از یک ولایت به ولایت دیگر و دیگر مشکلات متعدد را می توان این گونه تفسیر کرد که از تجربه های انتخابات گذشته کاملا در پروسه انتخابات امسال صرف نظر شده بوده است.
انتظار می رود که کمیسیون مستقل انتخابات بتواند این بار با تمام مهارت و مدیریت دقیق، فرایند رأی دهی را در ولایت قندهار به اتمام برساند و این تجربه در ولایت غزنی نیز به زودی اجرایی گردد. کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان اولین مسئولیت را در قبال انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی دارد. درست است که ریشه ظاهری مشکل انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی به تنش های اجتماعی و سیاسی در این ولایت بر میگردد ولی مسئول اصلی برای مدیریت منطقی این چالش ها حکومت و دیگر اداره های مرتبط است.
اگر در زندگی جمعی انسان ها چالش های اجتماعی به راحتی قابل حل می بود دیگر نیازی به تشکیل ادارات رسمی نمی بود. از این رو حل منازعات اجتماعی و سیاسی و مخصوصا موضوع انتخابات ولایت غزنی مسؤلیت اصلی کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان است. البته همکاری و همیاری شهروندان برای حل مشکلات جمعی همیشه ضروری بوده است و همیشه به یک نتیجه قابل قبول منتهی شده است.

 

دیدگاه شما